« Najít podobné dokumenty

Město Přerov - KoPÚ Lověšice u Přerova - Záznam ze závěrečného jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KoPÚ Lověšice u Přerova - Záznam ze závěrečného jednání.pdf
<.> šÉ—lw STATNl POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Přerov
<br> Wurmova 606/2,Přerov I-Město,750 02 Přerov
<br> Naše značka: SPU 369450/2023/Ga UID: spudm500000013965119
<br> Spisová značka:2RP13996/2019-521204/04/02 SPU 3594SUI2023IG9
<br> Vyřizuje.: Ing.Bc.XXXX XXXXXXXX
<br> liliiiiliiliiiiIliiliiilllilllillililliili ID DS: zXXperX
<br> E—mail: e.gajdosik©spucr.cz DDDÍ19463851 Datum: 18.9.2023
<br> Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Lověšice u Přerova - Záznam ze závěrečného jednání
<br> Datum konání: 13.9.2023
<br> Čas konání: 1600 hod <.>
<br> Místo konání: zasedací místnost budovy Ministerstva zemědělství ČR v Přerově,Wurmova 606/2,750 02 Přerov Účastníci: dle prezenční listiny (originál uložen ve spise pozemkového úřadu)
<br> Vsouladu s ust.& 11 odst.3 zákonač.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj,Pobočkou Přerov (dále jen „pozemkový úřad“) svoláno závěrečné jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Lověšice u Přerova (dále jen „KoPÚ") čj.SPU 192313/2023/Ga ze dne 17.8.2023 doručenou známým účastníkům řízení do vlastních rukou aostatním oznámením o uložení písemnosti čj.SPU 233600/2023/Ga ze dne 18.8.2023 <.>
<br> Vedoucí Pobočky Přerov lng XXXXXX XXXXXXXX přivítala přítomné a zahájila závěrečné jednání ve věci řízení o KoPÚ.lng.XXXX XXXXXXXX podal základní informace o probíhající KoPÚ — kdy a zjakého důvodu byla pozemková úprava zahájena,ovýběru zpracovatele.Správní řízení bylo zahájeno ke dni 23.1.2019 Oznámením čj.SPU 006631/2019 ze dne 8.1.2019.Dne 6.8.2019 byla na základě veřejné zakázky uzavřena smlouva se zpracovatelem pozemkové úpravy,společností AGROPROJEKT PSO,s.r.o.Následně byly zah...

Načteno

edesky.cz/d/7772984

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz