« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 17.03.2023 D35 Ostrov - Vysoké Mýto - stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D35 Ostrov - Vysoké Mýto - stavební povolení
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01A6NPC*
<br>
<br>
Datum
<br> Praha,17.března 2023
Č.j.:/Sp.zn.:/Typ
<br> MD-38816/2022-910/9
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
Stavebník,Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,IČ: 65993390 <,>
zastoupený na základě plné moci společností SATRA,spol.s r.o <.>,Pod pekárnami 2,190 00
Praha 9,IČ: 18584209,podal dne 28.11.2022 žádost o stavební povolení na stavbu „Dálnice D35
Ostrov - Vysoké Mýto“.Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavební řízení bylo vedeno rovněž v působnosti zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení
výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
(liniový zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení § 15
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,a § 40 odst.2 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů,posoudilo předložený návrh podle § 111 stavebního zákona
a na základě projednání návrhu ve stavebním řízení rozhodlo takto:
<br> Stavba „Dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto“ v rozsahu stavebních objektů:
o SO 101 Hlavní trasa D35
o SO 107 Sdružená plocha západní portál
o SO 108 Sdružená plocha východní portál
o SO 116 Služební sjezd západní portál
o SO 117 Služební sjezd východní portál
o SO 141 Sjezd k DUN v km 33,290
o SO 142 Sjezd k DUN v km 33,645
o SO 143 Sjezd k DUN v km 34,045
o SO 144 Sjezd k DUN v km 38,405
o SO 190.2 Portály dopravního značení
o SO 201 Most na D35 v km 33,807
o SO 202 Most na D35 v km 35,0
o SO 203 Most na D35 v km 36,389
o SO 204 Most na D35 v km 38,405
o SO 250 Zárubní zeď u portálu východ
<br>
<br> MD-38816/2022-910/9
<br> Ministerstvo ...

Načteno

edesky.cz/d/6050206

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz