« Najít podobné dokumenty

Město Třebíč - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné územní a stavební povolení - stavební záměr - Mikulovice - kanalizace, IO 06 odbočení kanalizace - veřejné části

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebíč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné územní a stavební povolení - stavební záměr - Mikulovice - kanalizace, IO 06 odbočení kanalizace - veřejné části
<.> /2
<br>
Úřední hodiny Bankovní spojení: Tel.: 568 896 100
<br> Po 08:00 – 17:00 hod.Komerční banka,a.s <.>,Třebíč epodatelna@trebic.cz
<br> Út 08:00 – 14:00 hod.Č.ú.: 19-329711/0100 www.trebic.cz
<br> St 08:00 – 17:00 hod IČ: 002 90 629 ID datové schránky: 6pub8mc
<br> Čt 08:00 – 14:00 hod.DIČ: CZ00290629
<br> Pá 08:00 – 13:00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
SPIS Č.: OŽP 6435/2023/Ver
Č.J.: OŽP 78575/23 – SPIS 6435/2023/Ver
<br> VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
marketa.verna@trebic.cz
<br>
<br>
DATUM: 18.09.2023
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Třebíč,odbor životního prostředí,oddělení vodního hospodářství jako vodoprávní
úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen vodní zákon),místně příslušný podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a)
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální
stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a ustanovení § 15
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),posoudil žádost o vydání společného
územního a stavebního povolení na stavbu podle ustanovení § 15 vodního zákon a podle
ustanovení § 94o stavebního zákona,kterou dne 17.03.2023 podal
<br> VODOVODY A KANALIZACE,IČ 604 18 885,Kubišova č.p.1172/11,Horka-Domky <,>
674 01 Třebíč 1,kterého zastupuje PROfi Jihlava spol.s r.o <.>,IČ 181 98 228,Pod
Příkopem č.p.933/6,586 01 Jihlava 1
<br> (dále jen stavebník),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.schvaluje stavební záměr
<br> podle ustanov...

Načteno

edesky.cz/d/7773030

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebíč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz