« Najít podobné dokumenty

Obec Dřešín - Informační sdělení – Ministerstvo spravedlnosti – Milostivé léto II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace <.>
<br> Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022 <,>
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II <.>
<br> Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv.Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30.listopadu 2022 <.>
<br> Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou,požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč) <.>
<br> Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu <.>
<br> Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*,tedy veřejným institucím či státním firmám <.>
<br> Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021 <.>
<br> Dluh je vymáhán soukromým exekutorem <.>
<br> JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např.uvedeno,že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč <.>
<br> Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II <.>
<br> To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu,a to za velmi výhodných podmínek.Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH,veškerý zbytek dluhu je následně
odpuštěn.Není tedy třeba hradit úroky,penále a odměny exekutorů,které přesahují uvedených 1.500,– Kč
(1.815,– Kč s DPH).Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1.září 2022 do 30.listopadu 2022 <.>
<br> exekuce.justice.cz/milostive-leto
<br> Milostivé léto II
<br> Pokud si nevíte rady,obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou <.>
Např.na organizaci Člověk v tísni <.>
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800
<br> * VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
Jedná se o státní instituce a organiz...
32_2022_NCV1_SP_1_2
Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace <.>
<br> Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022 <,>
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II <.>
<br> Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv.Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30.listopadu 2022 <.>
<br> Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou,požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč) <.>
<br> Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu <.>
<br> Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*,tedy veřejným institucím či státním firmám <.>
<br> Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021 <.>
<br> Dluh je vymáhán soukromým exekutorem <.>
<br> JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např.uvedeno,že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč <.>
<br> Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II <.>
<br> To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu,a to za velmi výhodných podmínek.Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH,veškerý zbytek dluhu je následně
odpuštěn.Není tedy třeba hradit úroky,penále a odměny exekutorů,které přesahují uvedených 1.500,– Kč
(1.815,– Kč s DPH).Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1.září 2022 do 30.listopadu 2022 <.>
<br> exekuce.justice.cz/milostive-leto
<br> Milostivé léto II
<br> Pokud si nevíte rady,obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou <.>
Např.na organizaci Člověk v tísni <.>
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800
<br> * VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
Jedná se o státní instituce a organiz...
Stáhnout
Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace <.>
<br> Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022 <,>
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II <.>
<br> Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv.Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30.listopadu 2022 <.>
<br> Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou,požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč) <.>
<br> Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu <.>
<br> Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*,tedy veřejným institucím či státním firmám <.>
<br> Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021 <.>
<br> Dluh je vymáhán soukromým exekutorem <.>
<br> JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např.uvedeno,že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč <.>
<br> Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II <.>
<br> To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu,a to za velmi výhodných podmínek.Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH,veškerý zbytek dluhu je následně
odpuštěn.Není tedy třeba hradit úroky,penále a odměny exekutorů,které přesahují uvedených 1.500,– Kč
(1.815,– Kč s DPH).Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1.září 2022 do 30.listopadu 2022 <.>
<br> Milostivé léto II
<br> Pokud si nevíte rady,obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou <.>
Např.na organizaci Člověk v tísni <.>
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800
<br> * VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
Jedná se o státní instituce a organizace,případně společnosti,v nichž má stá...
32_2022_NCV1_SP_1_1
Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace <.>
<br> Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022 <,>
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II <.>
<br> Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv.Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30.listopadu 2022 <.>
<br> Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou,požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč) <.>
<br> Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu <.>
<br> Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*,tedy veřejným institucím či státním firmám <.>
<br> Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021 <.>
<br> Dluh je vymáhán soukromým exekutorem <.>
<br> JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např.uvedeno,že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč <.>
<br> Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II <.>
<br> To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu,a to za velmi výhodných podmínek.Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH,veškerý zbytek dluhu je následně
odpuštěn.Není tedy třeba hradit úroky,penále a odměny exekutorů,které přesahují uvedených 1.500,– Kč
(1.815,– Kč s DPH).Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1.září 2022 do 30.listopadu 2022 <.>
<br> Milostivé léto II
<br> Pokud si nevíte rady,obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou <.>
Např.na organizaci Člověk v tísni <.>
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800
<br> * VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
Jedná se o státní instituce a organizace,případně společnosti,v nichž má stá...
Stáhnout
Ministerstvo spravedlnosti České republiky,Vyšehradská 16,128 10 Praha 2,tel.+420 221 997 111,www.justice.cz
<br>
<br>
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR
<br>
<br> Praha 16.září 2022
<br> č.j.MSP-32/2022-NCV1-SP/1
Počet listů: 2
Přílohy: 2
<br>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br>
<br> dovolte mi obrátit se na Vás,stejně jako na všechny Vaše kolegy po celé České
<br> republice,s prosbou o spolupráci <.>
<br>
<br> Pravděpodobně jste zaznamenali,že od 1.září byla spuštěna druhá fáze tzv <.>
<br> „milostivého léta“.Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků.Fyzickým
<br> osobám,které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním
<br> exekutorem,se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně
<br> nákladným způsobem.Pokud dlužník využije „milostivého léta“,věřitel sice ztrácí dosud
<br> nezaplacené příslušenství,bude mu však uhrazen původní dluh,který je často dlouhodobě
<br> nevymahatelný <.>
<br>
<br> Jak jistě víte,„milostivé léto“ proběhlo už v minulém roce a mohlo by se tak zdát,že se
<br> bude opakovat pravidelně.Na to není možné v žádném případě spoléhat,považujte proto tedy
<br> tuto příležitost za skutečně unikátní.Předpokládám,že v důsledku současné energetické krize
<br> a zvyšující se inflace je druhá vlna na místě a může pomoci především těm,kteří se do akce
<br> nemohli zapojit loni <.>
<br>
<br> Klíčové pro naplnění účelu a úspěchu celého projektu „milostivého léta“ je rozšíření
<br> informace o jeho konání mezi co možná největší počet lidí.Právě nedostatek propagace byl
<br> zmiňován jako jeden z hlavních úskalí loňského „milostivého léta“.I nyní od neziskových
<br>
<br> 2
<br>
organizací a dalších lidí z terénu slýcháme,že o výjimečné možnosti,jak se zbavit dluhů vůči
<br> veřejnoprávním věřitelům,se moc neví.A právě proto se obracím na Vás <.>
<br>
<br> Věřím,že starostové,kteří mají k lidem nejblíže,jim mohou nejlépe sdělit,jakou
<br> jedinečno...
32_2022_NCV1_SP_1_4
Ministerstvo spravedlnosti České republiky,Vyšehradská 16,128 10 Praha 2,tel.+420 221 997 111,www.justice.cz
<br>
<br>
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR
<br>
<br> Praha 16.září 2022
<br> č.j.MSP-32/2022-NCV1-SP/1
Počet listů: 2
Přílohy: 2
<br>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br>
<br> dovolte mi obrátit se na Vás,stejně jako na všechny Vaše kolegy po celé České
<br> republice,s prosbou o spolupráci <.>
<br>
<br> Pravděpodobně jste zaznamenali,že od 1.září byla spuštěna druhá fáze tzv <.>
<br> „milostivého léta“.Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků.Fyzickým
<br> osobám,které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním
<br> exekutorem,se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně
<br> nákladným způsobem.Pokud dlužník využije „milostivého léta“,věřitel sice ztrácí dosud
<br> nezaplacené příslušenství,bude mu však uhrazen původní dluh,který je často dlouhodobě
<br> nevymahatelný <.>
<br>
<br> Jak jistě víte,„milostivé léto“ proběhlo už v minulém roce a mohlo by se tak zdát,že se
<br> bude opakovat pravidelně.Na to není možné v žádném případě spoléhat,považujte proto tedy
<br> tuto příležitost za skutečně unikátní.Předpokládám,že v důsledku současné energetické krize
<br> a zvyšující se inflace je druhá vlna na místě a může pomoci především těm,kteří se do akce
<br> nemohli zapojit loni <.>
<br>
<br> Klíčové pro naplnění účelu a úspěchu celého projektu „milostivého léta“ je rozšíření
<br> informace o jeho konání mezi co možná největší počet lidí.Právě nedostatek propagace byl
<br> zmiňován jako jeden z hlavních úskalí loňského „milostivého léta“.I nyní od neziskových
<br>
<br> 2
<br>
organizací a dalších lidí z terénu slýcháme,že o výjimečné možnosti,jak se zbavit dluhů vůči
<br> veřejnoprávním věřitelům,se moc neví.A právě proto se obracím na Vás <.>
<br>
<br> Věřím,že starostové,kteří mají k lidem nejblíže,jim mohou nejlépe sdělit,jakou
<br> jedinečno...

Načteno

edesky.cz/d/5669172

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz