« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Dražební vyhláška movité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [208 KB]
081 EX 45507/10—185 JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor Exekutorský úřad Praha — východ se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha tel: +420 236 034 034 mail: urad©exsmekach fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz úřední hodiny: Po,St,Čt 9 _ 12 hod <.>,13 _ 16 hod
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha — východ,se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu V Pelhřimově ze dne 21.12.2010,č.j.5 Exe 1561/2010—10,které nabylo právní moci dne 10.2.2011,ketrým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu V Pelhřimově č.j.12EC189/2010—58 ze dne 24.5.2010,který nabyl právní moci dne 12.6.2010,vykonatelného dne 29.6.2010
<br> ve věci oprávněného: Český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / čo.66,110 00 Praha — Praha 1,IČ: 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140 00 Praha - Michle proti
<br> povinnému:
<br> XXXXX XXXXXXX,bytem Metánov XX,Častrov XXX XX,nar.3.1.1973 vydal tuto v
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁSKU: 1 <.>
<br> Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j.081 EK 45507/10-009 ze dne 03.02.2011 se koná dne 24.4.2017 V 14,00 hodin na adrese: Michelská 1326/62,Praha 4,PSC: 140 00 <.>
<br> II.Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br> č.11,popis: Automobil: XXXXX XXXXX X.X MPI,RZ : XJXXXXX,VIN: TMBPWY464483252,barva: červená — základní,rok registrace: 2006,ks: 1,rozhodná cena 45.000,—Kč,nejnižší podání 15.000,— Kč
<br>.IH.Nejnižší podání činí v souladu s ustanovením & 329 odst.2 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením š 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád,ve znění pozdějších předpisů,jednu třetinu rozhodné ceny <.>
<br>.IV.K uvedené dražbě movitých věcí se nevyžaduje zaplacení jistoty <.>
<br> V <.>
<br> Soudní exekutor udělí příklep dražiteli,který učiní nejvyšší ...

Načteno

edesky.cz/d/5668935

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz