« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - pozemkové úpravy Jakubín_prodloužení lhůty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [574 KB]
Státní pozemkový úřad
<br> Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3
<br> Telefon: 729 922 111 SPU 3533213112016 ID IllHllllHll Illllllllllll ll llllllllllllllllllll SPISOVA ZN.: 51VH11 142/2016—202001 0003413873515
<br> CJ.: SPU 383201/2016 Státní pozemkový úřad
<br> D ATUM: 1.8.2016 520203 - Pobočka Pelhřimov
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXX U Stínadel XXXX XXX XX Pelhřimov
<br> USNESENÍ
<br> Ústředí Státního pozemkového úřadu jako příslušný orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souvislosti se zákonem č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách apozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,rozhodlo podle ust.580 odst.4 písm.d) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve Věci žádosti Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina,Pobočky Pelhřimov,o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území J akubín takto:
<br> lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust.& 11 odst.8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů se prodlužuje do 31.12.2016 <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.š 27 správního řádu:
<br> SI:/mm účastníku frau/HJ; - Jun/du,ul'kťl'lu „unu/n.avec/(:!:.[IH/(mc [ui/um „snese/u,[tte/u
<br> je nedílnou součástí jeho výroku <.>
<br> JJ.<.>.— -_ -
<br> Odůvodnění:
<br> Ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“) obdrželo dne 22.7.2016 žádost Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina,Pobočky Pelhřimov (dále jen „pobočka“) o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o výměně nebo pře...

Načteno

edesky.cz/d/6051702

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz