« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - 203 Ex 10642/22 Usnesení o oznámení DR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_o_oznameni_DR_1-2023-09-18-13-52-17.pdf
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1064222
<br>
značka oprávněného: VN2016_KZ/031402,Kladno
<br>
<br>
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Olomouci dne 11.5.2022,č.j.51EXE3753/2022-
12,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: výkaz nedoplatků ze dne
24.5.2021,č.j.FPVZÁ/HA/ VN / 2016_KZ/031402 / 2 vydal Česká průmyslová zdravotní pojišťovna k uspokojení
pohledávky oprávněného: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,Jeremenkova 161/11,70300 Ostrava - Vítkovice <,>
IČO 47672234,proti povinnému: XXXX XXXXX,Horní Náměstí XXX/XXX,XXXXX Olomouc Olomouc,nar.30.10.1980,v
částce 165 488,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává
tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 20.10.2023 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
7 - plochá TV,Panasonic,1 ks á 600,00 Kč
23 - aku přímočará pila,Parkside,1 ks á 600,00 Kč
25 - motorová pila,Jonsered,1 ks á 1 500,00 Kč
28 - bourací kladivo,Einhell TC DH43,1 ks á 1 500,00 Kč
30 - kompresor,Einhell,1 ks á 1 500,00 Kč
36 - vrtačka Makita,1 ks á 1 500,00 Kč
38 - řezačka obkladů dlažeb,1 ks á 600,00 Kč
39 - Okružní pila Bosch,1 ks á 600,00 Kč
<br>
Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě <.>
<br> Úhrada jistoty se nevy...

Načteno

edesky.cz/d/7772971

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz