« Najít podobné dokumenty

Obec Pchery - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivenstiční dotace č. 1/2022 - SK Pchery

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pchery.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PcheryInformace o správci
Pchery
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navštěv...
RSS
Úřední deska – Pchery
Úřední deska – Pchery
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě č.1/2022
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.12/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivenstiční dotace č.1/2022 - SK Pchery
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.11/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Záměr pronajmout část pozemku par.č.924/6,k.ú.Pchery
Informace pro voliče - zvláštní přenosná urna (izolace/karanténa) - COVID 19
Oznámení o době a konání voleb - II.kolo
Rozpočtové opatření č.13/2022
Záměr pronájmu části pozemku parc.č.147/3,k.ú.Pchery
Základní škola Pchery,Mateřská škola Pchery-schválené rozpočty
Kalkulace cen pro stočné pro rok 2023
Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
Rozpočet na rok 2023
Volební stanoviště - prezidenstské volby 2023
Kalkulace cen stočného pro rok 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
naše č.j.2016/2022/OU
závěrečný účet obce
Řád pro pohřebiště v obci Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.9/2020
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SK Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019-SK Pchery
Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Stav k datu
Stav k datu - Úřední deska - PcheryStav k datu
Datum Když je zadáno pouze datum,zobrazí se všechny záznamy,které se na úřední desce objevily v době od 0 do 24 hod.Pokud bylo v zadaný den nějaké vyvěšení upravováno,zobrazí se více jeho verzí.Čas Pokud je zadán i čas,ukáže se historický pohled na úřední desku tak,jak se zobrazovala v zadaný okamžik.Nastavit
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PcheryVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Volby do Parlamentu volby do zastupitels vyhlášení obchodních Rozpočet obce Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Územní plán Oznámení o výběrovém Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky veřejná nabídka Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení veřejná vyhláška Územní rozhodnutí Územní a stavební ří Volby do Zastupitels Výzva Oznámení o ustanoven oznámení o možnosti veřejná vyhláška o u Volby do Evropského Úřední oznámení Nabídka životní prostředí Nařízení krajské vet Směrnice Konkurs Volby do Zastupitels osvědčení Volby prezidenta ČR vyhlášení Rozhodnutí o zrušení Nařízení SVS rozhodnutí veřejná vyhláška - o exekuční příkaz Usnesení - elektroni Stanovení přechodné auditor Nařízení obce Oznámení o vyhlášení Veřejná vyhláška dražební jednání opatření obecné pova Rozpočtové opatření Závěrečný účet Poskytnutí informací Hospodářské smlouvy Rozpočet a rozpočtov Rozpočet a rozpočtov Oznámení o zahájení Střednědobý výhled r Oznámení veřejnou vy Rozhodnutí Oznámení zahájení úz Nařízení Středočeské Rozpočet a střednědo Informace o konání z Rozpočtové provizori Záměr obce pronajmou Pozvánka Veřejnoprávní smlouv Záměr obce propachto Oznámení o výběrovém Oznámení záměru pron Záměr o výpůjčce Oznámení o zahájení Usnesení Řád veřejného pohřeb Záměr pronájmu nebyt Volby do Senátu Parl Místní referendum Volby do Zastupitels Aukční vyhláška MŠ-rozpočet,středně Nařízení ZŠ-rozpočet,středně Kalkulace cen pro st Záměr pachtu Rozpočty příspěvkový Původce (bez omezení) Obecní úřad Pchery Finanční úřad kladno odbor výstavby Magis Celní úřad České Bud Krajský úřad Stře...
Aktuální stav
Úřední deska - PcheryNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 25. 1. 2023 8:50:05
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Pchery
Úřední deska – Pchery
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě č.1/2022
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.12/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivenstiční dotace č.1/2022 - SK Pchery
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.11/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Záměr pronajmout část pozemku par.č.924/6,k.ú.Pchery
Informace pro voliče - zvláštní přenosná urna (izolace/karanténa) - COVID 19
Oznámení o době a konání voleb - II.kolo
Rozpočtové opatření č.13/2022
Záměr pronájmu části pozemku parc.č.147/3,k.ú.Pchery
Základní škola Pchery,Mateřská škola Pchery-schválené rozpočty
Kalkulace cen pro stočné pro rok 2023
Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
Rozpočet na rok 2023
Volební stanoviště - prezidenstské volby 2023
Kalkulace cen stočného pro rok 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
naše č.j.2016/2022/OU
závěrečný účet obce
Řád pro pohřebiště v obci Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.9/2020
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SK Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019-SK Pchery
Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PcheryInformace o správci
Pchery
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navštěv...
RSS
Úřední deska – Pchery
Úřední deska – Pchery
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě č.1/2022
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.12/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivenstiční dotace č.1/2022 - SK Pchery
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.11/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Záměr pronajmout část pozemku par.č.924/6,k.ú.Pchery
Informace pro voliče - zvláštní přenosná urna (izolace/karanténa) - COVID 19
Oznámení o době a konání voleb - II.kolo
Rozpočtové opatření č.13/2022
Záměr pronájmu části pozemku parc.č.147/3,k.ú.Pchery
Základní škola Pchery,Mateřská škola Pchery-schválené rozpočty
Kalkulace cen pro stočné pro rok 2023
Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
Rozpočet na rok 2023
Volební stanoviště - prezidenstské volby 2023
Kalkulace cen stočného pro rok 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
naše č.j.2016/2022/OU
závěrečný účet obce
Řád pro pohřebiště v obci Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.9/2020
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SK Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019-SK Pchery
Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Stav k datu
Stav k datu - Úřední deska - PcheryStav k datu
Datum Když je zadáno pouze datum,zobrazí se všechny záznamy,které se na úřední desce objevily v době od 0 do 24 hod.Pokud bylo v zadaný den nějaké vyvěšení upravováno,zobrazí se více jeho verzí.Čas Pokud je zadán i čas,ukáže se historický pohled na úřední desku tak,jak se zobrazovala v zadaný okamžik.Nastavit
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PcheryVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Volby do Parlamentu volby do zastupitels vyhlášení obchodních Rozpočet obce Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Územní plán Oznámení o výběrovém Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky veřejná nabídka Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení veřejná vyhláška Územní rozhodnutí Územní a stavební ří Volby do Zastupitels Výzva Oznámení o ustanoven oznámení o možnosti veřejná vyhláška o u Volby do Evropského Úřední oznámení Nabídka životní prostředí Nařízení krajské vet Směrnice Konkurs Volby do Zastupitels osvědčení Volby prezidenta ČR vyhlášení Rozhodnutí o zrušení Nařízení SVS rozhodnutí veřejná vyhláška - o exekuční příkaz Usnesení - elektroni Stanovení přechodné auditor Nařízení obce Oznámení o vyhlášení Veřejná vyhláška dražební jednání opatření obecné pova Rozpočtové opatření Závěrečný účet Poskytnutí informací Hospodářské smlouvy Rozpočet a rozpočtov Rozpočet a rozpočtov Oznámení o zahájení Střednědobý výhled r Oznámení veřejnou vy Rozhodnutí Oznámení zahájení úz Nařízení Středočeské Rozpočet a střednědo Informace o konání z Rozpočtové provizori Záměr obce pronajmou Pozvánka Veřejnoprávní smlouv Záměr obce propachto Oznámení o výběrovém Oznámení záměru pron Záměr o výpůjčce Oznámení o zahájení Usnesení Řád veřejného pohřeb Záměr pronájmu nebyt Volby do Senátu Parl Místní referendum Volby do Zastupitels Aukční vyhláška MŠ-rozpočet,středně Nařízení ZŠ-rozpočet,středně Kalkulace cen pro st Záměr pachtu Rozpočty příspěvkový Původce (bez omezení) Obecní úřad Pchery Finanční úřad kladno odbor výstavby Magis Celní úřad České Bud Krajský úřad Stře...
Aktuální stav
Úřední deska - PcheryNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 25. 1. 2023 8:50:05
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PcheryInformace o správci
Pchery
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navštěv...
RSS
Úřední deska – Pchery
Úřední deska – Pchery
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě č.1/2022
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.12/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivenstiční dotace č.1/2022 - SK Pchery
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.11/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Záměr pronajmout část pozemku par.č.924/6,k.ú.Pchery
Informace pro voliče - zvláštní přenosná urna (izolace/karanténa) - COVID 19
Oznámení o době a konání voleb - II.kolo
Rozpočtové opatření č.13/2022
Záměr pronájmu části pozemku parc.č.147/3,k.ú.Pchery
Základní škola Pchery,Mateřská škola Pchery-schválené rozpočty
Kalkulace cen pro stočné pro rok 2023
Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
Rozpočet na rok 2023
Volební stanoviště - prezidenstské volby 2023
Kalkulace cen stočného pro rok 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
naše č.j.2016/2022/OU
závěrečný účet obce
Řád pro pohřebiště v obci Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.9/2020
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SK Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019-SK Pchery
Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Stav k datu
Stav k datu - Úřední deska - PcheryStav k datu
Datum Když je zadáno pouze datum,zobrazí se všechny záznamy,které se na úřední desce objevily v době od 0 do 24 hod.Pokud bylo v zadaný den nějaké vyvěšení upravováno,zobrazí se více jeho verzí.Čas Pokud je zadán i čas,ukáže se historický pohled na úřední desku tak,jak se zobrazovala v zadaný okamžik.Nastavit
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PcheryVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Volby do Parlamentu volby do zastupitels vyhlášení obchodních Rozpočet obce Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Územní plán Oznámení o výběrovém Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky veřejná nabídka Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení veřejná vyhláška Územní rozhodnutí Územní a stavební ří Volby do Zastupitels Výzva Oznámení o ustanoven oznámení o možnosti veřejná vyhláška o u Volby do Evropského Úřední oznámení Nabídka životní prostředí Nařízení krajské vet Směrnice Konkurs Volby do Zastupitels osvědčení Volby prezidenta ČR vyhlášení Rozhodnutí o zrušení Nařízení SVS rozhodnutí veřejná vyhláška - o exekuční příkaz Usnesení - elektroni Stanovení přechodné auditor Nařízení obce Oznámení o vyhlášení Veřejná vyhláška dražební jednání opatření obecné pova Rozpočtové opatření Závěrečný účet Poskytnutí informací Hospodářské smlouvy Rozpočet a rozpočtov Rozpočet a rozpočtov Oznámení o zahájení Střednědobý výhled r Oznámení veřejnou vy Rozhodnutí Oznámení zahájení úz Nařízení Středočeské Rozpočet a střednědo Informace o konání z Rozpočtové provizori Záměr obce pronajmou Pozvánka Veřejnoprávní smlouv Záměr obce propachto Oznámení o výběrovém Oznámení záměru pron Záměr o výpůjčce Oznámení o zahájení Usnesení Řád veřejného pohřeb Záměr pronájmu nebyt Volby do Senátu Parl Místní referendum Volby do Zastupitels Aukční vyhláška MŠ-rozpočet,středně Nařízení ZŠ-rozpočet,středně Kalkulace cen pro st Záměr pachtu Rozpočty příspěvkový Původce (bez omezení) Obecní úřad Pchery Finanční úřad kladno odbor výstavby Magis Celní úřad České Bud Krajský úřad Stře...
Aktuální stav
Úřední deska - PcheryNalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 25. 1. 2023 8:50:05
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PcheryInformace o správci
Pchery
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navštěv...
RSS
Úřední deska – Pchery
Úřední deska – Pchery
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě č.1/2022
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.12/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivenstiční dotace č.1/2022 - SK Pchery
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.1/2022 se nahrazuje Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace č.11/2022.Jedná se pouze o formální úpravu,všechny náležitosti smlouvy zůstávají beze změny <.>
Záměr pronajmout část pozemku par.č.924/6,k.ú.Pchery
Informace pro voliče - zvláštní přenosná urna (izolace/karanténa) - COVID 19
Oznámení o době a konání voleb - II.kolo
Rozpočtové opatření č.13/2022
Záměr pronájmu části pozemku parc.č.147/3,k.ú.Pchery
Základní škola Pchery,Mateřská škola Pchery-schválené rozpočty
Kalkulace cen pro stočné pro rok 2023
Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
Rozpočet na rok 2023
Volební stanoviště - prezidenstské volby 2023
Kalkulace cen stočného pro rok 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
naše č.j.2016/2022/OU
závěrečný účet obce
Řád pro pohřebiště v obci Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.9/2020
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SK Pchery
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019-SK Pchery
Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Stav k datu
Stav k datu - Úřední deska - PcheryStav k datu
Datum Když je zadáno pouze datum,zobrazí se všechny záznamy,které se na úřední desce objevily v době od 0 do 24 hod.Pokud bylo v zadaný den nějaké vyvěšení upravováno,zobrazí se více jeho verzí.Čas Pokud je zadán i čas,ukáže se historický pohled na úřední desku tak,jak se zobrazovala v zadaný okamžik.Nastavit
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PcheryVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Volby do Parlamentu volby do zastupitels vyhlášení obchodních Rozpočet obce Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Územní plán Oznámení o výběrovém Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky veřejná nabídka Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení veřejná vyhláška Územní rozhodnutí Územní a stavební ří Volby do Zastupitels Výzva Oznámení o ustanoven oznámení o možnosti veřejná vyhláška o u Volby do Evropského Úřední oznámení Nabídka životní prostředí Nařízení krajské vet Směrnice Konkurs Volby do Zastupitels osvědčení Volby prezidenta ČR vyhlášení Rozhodnutí o zrušení Nařízení SVS rozhodnutí veřejná vyhláška - o exekuční příkaz Usnesení - elektroni Stanovení přechodné auditor Nařízení obce Oznámení o vyhlášení Veřejná vyhláška dražební jednání opatření obecné pova Rozpočtové opatření Závěrečný účet Poskytnutí informací Hospodářské smlouvy Rozpočet a rozpočtov Rozpočet a rozpočtov Oznámení o zahájení Střednědobý výhled r Oznámení veřejnou vy Rozhodnutí Oznámení zahájení úz Nařízení Středočeské Rozpočet a střednědo Informace o konání z Rozpočtové provizori Záměr obce pronajmou Pozvánka Veřejnoprávní smlouv Záměr obce propachto Oznámení o výběrovém Oznámení záměru pron Záměr o výpůjčce Oznámení o zahájení Usnesení Řád veřejného pohřeb Záměr pronájmu nebyt Volby do Senátu Parl Místní referendum Volby do Zastupitels Aukční vyhláška MŠ-rozpočet,středně Nařízení ZŠ-rozpočet,středně Kalkulace cen pro st Záměr pachtu Rozpočty příspěvkový Původce (bez omezení) Obecní úřad Pchery Finanční úřad kladno odbor výstavby Magis Celní úřad České Bud Krajský úřad Stře...

Načteno

edesky.cz/d/5921560

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pchery      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz