« Najít podobné dokumenty

Obec Rajhradice - USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rajhradice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (1.28 MB)
Exekutorský úřad Přerov
<br> soudní exekutorJUDr.XXXXX XXXXX.XXX XX Přerov,Komenského XX
<br> tel: 588 003 999 ' fax: 588 003 990
<br> e—mail: urad©eujicha.cz.internet: www.eujicha.cz ' ID datové schránky: 82csaxd
<br> Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 0310423
<br> značka oprávněného: 01/69081 „ „.Dne: Nase c.j.:
<br> 18.9.2023 203 Ex 03104/23—29
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud Brno — venkov dne 21.2.2023,č.j.55EXE275/2023— 18,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 9.11.2022,č.j.33 C 151/2022—94 vydal Okresní soud Brno — venkov k uspokojení pohledávky oprávněného: AKAMON a.s <.>,Na strži 2102/61,14000 Praha Krč,IČO 08026068,zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Na strži XXXX/XXa,XXXXX Praha Krč,IČO 63108151,proti povinnému: XXXXXXXX XXXXXXX,Trávníky XXX/XXX,XXXXX Rajhradice Rajhradice,nar.24.12.1979,v částce 468 785,33 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku
<br> |.Dražební rok se koná dne 20.10.2023 a bude zahájen v08200 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově — Čekyni,Zámecká ulice 230 <,>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br> 6 — domácí kino +repro,Panasonic,1 ks až 900,00 Kč
<br> 7 — sedací souprava 2+1,hnědá,1 ks a 6 000,00 Kč
<br> 8 — pracovnístůl,hnědý 8 supliku,1 ks a 1 500,00 Kč
<br> 9 — komoda Ssupliku,hnědá,1 ks á 1 500,00 Kč
<br> 10 — obraz,vzor žena a muž s kloboukem,1 ks á 300,00 Kč 11 — obraz,vzor nahá zena,1 ks á 300,00 Kč
<br> 12 — obraz,vzor chata jezero hory,1 ks á 300,00 Kč
<br> 13 — zrcadlo nástěnné,hnědé,1 ks a 1 500,00 Kč
<br> 14 — konferenční stolek,hnědý,1 ks á 900,00 Kč
<br> 15 — zrcadlo a rámem,hnědé,1 ks á 1 500,00 Kč
<br> 16 - prosklená skříň,hnědá,1 ks a' 3 000,00 Kč
...

Načteno

edesky.cz/d/7771984

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rajhradice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz