« Najít podobné dokumenty

Obec Nížkov - Svazek obcí Přibyslavska - valná hromada, rozpočtové opatření č.1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nížkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - NížkovInformace o správci
Obec Nížkov,Nížkov 107,592 12 Nížkov
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@nizkov.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <....
RSS
Úřední deska – Nížkov
Úřední deska – Nížkov
Svazek obcí Přibyslavska - valná hromada,rozpočtové opatření č.1/2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření -Svazek obcí Přibyslavska
Pozvánka na členskou schůzi dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko
Záměr č.11/2023
Záměr č.10/2023
Záměr č.9/2023
Záměr č.8/2023
Záměr č.7/2023
Záměr č.6/2023
Aukční vyhláška
Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko 2022
Schválený závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2022
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
Oznámení-zjišťování průběhu hranic pozemků
Veřejná vyhláška - zpřístupnění nahlédnutí,daň z nemovitých věcí 2023
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Rozpočtové opatření č.5/2023
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.1/2023
Schválený střednědobý výhled na roky 2024 - 2027 SVK Žďársko
Schválený rozpočet na rok 2023 - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Nížkov
Mikroregion Žďársko-schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Mikroregion Žďársko-schválený rozpočet 2023
Schválený rozpočet Obce Nížkov na rok 2023
Veřejná vyhláška,opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Mikroregion Žďársko
Schválený závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nížkov na r.2020-2024
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
Domů
Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
 
Vesnice Nížkov leží 12 km jihozápadně od okresního města Žďár nad Sázavou a 8 km severovýchodně od Polné.Rozkládá se v Hornosázavské pahorkatině v průměrné nadmořské výšce 527 m.Součástí obce Nížkov jsou dvě místní části,Buková a Špinov <.>
První písemná zmínka pochází z roku 1234,díky níž se Nížkov řadí mezi nejstarší doložená osídlení Českomoravské vrchoviny
Obcí protéká Poděšínský potok,který se u železniční zastávky Nížkov vlévá do řeky Sázavy.Na některých mapách bývá potok označován jako Nížkovský <.>
Potokem je v obci napájen rybník Jilák,v minulosti sloužící jako zásobárna vody pro jeden ze dvou vodních mlýnů.V okolí se pak nachází několik dalších rybníků,například Zádušní nebo Baslův <.>
 
 
 
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - NížkovVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Pozvánka Zpráva o výsledku př Závěrečný účet Veřejná vyhláška Veřejnoprávní smlouv Smlouva konkursní řízení Rozhodnutí obecně závazná vyhlá Původce (bez omezení) Obec Nížkov Městský úřad Žďár na Finanční úřad Žďár Krajský úřad kraje V E.ON Česká republika Katastrální úřad pro Městský úřad Žďár Svazek obcí Přibysla Mikroregion Polensko Energetické sdružení Město Žďár nad Sázav SVK Žďársko Krajský pozemkový úř Státní pozemkový úřa Svaz vodovodů a kana Exekutorský úřad SUDOP BRNO s.r.o.MŽP Ministerstvo zeměděl Finanč.úřad pro Kraj Vyso Město Polná Úřad pro zast.státu VAS,a.s.Městský úřad Žďár na CETIN Městský úřad Žďár n.S.LD Polná Městský úřad Žďár Lesy ČR,s.p.Svazek obcí Přibysla MŠ Nížkov ZŠ Nížkov Soudní exekutor Krajské ředitelství Honební společenstvo E.ON Distribuce,a.s Ministerstvo zdravot Vláda ČR Ministerstvo vnitra KHS Kraj Vysočina E.mont,s.r.o.Státní veterinární s Český statistický úř EG.D Městský úřad Havlíčk Mikroregion Žďársko Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - NížkovNalezeno 33 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 13:53:47
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Nížkov
Úřední deska – Nížkov
Svazek obcí Přibyslavska - valná hromada,rozpočtové opatření č.1/2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření -Svazek obcí Přibyslavska
Pozvánka na členskou schůzi dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko
Záměr č.11/2023
Záměr č.10/2023
Záměr č.9/2023
Záměr č.8/2023
Záměr č.7/2023
Záměr č.6/2023
Aukční vyhláška
Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko 2022
Schválený závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2022
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
Oznámení-zjišťování průběhu hranic pozemků
Veřejná vyhláška - zpřístupnění nahlédnutí,daň z nemovitých věcí 2023
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Rozpočtové opatření č.5/2023
Rozpočtové opatření č.4/2023
Rozpočtové opatření č.3/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozpočtové opatření č.1/2023
Schválený střednědobý výhled na roky 2024 - 2027 SVK Žďársko
Schválený rozpočet na rok 2023 - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Nížkov
Mikroregion Žďársko-schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Mikroregion Žďársko-schválený rozpočet 2023
Schválený rozpočet Obce Nížkov na rok 2023
Veřejná vyhláška,opatření obecné povahy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Mikroregion Žďársko
Schválený závěrečný účet Obce Nížkov za rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nížkov na r.2020-2024
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
Žďárské farmářské trhy
Žďárské farmářské trhy | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 13.4.2023
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 13.4.2023 | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Pouť v Nížkově
Pouť v Nížkově | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Nížkovská běh u koupaliště – 16. ročník -2023
Nížkovská běh u koupaliště – 16.ročník -2023 | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Nížkovská běh u koupaliště – 16.ročník -2023
 
Kino Polná – program
Kino Polná – program | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Výlet na kole
Výlet na kole | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Chladné počasí už snad končí a tak je čas na výlet.Můžete vyjet třeba na kole.Z Nížkova do Olešenky a potom doleva na Českou Jablonou.Odtud pak Jabloneckým žlabem až k Přibyslavi.U Jablonecké vodní nádrže přejedete silnici a postarém železničním náspu dojedete do Hesova.Zde kousek doleva po hlavní silnici kolem mlékárny Savencia.Ze silnice odbočíte opět doleva hned za mlékárnou.A zde už začíná velmi zajímavá křížová cesta,která končí velkým kovaným křížem nad vesnicí Uhry.Čtrnáct zastavení na křížové  cestě je dílem uměleckého kováře Petra Štáfla <.>
 
Hlášení 18.5.2023
Hlášení 18.5.2023 | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Zubní lékařka MUDr.Hrašková nebude ordinovat 25.5 <.>,26.5. a 9.6 <.>
 
Hlášení 24.5.2023
Hlášení 24.5.2023 | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
TJ Sokol Nížkov pořádá v sobotu 27.5.2023 v 8:30 na hřišti za sokolovnou atletické závody <.>
Závodit se bude ve skoku dalekém,hodu míčkem a v krátkém a delším běhu ve všech věkových kategoriích <.>
Nejnovější příspěvky
Sportovní odpoledne
Sportovní odpoledne | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Pozvánka na závody za sokolovnou
Pozvánka na závody za sokolovnou | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
T.J.Sokol Nížkov pořádá v sobotu 27.5.2023 v 8:30 na hřišti za sokolovnou atletické závody <.>
Závodit se bude ve skoku dalekém,hodu míčkem a v krátkém a delším běhu ve všech věkových kategoriích <.>
Nejnovější příspěvky
Aktuality
Aktuality | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Výlety
Výlety | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Koruna Vysočiny
Koruna Vysočiny | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136
Ubytování v Nížkově
Ubytování v Nížkově | Nížkov – obec na VysočiněObecní úřad,Nížkov 107,592 12 Nížkov obec@nizkov.cz 566 675 136

Načteno

edesky.cz/d/6422767

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nížkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz