« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - dražba nemovitostí_k.ú. Metánov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [684 KB]
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2,586 01 Jihlava
<br> Územní pracoviště v Pelhřimově
<br> Elektronicky podepsáno 31.03.2017
<br> Mgr.XXXXX XXXX vedoucí oddělení
<br> Příkopy XXXX,XXX XX Pelhřimov
<br> Č.j.: 596092/17/2910-00540—305768
<br> Mm az: má! „_
<br> V řizu'e: Vladislav Štefl,Oddělenív máhací y 1 y GBECNÍÚŘÁD jj„- „,l
<br> Tel.: (+420) 565 356 111,linka: 385
<br> E—mail: VIadislav.Stefl©fs.mfcr.cz W" “ <,lD datové schránk : 396n6 8 ' “> L ) „ y p.„ „ Liz.!,L—hizló/
<br> 'Počet hrtů dokument./W: ' listů příloh
<br> Qbec Častrov ! 7/ ) „ <.>
<br> Castrov 105 Spisov'v'ímš —"'"—“ __ hřišti—„&& "
<br> 394 63 ČASTROV ; išrgij'lsknrtzňní š
<br> ICO: 00247987.l -.' Í/g/ ' 1 L „» l
<br> 'a :- w )wvu—vn.<.> “-„mm- „ „s,-Mx mw -4í%12|>'iatu m
<br> Dožádání
<br> Na základě ustanovení 5 196 odst.4 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme
<br> o zveřejnění dražební vyhlášky č.].561333/17/2910-00540-305768
<br> po dobu třiceti dnů <.>
<br> Výše uvedenou dražební vyhlášku Vám současně odesíláme samostatně do datové schránky.Je opatřena zaručeným elektronickým podpisem.Žádáme o její vytištění a zveřejnění na úřední desce obce,případně i vmístní části Metánov a Jakubín,a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Její vrácení s vyznačenou dobou zveřejnění nepožadujeme <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXX vedoucí oddělení

Načteno

edesky.cz/d/5668937

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz