« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Odročení dražby na neurčito

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2000414118.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 10
Mgr.XXXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Na Plískavě č.p.1525/2,Praha,102 00 (vchod z ulice Hostivařská)
<br> tel.: 272 101 211,email: info@exekuce.com,IČ: 66241146,http://www.exekuce.com
<br> č.j.003 EX 414/20-118
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,se sídlem Na Plískavě 1525/2,Praha
10,pověřený k vedení exekuce na návrh oprávněného KČ Invest spol.s r.o <.>,se sídlem Koněvova
2596/211,Praha 3,IČ: 26739208,práv.zast.Mgr.XXXXX XXXXXXXX,advokátka,se sídlem Náplavní
XXXX/X,Praha 2,PSČ: 120 00,IČ: 06231519 proti povinnému XXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> práv.zast.XXXXX XXXXX,Mgr <.>,advokát,se sídlem Panská XXX/X <,>
Praha 1,PSČ: 110 00,IČ: 66252211,v pověření k provedení exekuce vydaném Obvodním soudem pro
Prahu 3 ze dne 23.11.2020 č.j.36 EXE 1806/2020-22,podle vykonatelného rozsudku Městského soudu v
Praze,č.j.8 To 150/2020 ze dne 18.09.2020,kterým byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky
oprávněného rozhodl
<br> takto:
<br> Elektronická dražba nařízená dražební vyhláškou č.j.003 EX 414/20-102,na den 20.09.2023
od 10:00 hodin,se odročuje na neurčito <.>
<br> O d ů v o d n ě n í:
<br> Dne 15.08.2023 byla vydána exekutorem dražební vyhláška č.j.003 EX 414/20-102,kterou byla
nařízena elektronická dražba k prodeji nemovitých věcí (spoluvl.podílu povinného o velikosti id.½
nemovitých věcí zapsaných na LV 15902,v k.ú.Žižkov,KP Praha),na den 20.09.2023 od 10:00 hodin <.>
<br> Dle ust.§ 119 odst.1 občanského soudního řádu,může být jednání odročeno XXX z důležitých
důvodů,které musí být sděleny <.>
<br> Soudnímu exekutorovi bylo avizováno podání žaloby na vyloučení prodávané nemovité věci
z exekuce (ust.§ 267 o.s.ř.) <.>
<br> Na základě výše uvedených skutečností exekutorovi nezbylo než dražební jednání,nařízené na
den 20.09.2023 od 10:00 hodin odročit na neurčito,neboť v souladu s ust.§ 336i o.s.ř.je nutno
s dražbou vyčkat pravomocného rozhodnutí o podané žalobě <.>
<br> Poučení: Proti tomuto usnesení není odvo...

Načteno

edesky.cz/d/7760870

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz