« Najít podobné dokumenty

Obec Němčičky (Brno-venkov) - Mikroregion Ivančicko - Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Němčičky (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Němčičky,Němčičky 39,664 66 Němčičky,IČO 00488054
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: nemcicky@nemcickyubrna.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na ú...
RSS
Úřední deska – Němčičky
Úřední deska – Obec
Mikroregion Ivančicko - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022
Vodovod svazek - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
Rozpočtové opatření č.2_2023
ÚZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.1/2023
Rozpočtové opatření č.1/2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Výroční zpráva za kalendářní rok 2022 podle zákona 106_1999 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.8/2022
Schválený rozpočet obce Němčičky na rok 2023
Schválený rozpočet MŠ Němčičky na rok 2023
Mikroregion Ivančicko - Zveřejňování dokumentů podle zákona č.250/2000 Sb.v roce 2023
Vodovod svazek obcí P,T,N,K - XXXX vodného a stočného od X.X.XXXX
ÚZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na přístrojové a nástrojové vybavení zubní ordinace
Schválený závěrečný účet obce Němčičky za rok 2021
SFDI chodník Bratčice - Smlouva č.1226_B1_2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčičky za rok 2021
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
MŠ Němčičky - schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2023-2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na 2023-2025
ÚZSVM - seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
VPS z rozpočtu obce 2021 - DOT1 2021,DOT2 2021,DOT3 2021
UZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
VPS dotace z rozpočtu obce Němčičky č.DOT1-2020 JS Němčičky
Obec - oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočet,stř.výhled rozpočtu,rozp.opatření,pravidla rozp.provizoria,závěrečný účet
Schválený rozpočtový výhled MŠ Němčičky 2021-2023
ÚZSVM - zveřejnění seznamu dle !64-65 zákona č.256/2013 Sb <.>
ÚZSVM - seznam nedostatečně určitě zapsaných pozemků v KN
ÚZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
ÚZSVM - seznam nedostatečně určitě zaps.osob v KN
UZSVM - seznam nedostatečně urřitě zapsaných osob v K...
Domů
Obec Němčičky
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Veřejná vyhláška Oznámení veřejnou vyhl Rozhodnutí Usnesení ZO závěrečný účet Návrh opatření Opatření obecné pova Opatření obecné pova Výzva Rozpočet vydání opatření obec Rozpočtová opatření Nařízení vyhláška Aukční vyhláška Přezkum hospodaření Smlouva Návrh záv.účtu VPS Původce (bez omezení) obecní úřad Celní úřad Pozemkový fond MŽP FÚ Městský úřad Ivančic Vodovod -svazek obcí MUDK E.ON Česká republika Krajský úřad JMK Mze ČSÚ Katastrální úřad Exekutorský úřad PF ČR Honební společenstvo Exekutorský úřad Cho Úřad pro civilní let SPÚ Státní pozemkový úřa JUDr.XXXXX XXXXXX Správa CHKO Pálava E.ON Distribuce,a.s Mikroregion Ivančick Exekutorský úřad Ost Státní veterinární s UZSVM LESY ČR Povodí Moravy Ministerstvo obrany MŠ Němčičky ČEPS Ex.úřad Jihlava Ok dražebník a.s.JUDr.XXXXX XXXXX Okresní soud Vyškov Agentura ochrany pří Městský úřad Židloch Obvodní báňský úřad EG.D,a.s.Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 38 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 12:12:08
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Němčičky
Úřední deska – Obec
Mikroregion Ivančicko - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022
Vodovod svazek - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
Rozpočtové opatření č.2_2023
ÚZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.1/2023
Rozpočtové opatření č.1/2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Výroční zpráva za kalendářní rok 2022 podle zákona 106_1999 Sb <.>
Rozpočtové opatření č.8/2022
Schválený rozpočet obce Němčičky na rok 2023
Schválený rozpočet MŠ Němčičky na rok 2023
Mikroregion Ivančicko - Zveřejňování dokumentů podle zákona č.250/2000 Sb.v roce 2023
Vodovod svazek obcí P,T,N,K - XXXX vodného a stočného od X.X.XXXX
ÚZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na přístrojové a nástrojové vybavení zubní ordinace
Schválený závěrečný účet obce Němčičky za rok 2021
SFDI chodník Bratčice - Smlouva č.1226_B1_2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčičky za rok 2021
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
MŠ Němčičky - schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2023-2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na 2023-2025
ÚZSVM - seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
VPS z rozpočtu obce 2021 - DOT1 2021,DOT2 2021,DOT3 2021
UZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
VPS dotace z rozpočtu obce Němčičky č.DOT1-2020 JS Němčičky
Obec - oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočet,stř.výhled rozpočtu,rozp.opatření,pravidla rozp.provizoria,závěrečný účet
Schválený rozpočtový výhled MŠ Němčičky 2021-2023
ÚZSVM - zveřejnění seznamu dle !64-65 zákona č.256/2013 Sb <.>
ÚZSVM - seznam nedostatečně určitě zapsaných pozemků v KN
ÚZSVM - zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
ÚZSVM - seznam nedostatečně určitě zaps.osob v KN
UZSVM - seznam nedostatečně urřitě zapsaných osob v K...
Kontakt
KontaktObec Němčičky
Obecní úřad na mapě
MŠMT - Projekt šablony
MŠMT - Projekt šablonyRegistrační číslo projektu: „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018077“
Je financován Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělání)
Celková výše podpory: 235 974 Kč
Doba trvání: 24 měsíců (od 1.9.2020 do 31.8.2022)
Obec Němčičky Němčičky 39,Němčičky 664 66 Telefon kanceláře OÚ: +420 546 421 510 nemcicky@nemcickyubrna.cz Podatelna elektronické pošty: podatelna@nemcickyubrna.cz
Úřední deska MŠ
Úřední deska MŠÚřední deska MŠ
Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Dokumenty
DokumentyDokumenty školy
Zřizovací listina MŠ Němčičky a její dodatky Zřizovací listina MŠ Němčičky (pdf) Dodatek č.1 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky (pdf) Dodatek č.2 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky (pdf) Dodatek č.3 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky (pdf) Dodatek č.4 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky (pdf) Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ Němčičky (pdf)
Obec Němčičky Němčičky 39,Němčičky 664 66 Telefon kanceláře OÚ: +420 546 421 510 nemcicky@nemcickyubrna.cz Podatelna elektronické pošty: podatelna@nemcickyubrna.cz
Zápis dětí do MŠ
Zápis do mšRozhodnutí o přijetí/nepřijetí pro školní rok 2023/2024
Obec Němčičky Němčičky 39,Němčičky 664 66 Telefon kanceláře OÚ: +420 546 421 510 nemcicky@nemcickyubrna.cz Podatelna elektronické pošty: podatelna@nemcickyubrna.cz
Předškoláci
Předškoláci
Kroužky
Kroužky
Školní řád
Školní řádPředškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,podílí se na jeho zdravém citovém,rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,základních životních hodnot a mezilidských vztahů.Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole. 
Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy,rodiny a společnosti.2.Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí,zákonných zástupců ve škole
2.1 Práva dítěte
Dítě má právo,aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla,oblečení,místa  k životu,lékařské pomoci,ochrany před lidmi a situacemi,které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit). 
Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení,i když nemá pravdu,právo na přátelství,na respektování jazyka,barvy pleti,rasy či sociální skupiny).  
Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů,pokud by mu to neuškodilo,právo mít někoho,kdo se ho zastane,právo být s lidmi,kteří ho mají rádi,právo na pozornost a vedení ze strany dospělých,právo dostávat i projevovat lásku,<.>.<.> ).   
Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje,který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně,právo být veden k tomu,aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu,náboženství apod <.>,právo rozvíjet všechny sv...
Stravovací řád
Stravovací řádVšechny děti se v mateřské škole stravují <.>
Školní stravování zajišťuje Školní jídelna při ZŠ a MŠ Dolní Kounice,příspěvková organizace,okres Brno-venkov na základě písemné smlouvy <.>
XXXX ke stravování přihlašují rodiče podáním přihlášky,která platí jeden školní rok <.>
Stravné je hrazeno inkasním příkazem.Pokud z jakýchkoli důvodů není možné zajistit tento způsob hrazení stravy,rodiče se obrátí na vedoucí školní jídelny paní Ivetu Kučerovou,tel: 546 421 961 <.>
Rodiče si zařídí souhlas k inkasu k účtu 280734016/0300
Odhlašování dítěte ze stravování provádí rodiče na internetové adrese www.strava.cz <.>
Dítě rodiče odhlašují vždy den předem do 14.00 hodin.Po svátcích a víkendu i ráno do sedmi hodin <.>
Pokud není dítě z důvodu nemoci odhlášené den předem,mohou si rodiče stravu ve školce vyzvednout.Stravu lze vyzvednout od 11.30 do 12.00 hodin.Na stravu si rodiče přinesou vlastní nádoby.Toto ustanovení platí jen v první den nepřítomnosti <.>
Nesmíte si samostatně odhlašovat oběd a ponechávat svačiny,odhlašuje se celý den nebo pouze odpolední svačina <.>
Přeplatky a nedoplatky za stravné se řeší s vedoucí školní jídelny paní Ivetou Kučerovou <.>
Ceny stravného pro školní rok 2020/2021:
 
přesnídávka 9 Kč
oběd 25 Kč
svačina 8 Kč
Celkem 42 Kč
Záloha 900 Kč
ředitelka školy
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací programSídlo: Němčičky 59,664 66
Zřizovatel školy: Němčičky,Němčičky 39,664 66 IČO 00488054
IČO školy: 75024501
 
 
Kapacita školy: 25 dětí
 
2.Obecná charakteriska školy
Mateřská škola Němčičky je jednotřídní s celodenním provozem a je umístěna uprostřed obce Němčičky.Nachází se ve starší budově,kde dříve bývala základní škola s bytem pana učitele,později dětský útulek,od roku 1986 Mateřská škola Pravlov a od roku 1993 Mateřská škola Němčičky <.>
Kapacita mateřské školy je 25 dětí a provoz je zajištěn od 6,30 do 16,00 hodin <.>
Naší snahou je co nejlépe napodobit rodinné prostředí,které je pro děti vstřícné,podnětné,zajímavé a obsahově bohaté.Snažíme se,aby se v něm dítě cítilo bezpečně,radostně a spokojeně.Zvláštní pozornost věnujeme individuálnímu přístupu k dětem,přípravě předškoláků na vstup do ZŠ,výtvarné a estetické výchově <.>
Pracují zde kreativní učitelky,které se snaží nabídnout všem dětem příjemné prostředí,vylepšují a obměňují pravidelně interiér třídy,pracují s novými metodami a prostředky.Těžištěm práce je rozvoj tvořivosti,samostatnosti a komunikace ve všech činnostech <.>
Škola je umístěna v netypizované budově uprostřed obce <.>
V roce 2009 proběhla první část rekonstrukce,kdy byla k původní budově přistavěna místnost,ve které je nyní umývárna.V zadní části budovy byla vyměněna všechna okna a dveře a na školním dvorku obnoven a upraven povrch <.>
V roce 2010 byla vyměněna všechna zbývající okna a proběhla rekonstrukce vchovových dveří <.>
V roce 2011 byla provedena rekonstrukce osvětlení ve všech prostorách školy <.>
Budova byla zateplena a odizolována v roce 2017 <.>
Během prázdnin před školním rokem 2018/2019 proběhly v mateřské škole rozsáhlé rekonstrukce vnitřních prostor.Byla provedena sanace vlhkého zdiva ve třídě,byly vyklizeny některé prostory školy a upraveny tak,aby sloužily jako sklad hygienických prostředků.Budova byla celá vymalována,pokládaly se nové podlahy a byl zakoupen nový nábytek <.>
V roce 2018 XXX do mateř...
O mateřské škole
Mateřská škola 
 
 
Aktuality
Mateřská škola - aktualityCo s sebou do mateřské školky Podepište dětem všechny věci a ukládejte je do skříněk nebo batůžků.Bačkory Klasické s pevnou patou,z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem pantofle.Oblečení do třídy Tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem,mikinu,ponožky či punčošky,tepláčky.Děvčátka mohou mít sukýnky,zástěrky.Určitě nepatří do třídy tuhé,nepoddajné oblečení,ve kterém se děti nemohou pořádně hýbat,např.rifle a špatně se rozepínající kalhoty,s tím jsou problémy na WC a špatně se v něm cvičí.Oblečení pro pobyt venku Přizpůsobujte počasí a ročnímu období.Dejte dětem tepláčky,bundu,čepici,šálu,rukavice,oteplovačky či kombinézy a vhodnou obuv.V létě kloboučky,kšiltovky,sluneční brýle.Z hygienických důvodů nemohou děti pobývat ve stejném oblečení venku i ve třídě.Náhradní oblečení Pro případ polití,umazání,pomočení apod.uložte do skříňky kalhotky,trenýrky,tričko,punčošky,ponožky.V případě potřeby opět doplňte.Pyžámko nebo noční košilku Každý týden si ho vezmou domů na vyprání.Hrneček Na pitný režim.Hrníčky jsou na viditelném a přístupném místě a v průběhu dne se mohou děti kdykoliv napít.Při svačinách a obědě dostávají děti nápoje ze školních hrníčků <.>
 
Mateřská škola
Mateřská škola 
 
 

Načteno

edesky.cz/d/6423743

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Němčičky (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz