« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místních komunikacích v MČ Praha Petrovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místních komunikacích v MČ Praha Petrovice
' v !MĚSTSKA CAST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy vÁš DOPIS ZN.: sprsovÁ ZNAČKA: sz ÚMČ P 1 5 1 1416/2023 |— ——| ČJ.: ÚMČ PIS 18164/2023/OD/GMa VYŘIZUJE: Malečková TEL.: 281 003 663 FAX: 281 003 611 E—MAIL: Gabriela.Maleckova©praha15.cz DS: nkybv DATUM: 21.03.2023 |__ _J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle š 40 odst.1 a odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,a.s <.>,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu ust.& 171 a 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu Podniku technických služeb Praha s.r.o <.>,Karlštejnská 44,252 26 Roblín,IČ: 498 25 623 vydává podle & 19a odst.1 až 3 zák.č.13/ 1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místních komunikacích v MČ Praha - Petrovice z důvodu komplexního úklidu těchto komunikací dle přiložené dokumentace - situace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.Dopravní značení: B 28 (Zákaz zastavení) + E 13 (Dodatková tabulka s textem: datum + čas) nebo IZ 8a (Zóna s dopravním omezením) a IZ 8b (Konec zóny s dopravním omezením) - viz situace DZ Komunikace: ul.Newtonova (Novopetrovická — Euklidova),Kelvinova (Euklidova - slepý konec),Celsiova (Bellova — Ohmova),Faradayova (Archimédova — Celsiova),Voltova (Archimédova — Morseova),Lebeděvova (Archimédova — Morseova),Wattova (Archimédova — slepý konec),Ohmova (Edisonova — Galvaniho),Morseova (Bellova — Galileova),NN3165 — parkoviště (při ul.Bellova — Morseova),parkoviště při ul.Morseova — Voltova,Galileova (Morseova — Edisonova),Dieselova (Edisonova — Turínská — Ampérova),Turínské (Dieselova — na konec obytné části),Ampérova (Dieselova — Hertzova),H...

Načteno

edesky.cz/d/6059706

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz