« Najít podobné dokumenty

Obec Kostelec (Tachov) - RO obce Kostelec č. 8/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostelec (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Kostelec u StříbraInformace o správci
Kostelec u Stříbra
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
O...
RSS
Úřední deska – Kostelec u Stříbra
Úřední deska – Kostelec u Stříbra
RO obce Kostelec č.8/2023
RO obce Kostelec č.8/2023
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 29.8.2023
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 29.8.2023
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Daňové milostivé léto
Daňové milostivé léto
Oznámení správního řízení,záměr na vyhlášení stromu „Dub u Senětické hájenky“
Oznámení správního řízení,záměr na vyhlášení stromu „Dub u Senětické hájenky“
Vyhlášení veřejné soutěže
Vyhlášení veřejné soutěže
Upravená verze Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 27.6.2023
Upravená verze Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 27.6.2023
Závěrečný účet obce Kostelec
Závěrečný účet obce Kostelec
Upravená verze Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 30.5.2023
Upravená verze Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 30.5.2023
Závěrečný účet DSO Stříbrský region za rok 2022
Závěrečný účet DSO Stříbrský region za rok 2022
Oznámení Závěrečný účet 2022,DSO Stříbrský region
Oznámení Závěrečný účet 2022,DSO Stříbrský region
RO obce Kostelec č.7/2023
RO obce Kostelec č.7/2023
RO obce Kostelec č.6/2023
RO obce Kostelec č.6/2023
Upravená verze Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 25.4.2023
Upravená verze Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 25.4.2023
RO obce Kostelec č.5/2023
RO obce Kostelec č.5/2023
RO obce Kostelec č.4/2023
RO obce Kostelec č.4/2023
RO obce Kostelec č.3/2023
RO obce Kostelec č.3/2023
RO obce Kostelec č.2/2023
RO obce Kostelec č.2/2023
RO obce Kostelec č.1/2023
RO obce Kostelec č.1/2023
Střednědový výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2025
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2025
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědelství,ochrana lesů
...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Kostelec u StříbraFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Posuzování vlivů na Stříbrský region Výzva obecního úřadu Nařízení Veřejná vyhláška Záměr pronajmout nem Závěrečný účet obce Nařízení Záměr obce pronajmout VOLBY Opatření obecné pova Mateřská škola Obecně závazné vyhlá Záměr propachtování Původce (bez omezení) OK Obec Kostelec Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Kostelec u StříbraNalezeno 25 záznamů.Poslední změna: 14. 9. 2023 7:57:46
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Kostelec u Stříbra
Úřední deska – Kostelec u Stříbra
RO obce Kostelec č.8/2023
RO obce Kostelec č.8/2023
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 29.8.2023
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 29.8.2023
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Daňové milostivé léto
Daňové milostivé léto
Oznámení správního řízení,záměr na vyhlášení stromu „Dub u Senětické hájenky“
Oznámení správního řízení,záměr na vyhlášení stromu „Dub u Senětické hájenky“
Vyhlášení veřejné soutěže
Vyhlášení veřejné soutěže
Upravená verze Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 27.6.2023
Upravená verze Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 27.6.2023
Závěrečný účet obce Kostelec
Závěrečný účet obce Kostelec
Upravená verze Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 30.5.2023
Upravená verze Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 30.5.2023
Závěrečný účet DSO Stříbrský region za rok 2022
Závěrečný účet DSO Stříbrský region za rok 2022
Oznámení Závěrečný účet 2022,DSO Stříbrský region
Oznámení Závěrečný účet 2022,DSO Stříbrský region
RO obce Kostelec č.7/2023
RO obce Kostelec č.7/2023
RO obce Kostelec č.6/2023
RO obce Kostelec č.6/2023
Upravená verze Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 25.4.2023
Upravená verze Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 25.4.2023
RO obce Kostelec č.5/2023
RO obce Kostelec č.5/2023
RO obce Kostelec č.4/2023
RO obce Kostelec č.4/2023
RO obce Kostelec č.3/2023
RO obce Kostelec č.3/2023
RO obce Kostelec č.2/2023
RO obce Kostelec č.2/2023
RO obce Kostelec č.1/2023
RO obce Kostelec č.1/2023
Střednědový výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2025
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2025
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědelství,ochrana lesů
...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Kostelec u StříbraInformace o správci
Kostelec u Stříbra
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
O...
RSS
Úřední deska – Kostelec u Stříbra
Úřední deska – Kostelec u Stříbra
RO obce Kostelec č.8/2023
RO obce Kostelec č.8/2023
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 29.8.2023
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 29.8.2023
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Daňové milostivé léto
Daňové milostivé léto
Oznámení správního řízení,záměr na vyhlášení stromu „Dub u Senětické hájenky“
Oznámení správního řízení,záměr na vyhlášení stromu „Dub u Senětické hájenky“
Vyhlášení veřejné soutěže
Vyhlášení veřejné soutěže
Upravená verze Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 27.6.2023
Upravená verze Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 27.6.2023
Závěrečný účet obce Kostelec
Závěrečný účet obce Kostelec
Upravená verze Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 30.5.2023
Upravená verze Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 30.5.2023
Závěrečný účet DSO Stříbrský region za rok 2022
Závěrečný účet DSO Stříbrský region za rok 2022
Oznámení Závěrečný účet 2022,DSO Stříbrský region
Oznámení Závěrečný účet 2022,DSO Stříbrský region
RO obce Kostelec č.7/2023
RO obce Kostelec č.7/2023
RO obce Kostelec č.6/2023
RO obce Kostelec č.6/2023
Upravená verze Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 25.4.2023
Upravená verze Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 25.4.2023
RO obce Kostelec č.5/2023
RO obce Kostelec č.5/2023
RO obce Kostelec č.4/2023
RO obce Kostelec č.4/2023
RO obce Kostelec č.3/2023
RO obce Kostelec č.3/2023
RO obce Kostelec č.2/2023
RO obce Kostelec č.2/2023
RO obce Kostelec č.1/2023
RO obce Kostelec č.1/2023
Střednědový výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2025
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2025
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědelství,ochrana lesů
...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Kostelec u StříbraFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Posuzování vlivů na Stříbrský region Výzva obecního úřadu Nařízení Veřejná vyhláška Záměr pronajmout nem Závěrečný účet obce Nařízení Záměr obce pronajmout VOLBY Opatření obecné pova Mateřská škola Obecně závazné vyhlá Záměr propachtování Původce (bez omezení) OK Obec Kostelec Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Kostelec u StříbraNalezeno 25 záznamů.Poslední změna: 14. 9. 2023 7:57:46
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Kostelec u StříbraInformace o správci
Kostelec u Stříbra
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
O...
RSS
Úřední deska – Kostelec u Stříbra
Úřední deska – Kostelec u Stříbra
RO obce Kostelec č.8/2023
RO obce Kostelec č.8/2023
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 29.8.2023
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 29.8.2023
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Daňové milostivé léto
Daňové milostivé léto
Oznámení správního řízení,záměr na vyhlášení stromu „Dub u Senětické hájenky“
Oznámení správního řízení,záměr na vyhlášení stromu „Dub u Senětické hájenky“
Vyhlášení veřejné soutěže
Vyhlášení veřejné soutěže
Upravená verze Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 27.6.2023
Upravená verze Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 27.6.2023
Závěrečný účet obce Kostelec
Závěrečný účet obce Kostelec
Upravená verze Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 30.5.2023
Upravená verze Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 30.5.2023
Závěrečný účet DSO Stříbrský region za rok 2022
Závěrečný účet DSO Stříbrský region za rok 2022
Oznámení Závěrečný účet 2022,DSO Stříbrský region
Oznámení Závěrečný účet 2022,DSO Stříbrský region
RO obce Kostelec č.7/2023
RO obce Kostelec č.7/2023
RO obce Kostelec č.6/2023
RO obce Kostelec č.6/2023
Upravená verze Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 25.4.2023
Upravená verze Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Kostelec dne 25.4.2023
RO obce Kostelec č.5/2023
RO obce Kostelec č.5/2023
RO obce Kostelec č.4/2023
RO obce Kostelec č.4/2023
RO obce Kostelec č.3/2023
RO obce Kostelec č.3/2023
RO obce Kostelec č.2/2023
RO obce Kostelec č.2/2023
RO obce Kostelec č.1/2023
RO obce Kostelec č.1/2023
Střednědový výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2025
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2025
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědelství,ochrana lesů
...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Kostelec u StříbraFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Posuzování vlivů na Stříbrský region Výzva obecního úřadu Nařízení Veřejná vyhláška Záměr pronajmout nem Závěrečný účet obce Nařízení Záměr obce pronajmout VOLBY Opatření obecné pova Mateřská škola Obecně závazné vyhlá Záměr propachtování Původce (bez omezení) OK Obec Kostelec Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Kostelec u StříbraNalezeno 25 záznamů.Poslední změna: 14. 9. 2023 7:57:46
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/7705333

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostelec (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz