« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - ministerský rada v oddělení financování zřizovaných příspěvkových organizací a církevního školství v odboru finančního řízení kapitoly MŠMT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - ministerský rada v oddělení financování zřizovaných příspěvkových organizací a církevního školství v odboru finančního řízení kapitoly MŠMT
Volné místo - ministerský XXXX v oddělení financování zřizovaných příspěvkových organizací a církevního školství v odboru finančního řízení kapitoly MŠMT,MŠMT ČRČ.j.: MSMT-VYB-179/2022-3    
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na služební místo:
Ministerský XXXX v oddělení financování zřizovaných příspěvkových organizací a církevního školství v odboru finančního řízení kapitoly MŠMT
Na dobu neurčitou <.>
Platová třída: 13
Platový tarif v rozmezí: 30 780 – 45 420 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech,dovednostech a výkonu) <.>
Obor státní služby: 1.Finance
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Předpokládaný nástup: 15.listopadu 2022 nebo dle dohody
Žádosti zasílejte do: 21.října 2022
Charakteristika vykonávaných činností:
metodika a tvorba nástrojů pro sběr podkladů k návrhu rozpočtu a následným úpravám rozpočtu přímo řízených organizací,metodická podpora zaměstnanců ekonomických úseků přímo řízených organizací při tvorbě návrhu jejich rozpočtu,(pokročilá práce s Microsoft Excel) <,>
metodické usměrňování a správa aktiv a pasiv přímo řízených organizací <,>
komunikace s organizacemi na místě (v terénu),projednávání ekonomických požadavků a návrhů <,>
spolupráce na zajištění,zpracovávání a analýze datové základny o počtech dětí,žáků a studentů a dalších údajích rozhodných pro financování přímo řízených organizací,spolupráci s ostatními útvary ministerstva <,>
zabezpečování metodické,koncepční a analytické činnosti na úseku přímo řízených organizací v návaznosti na obecně závazné právní předpisy <.>
Více informací o poskytovaných benefitech naleznete  zde <.>
Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde <.>
Více informací o místě a...

Načteno

edesky.cz/d/5696750


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz