« Najít podobné dokumenty

Obec Svatý Jan pod Skalou - Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatý Jan pod Skalou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - XXXXX XXX pod SkalouInformace o správci
Obec XXXXX XXX pod Skalou
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní úda...
RSS
Úřední deska – XXXXX XXX pod Skalou
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - XXXXX XXX pod SkalouFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Nařízení Opatření Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejné vyhlášky Záměr obce-pronájem vyhláška SPÚ - Nabídka pozemků Návrh opatření obecn Monitoring Pozvánka Závěr řízení žádost Informace obecního ú Rozpočtový výhled Dohoda Návrh závěrečného účtu Nedostatečně identif Upozornění Sdělení Rozhodnutí Zveřejnění dokumenta Závazné stanovisko k Návrh rozpočtu Střednědobý výhled Usnesení Vlády České Mimořádné opatření Sbírka zákonů Územní studie Zahájení aktualizace Opatření obecné pova Vyrozumění členů OVK Pověření Porovnání položek vý Závěrečný účet Zápis Posuzování Agenda nedostatečně Svolání prvního zase Zveřejnění záměru ob Zveřejnění návrhu op Oznámení_zjišťování Výpis ze zápisu zast ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO Ř Vyhlášení výsledků Výzva Rozpočet Původce (bez omezení) OU FÚ Beroun CÚ Zdiby SFŽP MěÚ Beroun ČEZ FÚ Praha 6 CÚ Kolín MŽP OÚ XXXXX XXX pod Skalou CÚ Kladno OÚ XXXXX XXX Soudní exekutor CÚ Ústí nad Labem ČSÚ KÚSK Svazek obcí – RDB Státní veterinární správa SRS ÚCL Úřad pro zast.státu Katastrální úřad pro SK Finanční úřad pro St Okresní soud - Beroun Magistrát města Klad Správa CHKO Český kr Licita s.r.o.SPÚ Ministerstvo zeměděl VAK Beroun Krajský soud v Praze Krajská hygienická s Agentura ochrany pří Ministerstvo zeměděl Vláda České republik Ministerstvo zdravot Rozhodnutí hejtmanky Zeměměřický úřad Ministerstvo ŽP Honební společenstvo Vyrozumění pro čelny Státní veterinární s Exekutorský úřad Che Městský úřad Ber - OŽP Honební ...
Aktuální stav
Úřední deska - XXXXX XXX pod SkalouNalezeno XX záznamů.Poslední změna: XX. X. 2023 16:49:29
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – XXXXX XXX pod Skalou
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - XXXXX XXX pod SkalouInformace o správci
Obec XXXXX XXX pod Skalou
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní úda...
RSS
Úřední deska – XXXXX XXX pod Skalou
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - XXXXX XXX pod SkalouFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Nařízení Opatření Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejné vyhlášky Záměr obce-pronájem vyhláška SPÚ - Nabídka pozemků Návrh opatření obecn Monitoring Pozvánka Závěr řízení žádost Informace obecního ú Rozpočtový výhled Dohoda Návrh závěrečného účtu Nedostatečně identif Upozornění Sdělení Rozhodnutí Zveřejnění dokumenta Závazné stanovisko k Návrh rozpočtu Střednědobý výhled Usnesení Vlády České Mimořádné opatření Sbírka zákonů Územní studie Zahájení aktualizace Opatření obecné pova Vyrozumění členů OVK Pověření Porovnání položek vý Závěrečný účet Zápis Posuzování Agenda nedostatečně Svolání prvního zase Zveřejnění záměru ob Zveřejnění návrhu op Oznámení_zjišťování Výpis ze zápisu zast ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO Ř Vyhlášení výsledků Výzva Rozpočet Původce (bez omezení) OU FÚ Beroun CÚ Zdiby SFŽP MěÚ Beroun ČEZ FÚ Praha 6 CÚ Kolín MŽP OÚ XXXXX XXX pod Skalou CÚ Kladno OÚ XXXXX XXX Soudní exekutor CÚ Ústí nad Labem ČSÚ KÚSK Svazek obcí – RDB Státní veterinární správa SRS ÚCL Úřad pro zast.státu Katastrální úřad pro SK Finanční úřad pro St Okresní soud - Beroun Magistrát města Klad Správa CHKO Český kr Licita s.r.o.SPÚ Ministerstvo zeměděl VAK Beroun Krajský soud v Praze Krajská hygienická s Agentura ochrany pří Ministerstvo zeměděl Vláda České republik Ministerstvo zdravot Rozhodnutí hejtmanky Zeměměřický úřad Ministerstvo ŽP Honební společenstvo Vyrozumění pro čelny Státní veterinární s Exekutorský úřad Che Městský úřad Ber - OŽP Honební ...
Aktuální stav
Úřední deska - XXXXX XXX pod SkalouNalezeno XX záznamů.Poslední změna: XX. X. 2023 16:49:29
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - XXXXX XXX pod SkalouInformace o správci
Obec XXXXX XXX pod Skalou
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje:
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní úda...
RSS
Úřední deska – XXXXX XXX pod Skalou
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - XXXXX XXX pod SkalouFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Nařízení Opatření Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejné vyhlášky Záměr obce-pronájem vyhláška SPÚ - Nabídka pozemků Návrh opatření obecn Monitoring Pozvánka Závěr řízení žádost Informace obecního ú Rozpočtový výhled Dohoda Návrh závěrečného účtu Nedostatečně identif Upozornění Sdělení Rozhodnutí Zveřejnění dokumenta Závazné stanovisko k Návrh rozpočtu Střednědobý výhled Usnesení Vlády České Mimořádné opatření Sbírka zákonů Územní studie Zahájení aktualizace Opatření obecné pova Vyrozumění členů OVK Pověření Porovnání položek vý Závěrečný účet Zápis Posuzování Agenda nedostatečně Svolání prvního zase Zveřejnění záměru ob Zveřejnění návrhu op Oznámení_zjišťování Výpis ze zápisu zast ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO Ř Vyhlášení výsledků Výzva Rozpočet Původce (bez omezení) OU FÚ Beroun CÚ Zdiby SFŽP MěÚ Beroun ČEZ FÚ Praha 6 CÚ Kolín MŽP OÚ XXXXX XXX pod Skalou CÚ Kladno OÚ XXXXX XXX Soudní exekutor CÚ Ústí nad Labem ČSÚ KÚSK Svazek obcí – RDB Státní veterinární správa SRS ÚCL Úřad pro zast.státu Katastrální úřad pro SK Finanční úřad pro St Okresní soud - Beroun Magistrát města Klad Správa CHKO Český kr Licita s.r.o.SPÚ Ministerstvo zeměděl VAK Beroun Krajský soud v Praze Krajská hygienická s Agentura ochrany pří Ministerstvo zeměděl Vláda České republik Ministerstvo zdravot Rozhodnutí hejtmanky Zeměměřický úřad Ministerstvo ŽP Honební společenstvo Vyrozumění pro čelny Státní veterinární s Exekutorský úřad Che Městský úřad Ber - OŽP Honební ...
Aktuální stav
Úřední deska - XXXXX XXX pod SkalouNalezeno XX záznamů.Poslední změna: XX. X. 2023 16:49:29
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/6423942

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatý Jan pod Skalou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz