« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Oznámení vyjádření k podkladům rozhodnutí Veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Hlásná Třebáň,Karlštejnská 150,267 18 Hlásná Třebaň,IČO 00233234
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: starosta@hlasnatreban.cz
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední...
RSS
Úřední deska – Hlásná Třebaň
Úřední deska – Obec
Oznámení vyjádření k podkladům rozhodnutí Veřejnou vyhláškou
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 8/2023
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Příjezdová komunikace k pozemkům pro výstavbu RD
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 7/2023
Změna u příspěvku pro solidární domácnost v ubytování uprchlíků z Ukrajiny
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 6/2023
Výzva k předložení nabídky - Zklidnění dopravy II/116
Výzva k podání nabídek - FVE Hlásná Třebaň
Rozpočtové opatření číslo 1/2023
Monitoring eroze na zemědělském půdním fondu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 5/2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 12/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 7/2022
Zápis ze zasedání obce Hlásná Třebaň 4/2023
Doplnění zadávací dokomentace a oznámení - Kompletní výměna fakturačních vodoměrů
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 3/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 2/2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Informace pro občany Ukrajiny: Dočasná ochrana - Zástupce nezletilé osoby
Informace pro občany Ukrajiny: Dočasná ochrana - Prodloužení
Zápis Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 1/2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 21/2022
Zápis z jednání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 20/2022
Rozpočtové opatření číslo 4/2022
Rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 2023
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF
Ptačí chřipka - Mimořádná vererinární opatření na území ČR
Obecně závazná vyhláška č.2/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o stanovení obecního sysstému odpadového hospodářství
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 14/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 19/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná T...
Domů
Oficiální stránky obce Hlásná TřebaňNahlásit závadu či nedostatek
Milí sousedé,nejsme,ani nemůžeme být všude.Využijte naši aplikaci a pomozte nám udržet obec čistou a funkční <.>
Potřebujete-li změnit frekvenci svozu,velikost nádoby,nebo se chcete přihlásit ke svozu odpadu,dejte nám vědět <.>
Přinášíme vám informace,jak postupovat při připojení na obecní kanalizační řad <.>
22.května 2023 Autor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Dle informace ČEZ distribuce a.s.Vás informujeme,že dne 7.6.2023 od 8:00 do 10:00 je plánována odstávka dodávky elektrické energie v části obce Rovina <.>
22.května 2023 Autor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Dle informace ČEZ distribuce a.s.Vás informujeme,že dne 08.06.2023 od 08:00 do 11:00 je plánována odstávka dodávky elektrické energie v těchto lokalitách: Pod Vinicí a část obce Rovina <.>
Otevřeli jsme pro všechny místní jednotlivce i spolky klubovnu na rovinské návsi.Přinášíme návod,jak si XXX v klubovně rezervovat <.>
XX.května XXXX Autor: XXXX XXXXXX
V květnovém čísle Zpravodaje se dozvíte,na jakých projektech pracujeme,od kdy bude možné využívat rovinskou klubovnu a jaké akce chystají místní spolky <.>
26.dubna 2023 Autor: XXXXX XXXXXX
Hasiči Hlásná Třebaň Vás zvou na již tradiční setkání při Pálení čarodějnic u dolního třebaňského jezu <.>
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Závěrečný účat VeVyhl Závěrka Výzva konkursní řízení Výsledky voleb Rozhodnutí Upozornění k odstran Návrh rozpočtu TřeMo Ú.p Beroun Exekuční příkaz Zpráva o výsledku ho Závěrečný účet Veřejná zakázka Volby do Senátu Shromáždění starostů Návrh rozpočtu Regio Návrh rozpočtu Pozvánka NAŘÍZENÍ Stanovení přechodné Pozvánka Dražební vyhláška Rozpočtové opatření Veřejné zasedání Volby do Evropského Rozpočtový výhled Shromáždění starostů Oznámení o zahájení Zákon č.106/1999 Sb Zpráva o výsledku ho Usnesení vlády ČR Volby do Středočeské Usnesení Řády Konkursní řízení Výběrové řízení Upozornění Záměr prodeje Územní plán Volby do PS Veřejná vyhláška Zápis MŠ TřeMoLe Vodné a stočné Volby ZO + Senát Opatření obecné pova Volby prezident Aukční vyhláška Původce (bez omezení) Obec Hlásná Třebaň OÚ Hlásná Třebaň Fin ČEZ výst soud Město Beroun,odbor vet Městský úřad Řevnice Státní veterinární s ČEZ Děčín MěÚ,odbor sociálníc Pozemkový fond Celní úřad Říčany Městský úřad Černoši MěÚ,odbor životního MČ Praha 2 Finanční úřad pro Pr MěÚ Beroun,odbor do Celní úřad Zdiby Celní úřad Rudná MěÚ,odbor územního Katastrální úřad Ber EUREODRAŽBY TřeMoLe Mořinka Celní úřad Benešov Celní úřad Praha D1 Městský úřad Trmice Region Dolní Berounk Exekutorský úřad Plz Český statistický úř GA Energo technik Pl Finanční úřad v Jabl Krajský úřad,ŽP Krajský úřad,odbor Úřad pro civilní let MŽP Exekutorský úřad Chr Finanční úřad pro Pr Městská ...
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 247 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 13:15:24
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Hlásná Třebaň
Úřední deska – Obec
Oznámení vyjádření k podkladům rozhodnutí Veřejnou vyhláškou
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 8/2023
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Příjezdová komunikace k pozemkům pro výstavbu RD
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 7/2023
Změna u příspěvku pro solidární domácnost v ubytování uprchlíků z Ukrajiny
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 6/2023
Výzva k předložení nabídky - Zklidnění dopravy II/116
Výzva k podání nabídek - FVE Hlásná Třebaň
Rozpočtové opatření číslo 1/2023
Monitoring eroze na zemědělském půdním fondu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 5/2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 12/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 7/2022
Zápis ze zasedání obce Hlásná Třebaň 4/2023
Doplnění zadávací dokomentace a oznámení - Kompletní výměna fakturačních vodoměrů
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 3/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 2/2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Informace pro občany Ukrajiny: Dočasná ochrana - Zástupce nezletilé osoby
Informace pro občany Ukrajiny: Dočasná ochrana - Prodloužení
Zápis Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 1/2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 21/2022
Zápis z jednání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 20/2022
Rozpočtové opatření číslo 4/2022
Rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 2023
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF
Ptačí chřipka - Mimořádná vererinární opatření na území ČR
Obecně závazná vyhláška č.2/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o stanovení obecního sysstému odpadového hospodářství
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 14/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 19/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná T...
Instagram
Obec Hlásná Třebaň (@obechlasnatreban) • Fotky a videa na Instagramu
Facebook
Obec Hlásná Třebaň | Hlasna Treban
Facebook
Obec Hlásná Třebaň | Hlasna Treban
KONTAKTY
KONTAKTY – Hlásná TřebaňÚřední hodiny
Žádáme občany,aby při komunikaci s obecním úřadem upřednostňovali především telefonický a elektronický kontakt před osobní návštěvou a to ve všech případech,kdy je to možné <.>
V případě osobní návštěvy dodržujte základní hygienická opatření a noste roušky!
Úřední hodiny Obecního úřadu Hlásná Třebaň pro veřejnost:
Pondělí         8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin
Úterý            17.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek         Zavřeno
Pátek           Zavřeno
Základní kontakty
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXX
Ing.XXXX XXXXXX
mistostarosta@hlasnatreban.cz +XXX XXX XXX XXX  
Kontakty na tíšnové telefonní linky,poruchy a havárie elektřiny,plynu a vodovodu,nemocnice a pohotovost,školky a školy a další služby najdete na stránce Důležité kontakty <.>
ZPRAVODAJ
Online zpravodaj – Hlásná TřebaňNenechte si ujít novinky z naší obce
Přihlaště se do aplikace Mobilní rozhlas, a budou vám bezplatně chodit SMS či e-maily <.>
22.května 2023 Autor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Dle informace ČEZ distribuce a.s.Vás informujeme,že dne 7.6.2023 od 8:00 do 10:00 je plánována odstávka dodávky elektrické energie v části obce Rovina <.>
22.května 2023 Autor: XXXXXXXX XXXXXXXXX
Dle informace ČEZ distribuce a.s.Vás informujeme,že dne 08.06.2023 od 08:00 do 11:00 je plánována odstávka dodávky elektrické energie v těchto lokalitách: Pod Vinicí a část obce Rovina <.>
Otevřeli jsme pro všechny místní jednotlivce i spolky klubovnu na rovinské návsi.Přinášíme návod,jak si XXX v klubovně rezervovat <.>
XX.května XXXX Autor: XXXX XXXXXX
V květnovém čísle Zpravodaje se dozvíte,na jakých projektech pracujeme,od kdy bude možné využívat rovinskou klubovnu a jaké akce chystají místní spolky <.>
26.dubna 2023 Autor: XXXXX XXXXXX
Hasiči Hlásná Třebaň Vás zvou na již tradiční setkání při Pálení čarodějnic u dolního třebaňského jezu <.>
Rovinští sousedé zvou na zdobení májky a opékání špekáčků 30.4.od 15 hodin <.>
Milí sousedé,přinášíme shrnutí informací,jak zaplatit poplatky za odpady na rok 2023 <.>
06.dubna 2023 Autor: XXXX XXXXXX
V dubnovém čísle Zpravodaje se dozvíte,na jakých projektech pracujeme,od kdy XXXX do Hlásné Třebaně zajíždět autobus nebo že jsme vydali zadání nového územního plánu <.>
05.dubna 2023 Autor: XXXXX XXXXXX
Vážení sousedé,svoz tříděného pytlového odpadu se z důvodu Velikonoc posouvá na úterý 11.4.2023.Děkujeme za pochopení <.>
25.března 2023 Autor: XXXXX XXXXXX
Milí sousedé,v pondělí XX.X.budeme pokračovat v čipování popelnic v obci <.>
23.března 2023 Autor: XXXXX XXXXXX
Dovolujeme si naše seniory pozvat na XX.výstavu narcisů,tulipánů a dalších jarních cibulovin do Lysé nad Labem v sobou 15.4.2023 <.>
Dne 17.března 2023 jsme zveřejnili zadání nového územního plánu,k němuž je možné podávat připomínky <.>
10.března 2023 Autor: XXXXX XXXXXX
M...
KALENDÁŘ
KALENDÁŘ – Hlásná TřebaňChcete mít obecní kalendář pořád při ruce?
Není problém.Stačí si přidat (importovat) veřejnou adresu,uvedenou níže,do své oblíbené aplikace jako např.Google kalendář,Microsoft Outlook apod <.>
Veřejná adresa ve formátu iCal https://calendar.google.com/calendar/ical/komunikace.hlasna%40gmail.com/public/basic.ics
Rozklikávací rozpočet
Rozklikávací rozpočet - ObecPOPIS
Obec  
ORGANIZACE
Odkud plynou největší příjmy v roce 2023
1 Daňové příjmy 21 575 060 Kč 4 Přijaté transfery 4 965 151 Kč 2 Nedaňové příjmy 1 776 900 Kč 3 Kapitálové příjmy 1 650 000 Kč
ČEKEJTE PROSÍM
1 4 1 Daňové příjmy 21 575 060 Kč 72,0 % 4 Přijaté transfery 4 965 151 Kč 16,6 % 2 Nedaňové příjmy 1 776 900 Kč 5,9 % 3 Kapitálové příjmy 1 650 000 Kč 5,5 %
ČEKEJTE PROSÍM
Za co se nejvíce utrácí v roce 2023
2 Průmyslová a ostatní odvětví 12 494 000 Kč 3 Služby pro fyzické osoby 9 049 100 Kč 6 Všeobecná veřejná správa a služby 6 128 250 Kč 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 217 000 Kč 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 754 400 Kč 2 Průmyslová a ostatní odvětví 12 494 000 Kč 3 Služby pro fyzické osoby 9 049 100 Kč 6 Všeobecná veřejná správa a služby 6 128 250 Kč 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 217 000 Kč 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 754 400 Kč
ČEKEJTE PROSÍM
2 3 6 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 12 494 000 Kč 40,8 % 3 Služby pro fyzické osoby 9 049 100 Kč 29,5 % 6 Všeobecná veřejná správa a služby 6 128 250 Kč 20,0 % 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 217 000 Kč 7,2 % 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 754 400 Kč 2,5 %
ČEKEJTE PROSÍM
Povodňový plán
Portalobce.cz | digitální povodňový plán obce Hlásná TřebaňAktualizovaná část
Datum aktualizace
věcná část
Aktualizovaná část
Datum aktualizace
webová verze
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo – Hlásná TřebaňTermíny zasedání
Veřejná zasedání jsou zpravidla jednou za 14 dní v pondělí od 19:00 na Obecním úřadě Hlásná Třebaň.Přesný termín (datum a čas) a místo konání  bude vždy uvedeno na pozvánce s programem,která je vyvěšena na úřední desce ( i elektronické ) vždy 7 dní před konáním zasedání <.>
Nejbližší termíny zasedání zastupitelstva najdete v Obecním kalendáři <.>
Usnesení zastupitelstva
V tabulce níže najdete usnesení / zápisy z jednání zastupitelstva v roce 2022 <.>
Jednání číslo
Jednání číslo
Jednání číslo
Jednání číslo
Jednání číslo
Ing.XXXX XXXXXX
Bc.XXXXX XXXX
Předseda finančního výboru
Ing.XXX XXXXX
Předseda kontrolního výboru
Předseda stavebního výboru
XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Předsedkyně sociálního výboru
Ing.XXXXXX XXXX
Členové: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX
Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Jan Marek
Členové:  Jana Šváchová,DiS <.>,Ing.XXXXXX XXXX,Bc.XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
Stavební výbor
Předseda: Ing.Mgr.XXX XXXXXXX,Ph.D <.>
Členové: Ing.XXXXX XXXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXX,Ing.XXXX XXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
Sociální výbor
Členové: XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
Osadní výbor Rovina
Komise pro školství
Členové: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX
Komise pro komunikaci s občany
Předsedkyně: Ing.XXXXXXX XXXXXX
Členové: Ing.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,Bc.XXXXX XXXX,Ing.XXXXXX XXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
Krizový výbor - povodňová komise
Okrašlovací komise
Členové: Ing.XXXXX XXXXXX,Bc.XXXXX XXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX - Limpouchová
Územní opatření o stavební uzávěře
Územní opatření o stavební uzávěře – Hlásná Třebaň
Územní plánování
Územní plánování – Hlásná TřebaňPořizovatel: Obecní úřad Hlásná Třebaň
Zpracovatel: Kadlec K.K.Nusle,spol.s r.o <.>
Územní plán obce Hlásná Třebaň
Vydaný dne 23.5.2005 usnesením č.1/05 - Územní plán Hlásná Třebaň,s nabytím účinnosti dne XXXXXXX <.>
Pořizovatel: Obecní úřad Hlásná Třebaň
Zpracovatel: Kadlec K.K.Nusle,spol.s r.o <.>
schválená dne 17.6.2010 s nabytím účinnosti 3.7.2010
schválená dne 4.7.2017 s nabytím účinnosti 20.7.2017
Textová část
Vize rozvoje obce
Vize rozvoje obce – Hlásná TřebaňVize rozvoje obce
Proč vize rozvoje?
Aktuálně platný územní plán Hlásné Třebaně a Rovin byl schválený v roce 2005 a naposledy aktualizovaný v roce 2017.Stavební zákon naší obci nařizuje bohužel zpracovat zcela nový územní plán.Pro obec to znamená vynaložit velké úsilí a statisíce korun <.>
V zastupitelstvu jsme se jednomyslně shodli na tom,že chceme postupovat koncepčně a zpracovat nejprve vizi rozvoje obce,ve které se shodneme,kde chceme mít v obci místa pro trávení volného času (např.od sportovišť pro starší děti až po upravená místa s lavičkami k zastavení se při procházkách),jak řešit zklidnění dopravy,parkování,odvody dešťových vod a další témata <.>
Vize rozvoje tak je prvním a zásadním krokem ke zpracování územního plánu <.>
Kde najdu vizi rozvoje?
Vize rozvoje má svůj samostatný web,kde najdete:
výsledky dotazníkových šetření a rozhovorů s místními aktéry
urbanistický koncept včetně silných a slabých stránek,příležitostí a hrozeb pro rozvoj obce
návrhovou část s návrhy úprav veřejných prostranství,míst s lavičkami,míst pro potenciální umístění základní školy atp <.>
zmapování krajiny v katastru obce a návrhy péče o krajinu
Web vize rozvoje najdete na:  https://hlasnatreban.cityupgrade.cz/vize-rozvoje/
Prezentace vize rozvoje veřejnosti proběhla 1.dubna 2022 v Sokolovně <.>
Úřední deska
Úřední deska - ObecNalezeno 247 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 13:15:24
Název
Značka
Typ
Původce
Plány, projekty a záměry
Plány,projekty a záměry – Hlásná TřebaňVize rozvoje,územní a strategický plán
Název projektu
Protipovoďnová  hráz Plovárna
Studie řešení srážkových vod
Plánování

Načteno

edesky.cz/d/6422813

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz