« Najít podobné dokumenty

Město Kroměříž - Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška - elektronická dražba č. 230480

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kroměříž.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži - dražební vyhláška - elektronická dražba č. 230480
Finanční úřad pro Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 76186 Zlín Územní pracoviště v Kroměříži Husovo náměstí 535/21 76701 Kroměříž Č.j.1291170/23/3304-00540-709610 Vyřizuje: Ing.Zita Kohlová Telefon: +420573323307 č.dveří: 304 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Shora uvedený správce daně podle § 194 odst.1 a § 195 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),s použitím zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem č.j.712882/23/3304-00540-709610 nařizuje elektronickou dražbu movitých věcí.Dražby se může zúčastnit jen ten,kdo má zřízen uživatelský účet v aplikaci APED (aplikace elektronických dražeb).Adresa internetové stránky,na které je možné si zřídit uživatelský účet: https://drazby.financnisprava.cz/client/main?formName=registrace Adresa internetové stránky,na které jsou zveřejněny podmínky pro provádění elektronické dražby (dražební řád): https://drazby.financnisprava.cz/client/main?formName=dokumentace Adresa internetové stránky,na které se dražba koná a je možno ji sledovat: https://drazby.financnisprava.cz/client/main?formName=drazba&selectedID=1890 Dražba číslo: 230480 Datum a čas zahájení dražby: 26.6.2023 v 09:00 hod.Datum a čas ukončení dražby: 27.6.2023 v 15:00 hod.Licitace jednotlivé věci (předmětu dražby) trvá,dokud dražitelé činí podání (§ 199 odst.1 daňového řádu).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání,a dražba končí.Toto pravidlo se uplatní u každého předmětu dražby samostatně.Visual signature appearance Č.j.1291170/23/3304-00540-709610 strana 2 (ce...

Načteno

edesky.cz/d/6422224

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kroměříž      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz