« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MACALE Franktel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MACALE Franktel.pdf
KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
nám.Hrdinů 1634/3,140 21 Praha 4,Poštovní schránka 155/SO
<br> Č.j.MV-191010-5/SO-2022
Praha 17.5.2023
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako věcně
příslušný správní orgán podle § 170a zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č.326/1999 Sb.“),v řízení o odvolání pana MACALE Franktel <,>
narozeného 5.2.1984,státního příslušníka Filipínské republiky (dále jen „účastník řízení“) <,>
proti usnesení Ministerstva vnitra,odboru azylové a migrační politiky,č.j.OAM-60939-
13/ZM-2022 ze dne 15.9.2022,kterým bylo podle § 64 odst.1 písm.c)
zákona č.500/2004 Sb.přerušeno správní řízení o žádosti o vydání zaměstanecké karty <,>
<br>
oznamuje
<br>
podle ustanovení § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
rozhodnutí č.j.MV-191010-4/SO-2022 ze dne 14.12.2022 ve věci žádosti o vydání
zaměstnanecké karty <.>
<br>
Písemnost je doručena veřejnou vyhláškou,neboť účastník řízení je osobou
neznámého pobytu,které se prokazatelně nedaří doručovat <.>
<br>
Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru
<br> správního Ministerstva vnitra,na shora uvedené adrese,a to po předchozí telefonické
domluvě na tel.číslu 974 816 679,a to ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXXX
předseda V.senátu Komise
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *MVCRX07AC64Q*
MVCRX07AC64Q
prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2023-05-17T12:16:57+0000

Načteno

edesky.cz/d/6352866

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz