« Najít podobné dokumenty

Obec Hamr - Oznámení o odvolání zapisovatele OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hamr.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec HamrInformace o správci
Obec Hamr,47,378 06 Hamr,IČO 00666378
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@ou-hamr.cz
XXXXXX XXXXXXXXX,milada.vopalkova@sms-sluzby.cz,+XXX XXX XXX 620
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení sku...
RSS
Úřední deska – HamrOznámení Od 22.9.2022 do 28.9.2022 nebude v kanceláři OÚ Hamr přítomna účetní obce z důvodu pracovní neschopnosti <.>
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Příloha obsahuje veřejnou vyhlášku Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecní povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 2.4.2020 <.>
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy,které se týká lesů na celém území České republiky - příloha obsahuje jednotlivé dokumenty <.>
Veřejná vyhláška Příloha obsahuje veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 <.>
Veřejná vyhláška Příloha obsahuje VV MZ ČR - Opatření obecné povahy č.j.63920/2019-MZE-16212 <.>
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec HamrVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení KVS pro Jčk Rozhodnutí Návrh rozpočtu Závěrečný účet Veřejná vyhláška Přezkum Obch.veřejná soutěž Upozornění ÚR - VV Nabídka pozemků Vyhlášení o záměru Kalkulace Usnesení Nařízení Zjednodušené ÚŘ Výzva Vyúčtování OZV Informace Opatření obecné pova Koncesní řízení Rozpočtový výhled Návrh ZÚ Exekuční příkaz MImořádné opatření Usnesení vlády Opatření vlády Původce (bez omezení) OÚ OZ KrÚ ČB FÚ PF ČR E.ON ČR SO Vod.Hamr METR Povodí Vltavy,s.p.Celní úřad DSO Vodovod Hamr JM stavební,s.r.o Svazek obcí pro ČOV Exekutorký úřad Okresní soud SORT KVS pro JčK Správa CHKO Třeboňsk ČSÚ KÚ - JčK MŽPČR MAS Třebňsko o.p.s Katastrální úřad soukromá osoba MInisterstvo ŽP OSSZ Aktiva Management s.UZSVM MZ ČR CETIN Eurodražby SVS SPÚ Ministerstvo obrany AOPK ČR Kilowat Lesy ČR,s.p.Ministerstvo zdravot Ministerstvo vnitra KHS EG.D,a.s.Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec HamrNalezeno 13 záznamů.Poslední změna: 23. 9. 2022 10:40:02
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – HamrOznámení Od 22.9.2022 do 28.9.2022 nebude v kanceláři OÚ Hamr přítomna účetní obce z důvodu pracovní neschopnosti <.>
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Příloha obsahuje veřejnou vyhlášku Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecní povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 2.4.2020 <.>
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy,které se týká lesů na celém území České republiky - příloha obsahuje jednotlivé dokumenty <.>
Veřejná vyhláška Příloha obsahuje veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 <.>
Veřejná vyhláška Příloha obsahuje VV MZ ČR - Opatření obecné povahy č.j.63920/2019-MZE-16212 <.>
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec HamrInformace o správci
Obec Hamr,47,378 06 Hamr,IČO 00666378
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@ou-hamr.cz
XXXXXX XXXXXXXXX,milada.vopalkova@sms-sluzby.cz,+XXX XXX XXX 620
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení sku...
RSS
Úřední deska – HamrOznámení Od 22.9.2022 do 28.9.2022 nebude v kanceláři OÚ Hamr přítomna účetní obce z důvodu pracovní neschopnosti <.>
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Příloha obsahuje veřejnou vyhlášku Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecní povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 2.4.2020 <.>
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy,které se týká lesů na celém území České republiky - příloha obsahuje jednotlivé dokumenty <.>
Veřejná vyhláška Příloha obsahuje veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 <.>
Veřejná vyhláška Příloha obsahuje VV MZ ČR - Opatření obecné povahy č.j.63920/2019-MZE-16212 <.>
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec HamrVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení KVS pro Jčk Rozhodnutí Návrh rozpočtu Závěrečný účet Veřejná vyhláška Přezkum Obch.veřejná soutěž Upozornění ÚR - VV Nabídka pozemků Vyhlášení o záměru Kalkulace Usnesení Nařízení Zjednodušené ÚŘ Výzva Vyúčtování OZV Informace Opatření obecné pova Koncesní řízení Rozpočtový výhled Návrh ZÚ Exekuční příkaz MImořádné opatření Usnesení vlády Opatření vlády Původce (bez omezení) OÚ OZ KrÚ ČB FÚ PF ČR E.ON ČR SO Vod.Hamr METR Povodí Vltavy,s.p.Celní úřad DSO Vodovod Hamr JM stavební,s.r.o Svazek obcí pro ČOV Exekutorký úřad Okresní soud SORT KVS pro JčK Správa CHKO Třeboňsk ČSÚ KÚ - JčK MŽPČR MAS Třebňsko o.p.s Katastrální úřad soukromá osoba MInisterstvo ŽP OSSZ Aktiva Management s.UZSVM MZ ČR CETIN Eurodražby SVS SPÚ Ministerstvo obrany AOPK ČR Kilowat Lesy ČR,s.p.Ministerstvo zdravot Ministerstvo vnitra KHS EG.D,a.s.Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec HamrNalezeno 13 záznamů.Poslední změna: 23. 9. 2022 10:40:02
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec HamrInformace o správci
Obec Hamr,47,378 06 Hamr,IČO 00666378
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@ou-hamr.cz
XXXXXX XXXXXXXXX,milada.vopalkova@sms-sluzby.cz,+XXX XXX XXX 620
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení sku...
RSS
Úřední deska – HamrOznámení Od 22.9.2022 do 28.9.2022 nebude v kanceláři OÚ Hamr přítomna účetní obce z důvodu pracovní neschopnosti <.>
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Příloha obsahuje veřejnou vyhlášku Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecní povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 2.4.2020 <.>
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy,které se týká lesů na celém území České republiky - příloha obsahuje jednotlivé dokumenty <.>
Veřejná vyhláška Příloha obsahuje veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 <.>
Veřejná vyhláška Příloha obsahuje VV MZ ČR - Opatření obecné povahy č.j.63920/2019-MZE-16212 <.>
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec HamrVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení KVS pro Jčk Rozhodnutí Návrh rozpočtu Závěrečný účet Veřejná vyhláška Přezkum Obch.veřejná soutěž Upozornění ÚR - VV Nabídka pozemků Vyhlášení o záměru Kalkulace Usnesení Nařízení Zjednodušené ÚŘ Výzva Vyúčtování OZV Informace Opatření obecné pova Koncesní řízení Rozpočtový výhled Návrh ZÚ Exekuční příkaz MImořádné opatření Usnesení vlády Opatření vlády Původce (bez omezení) OÚ OZ KrÚ ČB FÚ PF ČR E.ON ČR SO Vod.Hamr METR Povodí Vltavy,s.p.Celní úřad DSO Vodovod Hamr JM stavební,s.r.o Svazek obcí pro ČOV Exekutorký úřad Okresní soud SORT KVS pro JčK Správa CHKO Třeboňsk ČSÚ KÚ - JčK MŽPČR MAS Třebňsko o.p.s Katastrální úřad soukromá osoba MInisterstvo ŽP OSSZ Aktiva Management s.UZSVM MZ ČR CETIN Eurodražby SVS SPÚ Ministerstvo obrany AOPK ČR Kilowat Lesy ČR,s.p.Ministerstvo zdravot Ministerstvo vnitra KHS EG.D,a.s.Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - Obec HamrNalezeno 13 záznamů.Poslední změna: 23. 9. 2022 10:40:02
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/5669166

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hamr      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz