« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - RUDNEVA Elena

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RUDNEVA Elena.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha I
<br> Žukovského 88/2,161 00 Praha 6
Č.j.: OAM-4655-6/DP-2023
Praha: 22.05.2023
<br> Počet listů: 1
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle §
165 písm.n) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,v platném znění (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení dlouhodobého
pobytu za společného soužití rodiny,kterou podala dne 14.02.2023 paní XXXXXXX XXXXX,nar <.>
XX.XX.XXXX,st.příslušnost Ruská federace,bytem Zachařova 2307,253 01 Hostivice,okr.Praha - západ
(dále jen „účastnice řízení“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Usnesení o zastavení řízení,č.j.OAM-4655-5/DP-2023 ze dne 20.04.2023 adresovaná výše jmenované
účastnici řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,neboť
Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát na shora uvedené adrese
nemá domovní schránku <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle §
98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním
systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese
veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k př...

Načteno

edesky.cz/d/6376457

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz