« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - Mikroregion Letovicko: NÁVRH závěrečného účtu za r. 2022 a zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LetoviceInformace o správci
Město Letovice,Masarykovo nám.210/19,679 61 Letovice,IČO 00280518
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: podatelna@letovice.net
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že ...
RSS
Úřední deska – Letovice
Úřední deska – Letovice
Mikroregion Letovicko: NÁVRH závěrečného účtu za r.2022 a zpráva o přezkoumání hospodaření za r.2022
Město Letovice: ZÁMĚR - uzavření budoucích KS - prodej částí pozemku p.č.2001/1 v k.ú.Letovice/MLE/05006/23/FO
Záměr uzavření budoucích kupních smluv týkajících se prodeje částí pozemku p.č.2001/1 v k.ú.Letovice
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.2047/87 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/05004/23/FO
KÚ JmK: VV/Oznámení o zahájení společného územního řízení/č.j.JMK 70019/2023
Krajský úřad JMK: veřejná vyhláška - akce "Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno Černovice"
MěÚ Letovice: VV/Územní rozhodnutí - Lokalita Komenského pro 50 RD/č.j.MLE/02739/23/OVŽP
Město Letovice: NÁVRH závěrečného účtu města Letovice za rok 2022
EG.D: Oznámení vypnutí elektrické energie v Letovicích,Zábludov - dne 5.6.2023
HS Kladoruby: Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kladoruby dne 8.6.2023
MP Letovice: Výzva podle §19d/1 zák.č.13/1997,o pozemních komunikacích/103/MPLT-PŘ-2023
Městská policie Letovice - Výzva podle §19d/1 zák.č.13/1997,o pozemních komunikacích
DSO TSMH: Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Město Letovice: Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv
SPÚ-KPÚ pro JmK: Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú.Podolí u Míchova /SPU 162645/2023
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Podolí u Míchova s obvodem rozšířeným do k.ú.Míchov u Boskovic
SMLOUVY o poskytnutí DOTACE z rozpočtu města LETOVICE na rok 2023
Smlouvy o poskytnutí dotace: Město Letovice x NSZP v Letovicích,ELIM Letovice,FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA",Diakonie ČCE,AFK Letovice,ŘKF Letovice,TJ SOKOL Letovice,Spolek pro Kulturu,KB Letovice,MRS,PaLetA
Město Letovice: PŘISTAVOVÁNÍ velkoobjemových KONTEJNERŮ na domovní odpad v roce 2023
MěÚ Boskovice:VV/ OOP - omezení užívání pitné vody/Sulíkov,Kladoruby/č.j.DMBO 8392/2023
Veřejná vyhláška: Op...
Domů
Město Letovice - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
sazba pro rok 2023 činí 700 Kč
od poplatku je osvobozena osoba do 3 let života (dříve do 1 roku života)
 
Místní poplatek ze psa,z pobytu,ze vstupného a za užívání veřejného prostranství zůstává beze změny.UPOZORNĚNÍ PRO CIZINCE
Městský úřad Letovice žádá občany,aby,je-li to v jejich možnostech,hradili místní poplatky (zejména za odpad a ze psa) přednostně bezhotovostním převodem na účet města Letovice č. 820631/0100.  
Variabilním symbolem při platbě je:
u místního poplatku za odpad:
- z titulu trvalého pobytu: rodné číslo osoby,za kterou je poplatek hrazen.V případě úhrady poplatku za více osob jednou částkou je třeba uvést jedno rodné číslo do variabilního symbolu zbývající rodná čísla do zprávy pro příjemce
- z titulu vlastnictví nemovité věci: přidělené speciální číslo
 
u místního poplatku ze psa: číslo 315039xxxx,kde xxxx je číslo psí známky <.>
NEÚŘEDNÍ DNY:
 
 
Obecní živnostenský úřad Boskovice oznamuje občanům obnovu úředních hodin v Letovicích - v budově Městského úřadu Letovice <.>
Jedná se vždy o čtvrtek 1x za 14 dnů v době 8,30 – 14,00 hodin:
18.05 <.>,01.06 <.>, 15.6 <.>,29.6 <.>,13.7 <.>,27.7 <.>,10.8 <.>,24.8 <.>,7.9 <.>,21.9 <.>,5.10 <.>,19.10 <.>,2.11 <.>,16.11 <.>,30.11 <.>,14.12.2023 <.>
 
 
Sociální práce na obci - info  zde
Sociální služby v terému  - postedoma.jmk.cz 
Elektronický katalog sociálních služeb JmK - info zde
Oblastní charita Blansko -  nabídka služeb 
                                               Denní centrum  - info zde
Prodloužení dočasné ochrany a oznamovací povinnost ke zdravotní pojišťovně - info UA   i nfo CZ 
Jihomoravský kraj  - info zde
 Ministerstvo vnitra  - info  zd...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LetoviceFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada města Usnesení Rady Komise Rady OZV a nařízení Veřejná vyhláška Uložení písemnosti Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nařízení Nálezy ústav.soudu Rozhodnutí KÚ Smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozpočet obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Řízení stavebního úřadu Vodoprávní řízení Výběrová řízení Opatření obecné povahy Mikroregion Letovicko Svazek VaK E.ON - oznámení Dotační program Výzva občanům Nabídky Volby Nařízení DSO TS MH Ministerstvo EG.D-vypnutí el.en.Výzva Usnesení vlády ČR Mimořádné opatření Záměr obce-pronájem VV Záměr obce - pacht Záměr obce-výpůjčka Návrh rozpočtu Střednědobý výhled r Návrhy střednědobých Rozhodnutí závěrečný účet města záměr obce Návrh závěrečného úč Honební společenstvo Aukční vyhláška Soud Původce (bez omezení) MěÚ L Město Letovice SPÚ Svazek VaK ÚZSVM Mikroregion Let.MěÚ Boskovice Krajský úřad JmK E.ON Exekutorský úřad Mateřská škola Základní škola Ministerstvo SVS Finanční úřad Město VAS TS Malá Haná Povodí Moravy,s.p.PROKONZULTA,a.s.CSSML Jiný OVM KÚ pro JmK Vláda ČR ČSÚ Exekutorský úřad MěÚ Boskovice EG.D,a.s.Dražby.net s.r.o.Správa železnic Honební společenstvo Katastrální úřad Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - LetoviceNalezeno 47 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 8:00:00
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
RSS
Úřední deska – Letovice
Úřední deska – Letovice
Mikroregion Letovicko: NÁVRH závěrečného účtu za r.2022 a zpráva o přezkoumání hospodaření za r.2022
Město Letovice: ZÁMĚR - uzavření budoucích KS - prodej částí pozemku p.č.2001/1 v k.ú.Letovice/MLE/05006/23/FO
Záměr uzavření budoucích kupních smluv týkajících se prodeje částí pozemku p.č.2001/1 v k.ú.Letovice
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.2047/87 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/05004/23/FO
KÚ JmK: VV/Oznámení o zahájení společného územního řízení/č.j.JMK 70019/2023
Krajský úřad JMK: veřejná vyhláška - akce "Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno Černovice"
MěÚ Letovice: VV/Územní rozhodnutí - Lokalita Komenského pro 50 RD/č.j.MLE/02739/23/OVŽP
Město Letovice: NÁVRH závěrečného účtu města Letovice za rok 2022
EG.D: Oznámení vypnutí elektrické energie v Letovicích,Zábludov - dne 5.6.2023
HS Kladoruby: Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kladoruby dne 8.6.2023
MP Letovice: Výzva podle §19d/1 zák.č.13/1997,o pozemních komunikacích/103/MPLT-PŘ-2023
Městská policie Letovice - Výzva podle §19d/1 zák.č.13/1997,o pozemních komunikacích
DSO TSMH: Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Město Letovice: Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv
SPÚ-KPÚ pro JmK: Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú.Podolí u Míchova /SPU 162645/2023
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Podolí u Míchova s obvodem rozšířeným do k.ú.Míchov u Boskovic
SMLOUVY o poskytnutí DOTACE z rozpočtu města LETOVICE na rok 2023
Smlouvy o poskytnutí dotace: Město Letovice x NSZP v Letovicích,ELIM Letovice,FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA",Diakonie ČCE,AFK Letovice,ŘKF Letovice,TJ SOKOL Letovice,Spolek pro Kulturu,KB Letovice,MRS,PaLetA
Město Letovice: PŘISTAVOVÁNÍ velkoobjemových KONTEJNERŮ na domovní odpad v roce 2023
MěÚ Boskovice:VV/ OOP - omezení užívání pitné vody/Sulíkov,Kladoruby/č.j.DMBO 8392/2023
Veřejná vyhláška: Op...
Ceny vodného a stočného Svazku VaK Blansko
Ceny vodného a stočného Svazku VaK Blansko - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
 
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Místní části
Místní části - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Interaktivní mapa
Interaktivní mapa - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Organizace zřízené městem
Organizace zřízené městem - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Termíny jednání RM a ZM
Termíny jednání RM a ZM - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
Plán schůzí Rady města Letovice na I.pololetí 2023
Schůze Rady města Letovice se konají pravidelně,ve většině případů 1x za 4 týdny a to v pondělí nebo středu od 13,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Letovice,Masarykovo nám.19. V případě potřeby se Rada města Letovice může sejít v jiných termínech i prostorách <.>
Termíny schůzí Rady města Letovice v I.pololetí 2023
11.01 <.>,08.02 <.>,01.03 <.>,29.03 <.>,26.04 <.>,24.05 <.>,21.06 <.>
 
Informace starosty,místostarosty a tajemníka
Různé
11.ledna:
Zhodnocení činnosti Městské policie a bezpečnostní situace v Letovicích za rok 2022
    předkládá: velitel MP Letovice
    spoluúčast: vedoucí OOP Letovice
    předkládá: vedoucí finančního odboru
    předkládá: starosta
1.března:
Zpráva o hospodaření v městských lesích a zámeckém parku v r.2022
    předkládá: vedoucí odboru výstavby a ŽP
 
     předkládá: vedoucí finančního odboru
     spoluúčast: ředitelé příspěvkových organizací
    předkládá: místostarosta
    předkládá: vedoucí technického odboru
    spoluúčast: ředitel TS Letovice
    předkládá: místostarosta + starosta
Osobnost roku 2022
    předkládá: starosta
    předkládá: starosta 
    předkládá: vedoucí finančního odboru
2.Kroniky města Letovice,včetně místních částí,za rok 2022
    předkládá: vedoucí správního odboru
    předkládá: starosta
21.června:
Plán schůzí rady města a zastupitelstva města na II.pololetí roku 2022
    předkládá: starosta
21.března       - hospodaření města Letovice za rok 2022
  7. června        - závěrečný účet hospodaření města Letovice za rok 2022
  6. září            -
 
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Rada města
Rada města - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
Složení rady města
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Kontakty
Kontakty - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
 
 
  
 
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX tel.:    XXX XXX XXX mobil:  XXX XXX XXX e-mail: mu.prochazka@letovice.net
Městský úřad:
TAJEMNÍK MěÚ
 
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Úřední deska-0
Úřední deska-0 - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
Hledaný výraz:
Vyhledat dok.v rozmezí:
Poslední aktualizace: 25.05.2023
e-podatelna, podatelna
e-podatelna,podatelna - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
18 °C 8 °C sobota 27.5 <.>
17/6 °C neděle 28.5 <.>
20/6 °C pondělí 29.5 <.>
20/9 °C
 
 
  úterý a čtvrtek:            8:00 – 14:00   pátek:                              8:00 – 13:00
                      Polední přestávka      11:30 – 12:00
Poslední aktualizace: 25.05.2023
Безкоштовні дзвінки з перекладом з української на чеську мову.jpg  (29.91 kB)
„Volání pro Ukrajince“ www.volaniproukrajince.cz 
Tento projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí <.>
Služba umožňuje ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady,komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. Obdobnou službu „Hovor s přepisem" provozujeme již několik let pro osoby se sluchovým postižením (Linka 1221,Ministerstvo zdravotnictví,Úřad práce atd.).Ve verzi "Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to,že přepisovatel je nahrazen překladatelem,který ovládá ukrajinský i český jazyk,a to umožňuje komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka. Službu lze využít oboustranně,tedy i za účelem telefonního spojení s ukrajinsky hovořícími občany <.>
Hovor s překladem lze realizovat z webové stránky (www.volaniproukrajince.cz),kde jsou volajícímu zapsány nejdůležitější informace do textové podoby <.>
Nově je však možné telefonovat s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem i bez chytrého telefonu nebo internetu,to znamená bez nutnosti přístupu na výše uvedenou webovou stránku.Stačí zavolat na linku (+420) 228 229 941 – číslo zřízené pro úřady a instituce,zadat číslo volaného a hovor s překladatelem bude zahájen! Cena hovoru je stejná jako při volání na běžnou pevnou linku <.>
Pro jednání tváří v tvář (na úřadě; v terénu) se lze spojit s překladatelem na lince (+420) 228 229 941 a dle pokynů zvolit křížek,poté stačí zapnout hlasitý odposlech a překladatel bude tlumočit mezi oběma jazyky <.>
Princip služby:
Jedná se o telefonní konferenci tří stran: 1.klient bez znalosti českého jazyka,2.překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka,3.volaná strana (úřad,zdravotní pojišťovna atd.)
<br>
Přínosy služby:
·       klient služby komunikuje ve svém rodném jazyce,a i volaná strana komunikuje přirozeně v českém jazyce <,>
·       efektivní využití pracovních kapacit osob se znalostí českého a ukrajinského jazyka <,>
·       mož...
zde
Jihomoravský kraj 
DŮLEŽITÁ INFORMACE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
pro uprchlíky z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou (vízum za účelem strpění)
для біженців з України,яким надано тимчасовий захист (віза з метою толерантності)
Po prodloužení dočasné ochrany bude občanům Ukrajiny adekvátně prodlouženo zdravotní pojištění.Musí ale zažádat u své zdravotní pojišťovny o vystavení nového „náhradního průkazu zdravotního pojištění“,s nímž se prokazují například při návštěvě lékaře (k 31.3.2023 končí platnost všech dočasně vystavených průkazů zdravotního pojištění) <.>
V případě občanů Ukrajiny registrovaných u VZP ČR lze žádost o vystavení nového průkazu podat online ZDE  ,nejdříve po 5 pracovních dnech od prodloužení dočasné ochrany Ministerstvem vnitra ČR. 
Po 150 dnech od udělení dočasné ochrany nejsou azylanti z Ukrajiny ve věku od 18 do 65 let automaticky řazeni mezi tzv.státní pojištěnce,za něž platí pojištění stát.Je nutné,aby kontaktovali zdravotní pojišťovnu a nahlásili,jak bude za ně zdravotní pojištění hrazeno <.>
POTŘEBUJETE LÉKAŘE?
Bezplatná linka sociální asistence
Pro uprchlíky z Ukrajiny funguje od 18.srpna 2022 nová asistenční linka Ministerstva práce a sociálních věcí: 800 60 10 20 <.>
Nabízí bezplatné sociální poradenství a krizovou pomoc <.>
 
 
pátek                     8 - 15 hod <.>
 
 
 
 
V jihomoravském Asistenčním centru pomoci uprchlíkům je vše kompletně zadarmo.Objevily se případy,kdy uprchlíci platí tzv.překupníkům,kteří jim slibují,že je „rychleji protáhnou“ centrem a pomůžou jim s vyplněním formulářů. 
 
!! DŮLEŽITÉ !!
Adresa:
 
Přehled sbírek na pomoc Ukrajině
Charita Česká republika: veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi <.>
Připravuje pomoc lidem na Ukrajině.Chce nyní pomoci distribucí poukázek na potraviny a hygienické potřeby. 
Český červený kříž – dlouhodobější pomoc Ukrajině
Materiální pomoc
Kontaktujte konkrétní sběrná místa.Než něco don...
postedoma.jmk.cz 
Díky sociálním službám posky-
tovaným přímo v terénu mohou
vaši blízcí i nadále žít ve svém
přirozeném sociálním prostředí
a udržovat vztahy,které jsou pro
ně důležité – tedy mohou získat
veškerou potřebnou péči prostě
doma <.>
<br> Podporu,kterou potřebuje-
te možná právě vy,hledejte
v Elektronickém katalogu sociál-
ních služeb Jihomoravského kraje
na prostedoma.jmk.cz <.>
<br> Pomoc,která
přijde k vám
domů
<br> prostedoma.jmk.cz
<br>
<br> Pomoc,která přijde k vám domů
<br> Prostě doma - Jak to skutečně funguje?
<br> Jaké jsou výhody sociálních služeb v terénu?
<br> Poznejte opravdové příběhy lidí,kterým terénní sociální služby
poskytly podporu při naplňování jejich potřeb <.>
<br> „Kateřina zůstala po úmrtí manžela ve svém domě zcela sama,nemá děti ani vnoučata.Se sousedy se
vídá pouze v kostele,kam chodí téměř každou neděli,přestože má problémy s chůzí.Místní XXXXX si všiml <,>
že poslední týdny chodí Kateřina pořád ve stejném oblečení a chová se zmateně.Promluvil si s ní a zjistil <,>
že už nezvládá péči o domácnost a nedostane se už XXXX XXX do vany.Domluvili si schůzku s terénní
sociální pracovnicí,která Kateřině pomohla vyřídit příspěvek na péči.Od té doby za ní pravidelně jezdí
pečovatelka,která jí pomáhá s koupáním i úklidem domácnosti.“
<br> „Josef žije sám v bytě,s  rodinou se nestýká a kontaktu s  lidmi se vyhýbá.Všichni ho mají za místního
podivína.Josefova sousedka Marika si všimla,že přes den skoro nevychází z domu a hlasitě se hádá sám se
sebou.Marika se domluvila se starostou a díky sociálním pracovnicím z nedalekého města začal k Josefovi
dojíždět terénní pracovník,který mu pomohl zhoršení psychického stavu zvládnout.Josef některé dny
dochází do denního centra,navštěvuje terapeutickou dílnu,a i podle sousedů je už na tom lépe.“
<br> „Věra byla donedávna aktivní,pravidelně chodila do klubu seniorů hrát karty,každou středu odpoledne
měla schůzku v kavárně se svou nejlepší kamarádkou.Když uklouzla na náledí a zlomila si nohu,už se
z toho pořádně ne...

Načteno

edesky.cz/d/6421033

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Stavby   Rozpočet   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Prodej   Stavby   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   EIA   Volby   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz