« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HAMARAT Tugay

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HAMARAT Tugay.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> P.O.BOX 12,143 00 Praha 4
<br>
Č.j.: OAM-33957-13/DP-2021 Praha 22.května 2023
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
<br> Ministerstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165
písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o dlouhodobý pobyt podle
§ 42d zák.č.326/1999 Sb <.>,kterou podal pan HAMARAT Tugay,nar.07.11.1994,státní příslušnost
Turecká republika,bytem Turecká republika
<br>
oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
Rozhodnutí o zamítnutí č.j.OAM-33957-11/DP-2021 ze dne 05.05.2022,adresované výše jmenovaného
účastnika řízení na adresu jeho místa hlášeného pobytu v zemi původu prostřednictvím zastupitelského
úřadu České republiky v Istanbulu <.>
<br> Písemnost je v souladu s ust.§ 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,doručovány veřejnou
vyhláškou,neboť písemnost se vrátila jako nedoručitelná <.>
<br>
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na Velvyslanectví České republiky v Istanbulu,na
adrese Harbiye,Abdi Ipekci Cad.No:71,34367 Şişli/İstanbul,Turecko,tel.+90 212 368 80 35,a to ve
lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> odborný referent
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 22.05.2023
<br>
Svěšeno dne: 06.06.2023

Načteno

edesky.cz/d/6376452

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz