« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí k záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Prachatice – lom Pod Libínem“.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí k záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Prachatice – lom Pod L
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> závěr zjišťovacího řízení podle § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) <.>
<br> Na základě informací uvedených v oznámení záměru,vyjádření dotčených orgánů a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 k zákonu,rozhodl Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor
životního prostředí,zemědělství a lesnictví,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice (dále jen
„krajský úřad“),jako příslušný správní orgán podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích
(krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 22 písm.a) zákona,že záměr oznamovatele
společnosti Reno Šumava,a.s <.>,Pražská 326,384 22 Vlachovo Březí,IČO: 600 71 346:
<br> „Plán otvírky,přípravy a dobývání pro dobývací prostor Prachatice – lom Pod Libínem“
<br> nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> Odůvodnění:
1.Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 k zákonu:
Plán otvírky,přípravy a dobývání pro dobývací prostor Prachatice – lom Pod Libínem
<br> Jedná se o záměr ve smyslu § 4 odst.1 písm.c) zákona k bodu 79 - Povrchová těžba nerostných surovin
na ploše od stanoveného limitu (5 ha) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (10 000 t/rok),kategorie II
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
Ve vztahu k limitům uvedených bodů je kapacita záměru následující:
Plocha záměru: rozšíření plochy těžby o 0,56 ha ve stávajícím dobývacím prostoru (13,4909 ha)
Kapacita
povrchové těžby: navýšení roční kapacity o 50 ...

Načteno

edesky.cz/d/7759981

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz