« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. MHMP 722557/2023, sp. zn. S-MHMP 1485226/2022/STR - Staveb. úpravy byt. domu č.p. 2144 - 2154 ozn. jako "Projekt plynové kotelny", k.ú. Stodůlky, ul. Seydlerova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-1485226.pdf
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/2 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1950041/2023 Počet listů/příloh: 1/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1485226/2022/STR 19.9.2023
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o možnosti převzít písemnost (rozhodnutí)
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,(dále jen MHMP),jako správní orgán
<br> příslušný podle ustanovení § 81 odst.3 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve
<br> znění pozdějších předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> podle § 25 odst.1 a 2 správního řádu,že
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,Dominikánská č.p.XXX/X,Brno-město,602 00 Brno 2
<br> XXXXX XXXXXX,Riegelstein č.p.XX,XXXXX Betzenstein,Germany
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX,Kievskaja č.p.XXX/XXX,XXXXXX Niznij Tagil,Russian Federation (the)
<br> XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX,Kreuzbeitlstrasse X,XXXXX Göbemzell,Germany
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX XXXX/XX,XXX XX Praha X
<br> Nina Orekhova,V hůrkách č.p.2145/1,Praha 13-Stodůlky,158 00 Praha 58
<br> trvalý pobyt: Pushkina 21-37,Perm,Rusko
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXX,Seydlerova č.p.XXXX/X,Praha X-Stodůlky,158 00 Praha 58
<br> Iuliia Tetenova,Klimenko č.p.20,614000 Perm,Russian Federation (the)
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPMPIP6G*
*MHMPXPMPIP6G*
<br>
<br> 2/ 2 Č.j.MHMP 1950041/2023
<br>
<br>
<br> mají uloženou písemnost (rozhodnutí) č.j.MHMP 722557/2023,sp.zn.S-MHMP
<br> 1485226/2022/STR určenou k doručení do vlastních rukou na MHMP,na adrese Jungmannova
<br> 29/35,Praha 1,3.patro,č.dveří 313,a to v úředních hodinách: pondělí a středa od 8.00-
<br> 1...

Načteno

edesky.cz/d/7772599

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz