« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA _ Územní rozhodnutí č. 565 o umístění stavby - záměru nazvaného - „II/384 BRNO, HRAD – VEVEŘÍ – BYSTRC A CYKLOSTEZKA SVRATECKÁ” na níže uvedených pozemcích v k.ú. Bystrc - 18. září 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 18. 9. 2023   Sňato: 4. 10. 2023
Odbor stavební VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí č.565 Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc,odbor stavební,jako obecný stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.c) a ustanovení § 84 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších právních předpisů,a podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád”),a podle zákona č.416/2009 Sb.o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle ustanovení § 90 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,kterou dne 19.04.2023 podala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje,IČ: 709 32 581,se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,Brno (dále jen „žadatel”),a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu: I.vydává územní rozhodnutí o umístění stavby - záměru nazvaného - „II/384 BRNO,HRAD – VEVEŘÍ – BYSTRC A CYKLOSTEZKA SVRATECKÁ” na níže uvedených pozemcích v k.ú.Bystrc v rozsahu těchto staveb: I.STAVBA km 1,270 - 2,500 - na pozemcích p.č.5194/3,5000/2,5193,5192,5201/4,5194/4,5201/5,5200,5011,604/1,5191,5155/1,5189,5183/1,5182/1,5179,5178,5185,5173/1,5184,5172/1,5172/2,5171,5167,5077/1,5188,5186,5666 a 5076 k.ú.Bystrc v členění těchto stavebních objektů (SO): SO 100 Objekty pozemních komunikací  SO 101 SILNICE II/384 KM 1,270 - 2,850  SO 121 CYKLOSTEZKA KM 0,000 - 1,057  SO 131 OSTATNÍ KOMUNIKACE A VJEZDY KM 1,207 - 2,850 Č.j.: 23-14366/SU/LIH VYŘIZUJE: Ing.Zdeňka Lihocká 14.09.2023 Sp.zn.: 23-07000/SU/15 OST/OBC/231-22/LIH zn.: OST/OBC/231-22/LIH zn.: OST/OBC/231-22/LIH TEL./E-MAIL: 546 125 134/lihocka@bystrc.cz OST/OBC/328-23/LIH 2  SO 151 CH...

Načteno

edesky.cz/d/7772257

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz