« Najít podobné dokumenty

Obec Ponětovice - Pozvánka na zasedání VH DSO Šlapanicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ponětovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Ponětovice,Ponětovice 63,664 51 Ponětovice,IČO 00365408
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: ouponetovice@volny.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na...
RSS
Úřední deska – Ponětovice
Úřední deska – Obec
Pozvánka na zasedání VH DSO Šlapanicko
Návrh závěrečného účtu obce Ponětovice za rok 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Návrh závěrečného účtu DSO KTS Ekologie za rok 2022
Pozvánka na členskou schůzi DSO KTS Ekologie
Pozvánka na jednání VH Svazku obcí Mohyla míru
Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí
Výroční zpráva za rok 2022 dle zákona č.106/1999 Sb <.>
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2026
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
Informace o zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb <.>
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistí
stav k 1.8.2022
Závěrečný účet obce Ponětovice za rok 2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlkapanicko za rok 2021
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Aktualizace k 1.2.2022
Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi DSO Šlapanicko a spolkem Tady to mám
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ponětovice na roky 2023 - 2025
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Aktualizace k 1.8.2021
Závěrečný účet obce Ponětovice za rok 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb <.>
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2020
Rozpočtový výhled obce Ponětovice na roky 2021 - 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů ...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Oznámení o konání VH Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Vyhláška Usnesení Opatření obecné pova Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Oznámení o zamýšlené Pronájem pozemků PF Záměr obce pronajmou Záměr obce umístit z Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Vyhlášení hejtmanem Nařízení KVS Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozpočet a hospodaře Rozpočet Veřejnoprávní smlouv Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Konkurz Krizová opatření Původce (bez omezení) Obec OÚ Vodárenská a.s.Magistrát města Brna Zeměměřický úřad Stavební úřad Šlapan Obec Prace Svazek obcí MM Jihomoravský kraj Městský úřad Šlapani Finanční úřad Brno E.ON Okresní hospodářská Svazek Šlapanicko Obec Jiříkovice Policie České republ Pozemkový fond ČR Krajská veterinární JMP ESOM Úřad pro zastupování Celní úřad SDH Ponětovice Exekutorský úřad Ministerstvo zeměděl Krajský úřad JmK ČSÚ Okresní soud Brno - MŽP OS MAS Za humnama Krajská hygienická s Úřad pro civilní let Honební společenstvo Bonagro,a.s.Městský soud Brno DSO Šlapanicko Mateřská škola Ponět Drážní úřad Ministerstvo obrany Vláda ČR Město Újezd u Brna DSO KTS Ekologie Ministerstvo vnitra Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 39 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 12:04:16
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Ponětovice
Úřední deska – Obec
Pozvánka na zasedání VH DSO Šlapanicko
Návrh závěrečného účtu obce Ponětovice za rok 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Návrh závěrečného účtu DSO KTS Ekologie za rok 2022
Pozvánka na členskou schůzi DSO KTS Ekologie
Pozvánka na jednání VH Svazku obcí Mohyla míru
Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí
Výroční zpráva za rok 2022 dle zákona č.106/1999 Sb <.>
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2026
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
Informace o zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb <.>
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistí
stav k 1.8.2022
Závěrečný účet obce Ponětovice za rok 2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlkapanicko za rok 2021
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Aktualizace k 1.2.2022
Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi DSO Šlapanicko a spolkem Tady to mám
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ponětovice na roky 2023 - 2025
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Aktualizace k 1.8.2021
Závěrečný účet obce Ponětovice za rok 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb <.>
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2020
Rozpočtový výhled obce Ponětovice na roky 2021 - 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů ...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Ponětovice,Ponětovice 63,664 51 Ponětovice,IČO 00365408
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: ouponetovice@volny.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na...
RSS
Úřední deska – Ponětovice
Úřední deska – Obec
Pozvánka na zasedání VH DSO Šlapanicko
Návrh závěrečného účtu obce Ponětovice za rok 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Návrh závěrečného účtu DSO KTS Ekologie za rok 2022
Pozvánka na členskou schůzi DSO KTS Ekologie
Pozvánka na jednání VH Svazku obcí Mohyla míru
Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí
Výroční zpráva za rok 2022 dle zákona č.106/1999 Sb <.>
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2026
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
Informace o zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb <.>
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistí
stav k 1.8.2022
Závěrečný účet obce Ponětovice za rok 2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlkapanicko za rok 2021
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Aktualizace k 1.2.2022
Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi DSO Šlapanicko a spolkem Tady to mám
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ponětovice na roky 2023 - 2025
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Aktualizace k 1.8.2021
Závěrečný účet obce Ponětovice za rok 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb <.>
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2020
Rozpočtový výhled obce Ponětovice na roky 2021 - 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů ...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Oznámení o konání VH Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Vyhláška Usnesení Opatření obecné pova Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Oznámení o zamýšlené Pronájem pozemků PF Záměr obce pronajmou Záměr obce umístit z Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Vyhlášení hejtmanem Nařízení KVS Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozpočet a hospodaře Rozpočet Veřejnoprávní smlouv Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Konkurz Krizová opatření Původce (bez omezení) Obec OÚ Vodárenská a.s.Magistrát města Brna Zeměměřický úřad Stavební úřad Šlapan Obec Prace Svazek obcí MM Jihomoravský kraj Městský úřad Šlapani Finanční úřad Brno E.ON Okresní hospodářská Svazek Šlapanicko Obec Jiříkovice Policie České republ Pozemkový fond ČR Krajská veterinární JMP ESOM Úřad pro zastupování Celní úřad SDH Ponětovice Exekutorský úřad Ministerstvo zeměděl Krajský úřad JmK ČSÚ Okresní soud Brno - MŽP OS MAS Za humnama Krajská hygienická s Úřad pro civilní let Honební společenstvo Bonagro,a.s.Městský soud Brno DSO Šlapanicko Mateřská škola Ponět Drážní úřad Ministerstvo obrany Vláda ČR Město Újezd u Brna DSO KTS Ekologie Ministerstvo vnitra Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 39 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 12:04:16
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Ponětovice,Ponětovice 63,664 51 Ponětovice,IČO 00365408
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: ouponetovice@volny.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na...
RSS
Úřední deska – Ponětovice
Úřední deska – Obec
Pozvánka na zasedání VH DSO Šlapanicko
Návrh závěrečného účtu obce Ponětovice za rok 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Návrh závěrečného účtu DSO KTS Ekologie za rok 2022
Pozvánka na členskou schůzi DSO KTS Ekologie
Pozvánka na jednání VH Svazku obcí Mohyla míru
Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí
Výroční zpráva za rok 2022 dle zákona č.106/1999 Sb <.>
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Informace o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2026
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
Informace o zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb <.>
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovistí
stav k 1.8.2022
Závěrečný účet obce Ponětovice za rok 2021
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlkapanicko za rok 2021
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Aktualizace k 1.2.2022
Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi DSO Šlapanicko a spolkem Tady to mám
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ponětovice na roky 2023 - 2025
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Aktualizace k 1.8.2021
Závěrečný účet obce Ponětovice za rok 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona 250/2000 Sb <.>
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí
Rozpočet obce Ponětovice na rok 2020
Rozpočtový výhled obce Ponětovice na roky 2021 - 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů ...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Oznámení o konání VH Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Vyhláška Usnesení Opatření obecné pova Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Oznámení o zamýšlené Pronájem pozemků PF Záměr obce pronajmou Záměr obce umístit z Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Vyhlášení hejtmanem Nařízení KVS Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Rozpočet a hospodaře Rozpočet Veřejnoprávní smlouv Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Konkurz Krizová opatření Původce (bez omezení) Obec OÚ Vodárenská a.s.Magistrát města Brna Zeměměřický úřad Stavební úřad Šlapan Obec Prace Svazek obcí MM Jihomoravský kraj Městský úřad Šlapani Finanční úřad Brno E.ON Okresní hospodářská Svazek Šlapanicko Obec Jiříkovice Policie České republ Pozemkový fond ČR Krajská veterinární JMP ESOM Úřad pro zastupování Celní úřad SDH Ponětovice Exekutorský úřad Ministerstvo zeměděl Krajský úřad JmK ČSÚ Okresní soud Brno - MŽP OS MAS Za humnama Krajská hygienická s Úřad pro civilní let Honební společenstvo Bonagro,a.s.Městský soud Brno DSO Šlapanicko Mateřská škola Ponět Drážní úřad Ministerstvo obrany Vláda ČR Město Újezd u Brna DSO KTS Ekologie Ministerstvo vnitra Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 39 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 12:04:16
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/6423555

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ponětovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz