« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veř. vyhl. - rozhodnutí o odvolání - polyf. objekt Triangl B

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_rozhodnuti_o_odvolani_Triangl_B.pdf (PDF 436.44 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor územního a stavebního řízení
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního a stavebního řízení
<br> Malinovského nám.3 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OUSR/MMB/0356238/2023/2 Brno: 12.09.2023
<br> Č.J.: MMB/0419077/2023
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Rozhodnutí
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno – Komín,Odbor stavební,Vavřinecká 15,624 00 Brno (dále jen
<br> „stavební úřad“),vydal podle ust.§ 115 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a podle ust.§ 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
<br> podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu stavební povolení
<br> pod sp.zn.: S-MCBKOM 04722/2022/6 a pod č.j.: MCBKOM 01438/2023/SÚ/Nýv ze dne 03.04.2023
<br> na stavbu s názvem: „Polyfunkční objekt Triangl B,ul.Podveská,Brno“ <.>
<br>
<br> Výše citované rozhodnutí nenabylo právní moci,neboť proti němu v zákonné lhůtě podal odvolání Ing <.>
<br> XXX XXXXX,Podveská XXXX/XX,XXX XX Brno <.>
<br>
<br> Stavební úřad postoupil odvolání včetně prvoinstančnímu spisu Odboru územního a stavebního řízení
<br> Magistrátu města Brna (dále jen „odvolací správní orgán“),který v rozsahu své působnosti podle ust <.>
<br> § 139 odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a čl.9 odst.3 písm.c) obecně závazné vyhlášky města
<br> Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna (vše v platném znění),na základě příslušnosti
<br> podle ust.§ 89 odst.1 a ust.§ 178 odst.1 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí
<br> s řízení,které vydání rozhodnutí předcházelo,s právními předpisy podle ust.§ 89 odst.2 správního
<br> řádu a rozhoduje takto:
<br>
<br> Stavební povolení vydané stavebním úřadem ÚMČ MB Brno – Komín pod sp.zn.: S-MCBKOM
<br> 04722/2022/6,a pod č.j.: MCBKOM 01438/2023/SÚ/Nýv ze dne 03.04.2023 se podle ust.§ 90 odst.1
<br> písm.b) správního řádu ruší a věc se vrací stavebnímu úřadu k novému projednání...

Načteno

edesky.cz/d/7719046

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz