« Najít podobné dokumenty

Obec Lhotka (Žďár nad Sázavou) - Záměr o směně pozemku Lhotka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhotka (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LhotkaInformace o správci
Lhotka
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navštěv...
RSS
Úřední deska – Lhotka
Úřední deska – Lhotka
Záměr o směně pozemku Lhotka
pozvánka na ZO březen 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Usnesení ZO únor 2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
250 na úřední desku
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválený rozpočet na rok 2023
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválený střednědobý výhled na roky 2024-2027
Schválený rozpočet obce Lhotka na rok 2023
Upozornění na povinnost vlastníka lesa - likvidace kůrovcových souší
Schválený rozpočet Mikroregionu Žďársko na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žďársko na r.2023 - 2024
8.Rozpočtové opatření SVK Žďársko
7.Rozpočtové opatření SVK Žďársko
6.Rozpočtové opatření SVK Žďársko r.2022
5.rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
4.rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
0BEC XXXXXX - schválený závěrečný účet obce za rok XXXX
X Rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
Žádost podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k imnformacím
2.Rozpočtové opatřeníSVK Žďársko - 2/2022
Schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2021
1.Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.1- 20221
OBEC XXXXXX - schválený střednědobý plán rozpočtu obce (XXXX - XXXX)
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LhotkaVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení přílohy usnesení ZO audit hospodaření ob Audit hospodaření Rozhodnutí o povolen Veřejná vyhláška Rozhodnutí Měú- stav Usnesení stavba povolena přezkoumání hospodař Smlouva postoupení podnětu rozpočtová opatření Rozhodnutí výmaz z registru kolaudační sou Závěrečný účet obce Závěrečný účet nařízení Rozhodnutí měú Zr Rozhodnutí Dohoda - dodatek sml územní souhlas - sta Rozpočet svazku Nařízení Dražební vyhláška Návrh rozpočtu Obecně závazné vyhlá Valná hromada SVAK Ž Veřejná vyhláška Rozpočtový výhled Výběrová řízení územní plán volby Závěrečný účet obce Původce (bez omezení) Obec Lhotka EON VAS Krajský ´řad Kraje V Městský úřad Žďár na Městský úřad - odbor městský úřad ZR -sta obecní úřad Svaz vodovů a kanali Finanční úřad Žďár n ESOM krajská veterinární GB-geodezie Městský úřad -eviden městský úřad ZR - o Městský úřad N.M.n.M Celní úřad Jihlava DSO Lhotka-Vysoké-Po Městský úřad - tajem městský úřad Žďár na katastrální úřad exekutor LDO přibyslav CHKO - Žďár nad Sáza Městský úřad ZR - do XXXX Vysočina Pozemkový fond České Úřad práce Žďár nad kraj Vysočina Vodárenská a.s.Žďár ministerstva Ministerstvo životní Svazek Pooslaví Základní škola 2 Svaz vodovodů a kana magistrát města Brna Ministerstvo život.honební společenství Ministerstvo zeměděl Obecní úřad právnici agentura ochrany pří Pooslaví Česká pošta Okresní soud uložení písemnosti pošta žádosti občanů pošta Žďár nad Sázav Pošta Městský úřad Nové...
Aktuální stav
Úřední deska - LhotkaNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 18. 3. 2023 9:45:31
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Lhotka
Úřední deska – Lhotka
Záměr o směně pozemku Lhotka
pozvánka na ZO březen 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Usnesení ZO únor 2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
250 na úřední desku
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválený rozpočet na rok 2023
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválený střednědobý výhled na roky 2024-2027
Schválený rozpočet obce Lhotka na rok 2023
Upozornění na povinnost vlastníka lesa - likvidace kůrovcových souší
Schválený rozpočet Mikroregionu Žďársko na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žďársko na r.2023 - 2024
8.Rozpočtové opatření SVK Žďársko
7.Rozpočtové opatření SVK Žďársko
6.Rozpočtové opatření SVK Žďársko r.2022
5.rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
4.rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
0BEC XXXXXX - schválený závěrečný účet obce za rok XXXX
X Rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
Žádost podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k imnformacím
2.Rozpočtové opatřeníSVK Žďársko - 2/2022
Schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2021
1.Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.1- 20221
OBEC XXXXXX - schválený střednědobý plán rozpočtu obce (XXXX - XXXX)
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LhotkaInformace o správci
Lhotka
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navštěv...
RSS
Úřední deska – Lhotka
Úřední deska – Lhotka
Záměr o směně pozemku Lhotka
pozvánka na ZO březen 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Usnesení ZO únor 2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
250 na úřední desku
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválený rozpočet na rok 2023
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválený střednědobý výhled na roky 2024-2027
Schválený rozpočet obce Lhotka na rok 2023
Upozornění na povinnost vlastníka lesa - likvidace kůrovcových souší
Schválený rozpočet Mikroregionu Žďársko na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žďársko na r.2023 - 2024
8.Rozpočtové opatření SVK Žďársko
7.Rozpočtové opatření SVK Žďársko
6.Rozpočtové opatření SVK Žďársko r.2022
5.rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
4.rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
0BEC XXXXXX - schválený závěrečný účet obce za rok XXXX
X Rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
Žádost podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k imnformacím
2.Rozpočtové opatřeníSVK Žďársko - 2/2022
Schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2021
1.Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.1- 20221
OBEC XXXXXX - schválený střednědobý plán rozpočtu obce (XXXX - XXXX)
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LhotkaVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení přílohy usnesení ZO audit hospodaření ob Audit hospodaření Rozhodnutí o povolen Veřejná vyhláška Rozhodnutí Měú- stav Usnesení stavba povolena přezkoumání hospodař Smlouva postoupení podnětu rozpočtová opatření Rozhodnutí výmaz z registru kolaudační sou Závěrečný účet obce Závěrečný účet nařízení Rozhodnutí měú Zr Rozhodnutí Dohoda - dodatek sml územní souhlas - sta Rozpočet svazku Nařízení Dražební vyhláška Návrh rozpočtu Obecně závazné vyhlá Valná hromada SVAK Ž Veřejná vyhláška Rozpočtový výhled Výběrová řízení územní plán volby Závěrečný účet obce Původce (bez omezení) Obec Lhotka EON VAS Krajský ´řad Kraje V Městský úřad Žďár na Městský úřad - odbor městský úřad ZR -sta obecní úřad Svaz vodovů a kanali Finanční úřad Žďár n ESOM krajská veterinární GB-geodezie Městský úřad -eviden městský úřad ZR - o Městský úřad N.M.n.M Celní úřad Jihlava DSO Lhotka-Vysoké-Po Městský úřad - tajem městský úřad Žďár na katastrální úřad exekutor LDO přibyslav CHKO - Žďár nad Sáza Městský úřad ZR - do XXXX Vysočina Pozemkový fond České Úřad práce Žďár nad kraj Vysočina Vodárenská a.s.Žďár ministerstva Ministerstvo životní Svazek Pooslaví Základní škola 2 Svaz vodovodů a kana magistrát města Brna Ministerstvo život.honební společenství Ministerstvo zeměděl Obecní úřad právnici agentura ochrany pří Pooslaví Česká pošta Okresní soud uložení písemnosti pošta žádosti občanů pošta Žďár nad Sázav Pošta Městský úřad Nové...
Aktuální stav
Úřední deska - LhotkaNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 18. 3. 2023 9:45:31
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LhotkaInformace o správci
Lhotka
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navštěv...
RSS
Úřední deska – Lhotka
Úřední deska – Lhotka
Záměr o směně pozemku Lhotka
pozvánka na ZO březen 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Usnesení ZO únor 2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
250 na úřední desku
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválený rozpočet na rok 2023
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválený střednědobý výhled na roky 2024-2027
Schválený rozpočet obce Lhotka na rok 2023
Upozornění na povinnost vlastníka lesa - likvidace kůrovcových souší
Schválený rozpočet Mikroregionu Žďársko na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žďársko na r.2023 - 2024
8.Rozpočtové opatření SVK Žďársko
7.Rozpočtové opatření SVK Žďársko
6.Rozpočtové opatření SVK Žďársko r.2022
5.rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
4.rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
0BEC XXXXXX - schválený závěrečný účet obce za rok XXXX
X Rozpočtové opatření SVK Žďársko 2022
Žádost podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k imnformacím
2.Rozpočtové opatřeníSVK Žďársko - 2/2022
Schválený závěrečný účet a hospodaření SVK Žďársko za rok 2021
1.Rozpočtové opatření SVK Žďársko č.1- 20221
OBEC XXXXXX - schválený střednědobý plán rozpočtu obce (XXXX - XXXX)
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LhotkaVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení přílohy usnesení ZO audit hospodaření ob Audit hospodaření Rozhodnutí o povolen Veřejná vyhláška Rozhodnutí Měú- stav Usnesení stavba povolena přezkoumání hospodař Smlouva postoupení podnětu rozpočtová opatření Rozhodnutí výmaz z registru kolaudační sou Závěrečný účet obce Závěrečný účet nařízení Rozhodnutí měú Zr Rozhodnutí Dohoda - dodatek sml územní souhlas - sta Rozpočet svazku Nařízení Dražební vyhláška Návrh rozpočtu Obecně závazné vyhlá Valná hromada SVAK Ž Veřejná vyhláška Rozpočtový výhled Výběrová řízení územní plán volby Závěrečný účet obce Původce (bez omezení) Obec Lhotka EON VAS Krajský ´řad Kraje V Městský úřad Žďár na Městský úřad - odbor městský úřad ZR -sta obecní úřad Svaz vodovů a kanali Finanční úřad Žďár n ESOM krajská veterinární GB-geodezie Městský úřad -eviden městský úřad ZR - o Městský úřad N.M.n.M Celní úřad Jihlava DSO Lhotka-Vysoké-Po Městský úřad - tajem městský úřad Žďár na katastrální úřad exekutor LDO přibyslav CHKO - Žďár nad Sáza Městský úřad ZR - do XXXX Vysočina Pozemkový fond České Úřad práce Žďár nad kraj Vysočina Vodárenská a.s.Žďár ministerstva Ministerstvo životní Svazek Pooslaví Základní škola 2 Svaz vodovodů a kana magistrát města Brna Ministerstvo život.honební společenství Ministerstvo zeměděl Obecní úřad právnici agentura ochrany pří Pooslaví Česká pošta Okresní soud uložení písemnosti pošta žádosti občanů pošta Žďár nad Sázav Pošta Městský úřad Nové...
Aktuální stav
Úřední deska - LhotkaNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 18. 3. 2023 9:45:31
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/6051028

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhotka (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz