« Najít podobné dokumenty

Kraj Vysočina - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Kraj Vysočina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
*KUJIXP1Q3G4R* Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Ke Skalce 5907/47,586 01 Jihlava,Česká republika tel.: 564 602 502,e-mail: posta@kr-vysocina.cz Číslo jednací: KUJI 86665/2023 Sp.zn.: OZPZ 1530/2023 Ml Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513 Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“) Identifikační údaje Název záměru: Jihlava – Hruškové Dvory; Zařízení ke sběru a úpravě odpadů,mezideponie odpadů určených k materiálovému a energetickému využití Zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu o EIA: Kategorie II,bod 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu.Limit: 2 500 t/rok.) Kapacita (rozsah) záměru: Jde o zařízení ke sběru a úpravě odpadů,mezideponie odpadů určených k materiálovému a energetickému využití.Technologicky jde o uzavřenou halu,kde jsou soustřeďovány odpady kategorie „O“.Jde o mezideponii,kde může docházet k dotřídění odpadů.Po dosažení přepravní dávky jsou odpady odváženy převážně k energetickému využití.Navrhované kapacity: Kapacita zařízení dle přílohy č.3 zákona č.541/2020 Sb.Roční plánovaná kapacita 20 000 t odpadů Maximální okamžitá kapacita 60 t odpadů Roční plánovaná zpracovatelská kapacita 14 000 t odpadů Denní plánovaná zpracovatelská kapacita <75 t odpadů Umístění záměru: kraj: Kraj Vysočina obec: Jihlava k.ú.: Hruškové Dvory (648698) Čís.jednací: KUJI 86665/2023 OZPZ 1530/2023 Ml Číslo stránky: 2 Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů: ASMJ s.r.o <.>,IČO 283 33 403,Hruškové Dvory 117,586 01 Jihlava,zastoupené na základě pí...

Načteno

edesky.cz/d/7772670

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Kraj Vysočina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz