« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Dražební vyhláška č.j. 220 EX 2288/23-26

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.j. 220 EX 2288/23-26
Exekutorský úřad Praha 9,Pod Pekárnami 245/10,190 00 Praha 9 Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz,e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz tel:266 032 031,fax:266 032 032,ID DS:g2crz9v
<br> Číslo jednací: 220 EX 2288/23-26
<br> Oznámení
o konání dražebního roku
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X se sídlem Pod Pekárnami XXX/XX,190 00 Praha 9 <,>
www.exekucepraha.cz,pověřený provedením exekuce na základě pověření k provedení exekuce č.j.49 EXE 739/2023 - 9 <,>
ze dne 13.3.2023,které vydal Obvodní soud pro Prahu 10,kterým byla nařízena exekuce na základě exekučního titulu:
rozsudek č.j.34 C 278/2022-13,který vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 02.11.2022 a který se stal pravomocným dne
28.12.2022 a vykonatelným dne 03.01.2023 k návrhu
oprávněného:
Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,Kundratka 1951/19,18000,Praha,IČ 70889660
<br> proti povinnému:
KATRIK GASTRO s.r.o <.>,Chudenická 1059/30,10200,Praha,IČ 24224120
<br> k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 44 250,00 Kč s
příslušenstvím
11,750% ročně úrok z prodlení z částky 44 250,00 Kč od 10.04.2022 do zaplacení
podání návrhu na zahájení řízení 100,00 Kč
náklady nalézacího řízení 1 970,00 Kč
<br> jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce,rozhodl
<br> takto:
<br> K prodeji movitých věcí povinného sepsaných na základě exekučního příkazu soudního exekutora číslo 220 EX
2288/23-15 ze dne 30.3.2023 se nařizuje dražba a k vykonání dražebního rok vydává se tato:
<br> VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
dne 27.6.2023 v 9:32 hod <.>
<br> v místě: Parkoviště Dubeč,Ke Křížkám 2,Praha - Dubeč
<br> bude provedena
DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ
a to motorového vozidla:
<br> č.Popis věcí Odhadní / úředně
stanovená XXXX v Kč
<br> Vyvolávací
XXXX v Kč
<br> počet
kusů
<br> X <.>
<br> VIN,(rok výroby):
VF1CB05CF26128682 ; 2002
Registrační značka,typ vozidla:
RZ 6S47137 ; RENAULT Clio 1,2 (55kW)
16V
Celkový popis (majitel,barva,ty...

Načteno

edesky.cz/d/6422377

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz