« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - FF UK - objekt č.p. 998, Hybernská 4, Praha 1 HOM-7368/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FF UK - objekt č.p. 998, Hybernská 4, Praha 1 HOM-7368/2017

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br> Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Vypůjčit
nebytové prostory v objektu č.p.998,Hybernská 4,Praha 1,k.ú.Nové Město o celkové výměře
<br> 3.554,80 m2,sestávající z prostor v budově B o výměře 254,90 m2,v budově C o výměře 550,50
<br> m2,v budově D o výměře 1.855,70 m2,v budově E o výměře 673,60 m2,v budově F o výměře
<br> 220,10 m2 a část funkčně souvisejícího dvora na pozemku parc.č.511,který je součástí objektu <,>
<br> o výměře 1.032 m2 Univerzitě Karlově,IČO: 002 16 208,na dobu určitou 6 měsíců <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
<br> prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
<br> zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: Zuzana Hadrabová
odbor hospodaření s majetkem
<br> Telefon: +420236002646
<br> Číslo evidenční: HOM-7368/2017
Zveřejněno od: 15.3.2017 do: 30.3.2017
<br>
<br> Podpis:
Mgr.XXXXX XXXXXXXX
Ředitel odboru pověřený
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmanova 29/35,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz