« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Dražba: dražební rok, ex.sklad Čekyně-Přerov - 15 - PC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení_o_oznámení_DR_1_2023_09_18_09_36_49.pdf
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 0419323
<br> značka oprávněného: 16466408
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 8 dne 2.3.2023,č.j.15EXE971/2023-15 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: usnesení ze dne 15.6.2022,č.j.25 Nc
7002/2021-83 vydal Obvodní soud pro Prahu 8 k uspokojení pohledávky oprávněného: Damata a.s <.>,Husitská 344/63 <,>
13000 Praha 3 - Žižkov,IČO 09801626,zast.Mgr.XXXXXX XXXXXXX,advokát,Boušova XXX,XXXXX Praha Klánovice,IČO
40572366,proti povinnému: XXXX XXXXXX,v částce
XXX XXX,XX Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br> I <.>
Dražební rok se koná dne 20.10.2023 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br> II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br> 15 - PC,HP,1 ks á 4 500,00 Kč
<br> Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě <.>
<br> Úhrada jistoty se nevyžaduje <.>
<br> III <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinného
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva,než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce),jestliže je přihlásí
nejpozději do zahájení dražby,jestliže v přih...

Načteno

edesky.cz/d/7760869

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz