« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DIESPEROVA Tatiana

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIESPEROVA Tatiana.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> P.O.BOX 12,143 00 Praha 4
<br>
Č.j.: OAM-6007-17/DP-2018 Praha 22.května 2023
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
<br> Ministerstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165
písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o dlouhodobý pobyt podle
§ 42a zák.č.326/1999 Sb <.>,kterou podala paní DIESPEROVA Tatiana,nar.06.12.1970,státní příslušnost
Ruská federace,bytem Ruská federace
<br>
oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
Usnesení o zastavení č.j.OAM-6007-15/DP-2018 ze dne 24.10.2019,adresované výše jmenovaného
účastnika řízení na adresu jeho místa hlášeného pobytu v zemi původu prostřednictvím zastupitelského
úřadu České republiky v Moskvě <.>
<br> Písemnost je v souladu s ust.§ 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,doručovány veřejnou
vyhláškou,neboť písemnost se vrátila jako nedoručitelná <.>
<br>
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na Velvyslanectví České republiky v Moskvě,na
adrese Ulitsa Yuliusa Fuchika,12/14,Moscow,Rusko,123056,tel.+7 495 276-07-01,a to ve lhůtě do 15
dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> odborný referent
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 22.05.2023
<br>
Svěšeno dne: 06.06.2023

Načteno

edesky.cz/d/6376451

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz