« Najít podobné dokumenty

Obec Podhradí (Cheb) - Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podhradí (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Obecní úřad Podhradí u Aše,55,351 23 Podhradí u Aše
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@podhradi.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení ...
RSS
Úřední deska – Podhradí
Úřední deska – Obec Podhradí u Aše
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 2022
Mobilní sběr objemného odpadu 23.11.- 25.11.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.- zahájení zjišťovací ho řízení ke koncepci
DSO Sdružení Ašsko Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025
Návrh rozpočtu na rok 2023 DSO SA
Oznámení k návrhu rozpočtu obce Podhradí na r.2023
Návrh rozpočtu obce Podhradí na r.2023
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PODHRADÍ
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Rozpočtové opatření č.3/2022
Schválený Závěrečný účet obce Podhradí za rok 2021
Oznámení k závěrečnému účtu obce Podhradí za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2/2022
Oznámení ke schválenému závěrečnému účtu DSO SA za rok 2021
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2025-2027
Rozpočtové opatření č.1/2022
oznámení k rozpočtu Podhradí 2022
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2021 dle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
Rozpočtové opatření č.10
oznámení ke schválenému rozpočtu obce Podhradí na r.2022
Schválený rozpočet obce Podhradí na r.2022
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na období 2023-2024
Oznámení k rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2022
Oznámení ceny pro vodné a stočné 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Pomoc seniorům při registraci k očkování proti COVID 19
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Podhradí na roky 2022 -2024
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2022-2024
Aktualizovaná informace pro medializaci dobrovolného testování veřejnosti POCT
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 16.11.2020
upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odp...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Výhled 2010 Rozpočtová změna Rozpočtový výhled 20 Úprava rozpočtu 2005 Program 1.jednání Za Obecně závazná vyhlá Záměr na prodej nemo Smlouva o vytvoření Návrh rozpočtu 2006 Pozvánka na zastupit Závěrečný účet 2005 Inventarizační zápis Šjkolský obvod Školská spádová obla Program zastupitelst územní plán obce Pod Veřejná vyhláška Okrsková volební kom Záměr prodat nemovit Zastupitelstvo kraje Veřejná dražba Pozvánka na zastupit počet volebních okrs Zapisovatel OVK Rozpočtová změna Nařízení Krajské hyg Doba místo konání vo Volby Parlament 2006 Mimořádné jednání KV Regionální operační Pozvánka na zastupit Náklady 2005 Chevak Záměr na prodej Vyhláška min.zdravot Oznámení Rozpočtová změna 2 záměr prodeje.doc nový záměr prodeje 0 počet členů komise záměr prodeje poz.00 záměr prodeje poz.00 informace o počtu a jmenování zapisovate očkování Sdružení Ašsko Karlovarský kraj Zas záměr prodeje a pron pozvánka na zastupit Doba a místo konání Doba a místo konání program zastupitelst zápis o výsledku vol Pozvánka Záměr prodeje pozvánka Návrh provizoria 200 jednání zastupitelst jednání zastupitelst Vyhláška Aš Vyhláška Aš 2 vyhláška Aš pozvánka zastupitels Závěrečný účet obce Zastupitelstvo karlo Vyhláška Junek.pdf Pozvánka na zastupit zastupitelstvo nabídka pozemků PF oznámení Sdružení Ašsko zasedání kraje Nabídka PFČR Nabídka PFČR oznámení stavebního Posuzování vlivů pozvánka záměr záměr prodeje Roz...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Podhradí u AšeNalezeno 44 záznamů.Poslední změna: 24. 11. 2022 15:28:21
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Podhradí
Úřední deska – Obec Podhradí u Aše
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 2022
Mobilní sběr objemného odpadu 23.11.- 25.11.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.- zahájení zjišťovací ho řízení ke koncepci
DSO Sdružení Ašsko Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025
Návrh rozpočtu na rok 2023 DSO SA
Oznámení k návrhu rozpočtu obce Podhradí na r.2023
Návrh rozpočtu obce Podhradí na r.2023
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PODHRADÍ
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Rozpočtové opatření č.3/2022
Schválený Závěrečný účet obce Podhradí za rok 2021
Oznámení k závěrečnému účtu obce Podhradí za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2/2022
Oznámení ke schválenému závěrečnému účtu DSO SA za rok 2021
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2025-2027
Rozpočtové opatření č.1/2022
oznámení k rozpočtu Podhradí 2022
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2021 dle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
Rozpočtové opatření č.10
oznámení ke schválenému rozpočtu obce Podhradí na r.2022
Schválený rozpočet obce Podhradí na r.2022
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na období 2023-2024
Oznámení k rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2022
Oznámení ceny pro vodné a stočné 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Pomoc seniorům při registraci k očkování proti COVID 19
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Podhradí na roky 2022 -2024
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2022-2024
Aktualizovaná informace pro medializaci dobrovolného testování veřejnosti POCT
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 16.11.2020
upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odp...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Obecní úřad Podhradí u Aše,55,351 23 Podhradí u Aše
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@podhradi.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení ...
RSS
Úřední deska – Podhradí
Úřední deska – Obec Podhradí u Aše
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 2022
Mobilní sběr objemného odpadu 23.11.- 25.11.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.- zahájení zjišťovací ho řízení ke koncepci
DSO Sdružení Ašsko Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025
Návrh rozpočtu na rok 2023 DSO SA
Oznámení k návrhu rozpočtu obce Podhradí na r.2023
Návrh rozpočtu obce Podhradí na r.2023
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PODHRADÍ
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Rozpočtové opatření č.3/2022
Schválený Závěrečný účet obce Podhradí za rok 2021
Oznámení k závěrečnému účtu obce Podhradí za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2/2022
Oznámení ke schválenému závěrečnému účtu DSO SA za rok 2021
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2025-2027
Rozpočtové opatření č.1/2022
oznámení k rozpočtu Podhradí 2022
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2021 dle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
Rozpočtové opatření č.10
oznámení ke schválenému rozpočtu obce Podhradí na r.2022
Schválený rozpočet obce Podhradí na r.2022
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na období 2023-2024
Oznámení k rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2022
Oznámení ceny pro vodné a stočné 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Pomoc seniorům při registraci k očkování proti COVID 19
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Podhradí na roky 2022 -2024
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2022-2024
Aktualizovaná informace pro medializaci dobrovolného testování veřejnosti POCT
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 16.11.2020
upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odp...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Výhled 2010 Rozpočtová změna Rozpočtový výhled 20 Úprava rozpočtu 2005 Program 1.jednání Za Obecně závazná vyhlá Záměr na prodej nemo Smlouva o vytvoření Návrh rozpočtu 2006 Pozvánka na zastupit Závěrečný účet 2005 Inventarizační zápis Šjkolský obvod Školská spádová obla Program zastupitelst územní plán obce Pod Veřejná vyhláška Okrsková volební kom Záměr prodat nemovit Zastupitelstvo kraje Veřejná dražba Pozvánka na zastupit počet volebních okrs Zapisovatel OVK Rozpočtová změna Nařízení Krajské hyg Doba místo konání vo Volby Parlament 2006 Mimořádné jednání KV Regionální operační Pozvánka na zastupit Náklady 2005 Chevak Záměr na prodej Vyhláška min.zdravot Oznámení Rozpočtová změna 2 záměr prodeje.doc nový záměr prodeje 0 počet členů komise záměr prodeje poz.00 záměr prodeje poz.00 informace o počtu a jmenování zapisovate očkování Sdružení Ašsko Karlovarský kraj Zas záměr prodeje a pron pozvánka na zastupit Doba a místo konání Doba a místo konání program zastupitelst zápis o výsledku vol Pozvánka Záměr prodeje pozvánka Návrh provizoria 200 jednání zastupitelst jednání zastupitelst Vyhláška Aš Vyhláška Aš 2 vyhláška Aš pozvánka zastupitels Závěrečný účet obce Zastupitelstvo karlo Vyhláška Junek.pdf Pozvánka na zastupit zastupitelstvo nabídka pozemků PF oznámení Sdružení Ašsko zasedání kraje Nabídka PFČR Nabídka PFČR oznámení stavebního Posuzování vlivů pozvánka záměr záměr prodeje Roz...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Podhradí u AšeNalezeno 44 záznamů.Poslední změna: 24. 11. 2022 15:28:21
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeInformace o správci
Toto jsou informace,jak
Obecní úřad Podhradí u Aše,55,351 23 Podhradí u Aše
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@podhradi.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení ...
RSS
Úřední deska – Podhradí
Úřední deska – Obec Podhradí u Aše
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 2022
Mobilní sběr objemného odpadu 23.11.- 25.11.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.- zahájení zjišťovací ho řízení ke koncepci
DSO Sdružení Ašsko Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025
Návrh rozpočtu na rok 2023 DSO SA
Oznámení k návrhu rozpočtu obce Podhradí na r.2023
Návrh rozpočtu obce Podhradí na r.2023
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PODHRADÍ
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Rozpočtové opatření č.3/2022
Schválený Závěrečný účet obce Podhradí za rok 2021
Oznámení k závěrečnému účtu obce Podhradí za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2/2022
Oznámení ke schválenému závěrečnému účtu DSO SA za rok 2021
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2025-2027
Rozpočtové opatření č.1/2022
oznámení k rozpočtu Podhradí 2022
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2021 dle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
Rozpočtové opatření č.10
oznámení ke schválenému rozpočtu obce Podhradí na r.2022
Schválený rozpočet obce Podhradí na r.2022
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na období 2023-2024
Oznámení k rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2022
Oznámení ceny pro vodné a stočné 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Pomoc seniorům při registraci k očkování proti COVID 19
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Podhradí na roky 2022 -2024
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu obce Podhradí na roky 2022-2024
Aktualizovaná informace pro medializaci dobrovolného testování veřejnosti POCT
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 16.11.2020
upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odp...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec Podhradí u AšeVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Výhled 2010 Rozpočtová změna Rozpočtový výhled 20 Úprava rozpočtu 2005 Program 1.jednání Za Obecně závazná vyhlá Záměr na prodej nemo Smlouva o vytvoření Návrh rozpočtu 2006 Pozvánka na zastupit Závěrečný účet 2005 Inventarizační zápis Šjkolský obvod Školská spádová obla Program zastupitelst územní plán obce Pod Veřejná vyhláška Okrsková volební kom Záměr prodat nemovit Zastupitelstvo kraje Veřejná dražba Pozvánka na zastupit počet volebních okrs Zapisovatel OVK Rozpočtová změna Nařízení Krajské hyg Doba místo konání vo Volby Parlament 2006 Mimořádné jednání KV Regionální operační Pozvánka na zastupit Náklady 2005 Chevak Záměr na prodej Vyhláška min.zdravot Oznámení Rozpočtová změna 2 záměr prodeje.doc nový záměr prodeje 0 počet členů komise záměr prodeje poz.00 záměr prodeje poz.00 informace o počtu a jmenování zapisovate očkování Sdružení Ašsko Karlovarský kraj Zas záměr prodeje a pron pozvánka na zastupit Doba a místo konání Doba a místo konání program zastupitelst zápis o výsledku vol Pozvánka Záměr prodeje pozvánka Návrh provizoria 200 jednání zastupitelst jednání zastupitelst Vyhláška Aš Vyhláška Aš 2 vyhláška Aš pozvánka zastupitels Závěrečný účet obce Zastupitelstvo karlo Vyhláška Junek.pdf Pozvánka na zastupit zastupitelstvo nabídka pozemků PF oznámení Sdružení Ašsko zasedání kraje Nabídka PFČR Nabídka PFČR oznámení stavebního Posuzování vlivů pozvánka záměr záměr prodeje Roz...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec Podhradí u AšeNalezeno 44 záznamů.Poslední změna: 24. 11. 2022 15:28:21
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/5786888

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   EIA   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   EIA   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   EIA   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   EIA   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podhradí (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz