« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozhodnutí_Jakubín_výměna pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [1081 KB]
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Pelhřimov U Stínadel 1317,393 01 Pelhřimov
<br> Spisová značka.: 2RP44121/2012-130717 SPU 4031619021315 Čj SPU406191/20“ HIHHIIHHIHillWlWWII""1111111 Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX DUE'XXXXUEEQE Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: m.smejkalova©spucr.ez
<br> ID DS: z49per3
<br> V Pelhřimově dne: 14.11.2016
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina,Pobočky Pelhřimov ze dne 12.4.2016 č.j.SPU 111039/2016 byl podle & 11 odst.4 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jakubín,zpracovaný jménem Ing.XXXXXXXX XXXX — PROJEKCE,reprezentant sdružení PROIEKCE & AREA G.K <.>,se sídlem U Stínadel 1316,39301 Pelhřimov,pod č.zakázky 984-2012-130717 Ing.Jindřichem Jírou,který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.5.2016 <.>
<br> V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad,Kraj ský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Pelhřimov
<br> rozhodl podle ust.& 11 odst.8 zákona o 1.výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům v katastrálním území
<br> Jakubín a části katastrálního území Ctibor u Castrova tak,jak je uvedeno v příloze č.l k výrokové části tohoto rozhodnutí,která je jeho nedílnou součástí <.>
<br> -.<.>.<.> u-.-.<.> : <.>
<br> Účastníci řízení dle 5 5 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/ 1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,v souvislosti s š 68 správního řádu <.>
<br> Seznam ...

Načteno

edesky.cz/d/6361536

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz