« Najít podobné dokumenty

Obec Dražice - Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ na parcelách KN č. 2110/3, 2123/1, 2123/2 v k.ú. Dražice u Tábora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mx-3114n-20220922-130814.pdf
STÁTNÍ
<br> PDZEMKOVÝ
<br> ÚŘAD
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Tábor
<br> _ Husovo nám.2938,390 02 Tábor
<br> 57,2
<br> Naše značka: SPU 333895120221Do Spisová značka: spam/202250520? Dle rozdělovníku Obecní úřad Dražice
<br> “r:— Vyřizuje.: lng.XXXXXXXX XXXXXXX m Okres - obOD %— Tel.: XXXXXXXXX m 2 m ID DS: z49per3 risio E—mail: v.doleza|©spucr.cz % 2 ' 09,2022 Datum: 20.s.2022 6+
<br> Vyřizuje:
<br> 1%) ???/W z SPU 33313 Suuuiuu 0001569941176
<br> OZNÁMENÍ
<br> o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na parcelách KN č.211013,2123!1,2123i'2 v katastrálním území Dražice u Tábora
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Tábor,jako správní orgán věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,oStátním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.& 19 zákonač.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229l1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajíšťovánízměn map bonitovaných půdně ekologickýchjednotek (dále“jen „BPEJ“),v souladu s ust.5 6 odst.3 vyhlášky č.227/2018 Sb„ kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že
<br> dnem 19.9.2022 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Dražice u Tábora
<br> Ke dni 19.9.2022 je vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Dražice u Tábora a žádá timto Obecní úřad Dražice o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce a způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Jiho ský kraj,Bobem ábor a Obecního úřadu Dražice
<br> '\Qůze kotty
<br> o -
<br>.<.> v,!&
<br> Ing.DaVid MISIk »?
<br> vedouci Pobočky Tábor ...
Úřední deska - archiv změn
Úřední deska - Úřad - Obec Dražice05.09.2022
16.09.2022
30.08.2022
20.09.2022
24.08.2022
14.09.2022
22.08.2022
07.09.2022
16.08.2022
25.08.2022
12.08.2022
21.08.2022
09.08.2022
09.09.2022
08.08.2022
16.08.2022
27.07.2022
12.08.2022
22.07.2022
10.08.2022
19.07.2022
01.08.2022
15.07.2022
01.08.2022
28.06.2022
20.07.2022
17.06.2022
29.06.2022
06.06.2022
17.06.2022
02.06.2022
29.06.2022
Střelby červen 2022
31.05.2022
01.07.2022
Kotlíkové dotace JčK
23.05.2022
30.06.2022
11.05.2022
01.06.2022
11.05.2022
31.05.2022
09.05.2022
20.05.2022
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
02.05.2022
03.06.2022
Střelby květen 2022
29.04.2022
31.05.2022
21.04.2022
31.05.2022
19.04.2022
29.04.2022
11.04.2022
22.04.2022
08.04.2022
16.05.2022
01.04.2022
17.04.2022
01.04.2022
17.04.2022
Střelby duben 2022
31.03.2022
29.04.2022
31.03.2022
16.04.2022
29.03.2022
01.04.2022
21.03.2022
31.03.2022
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
14.03.2022
30.03.2022
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
11.03.2022
27.03.2022
07.03.2022
18.03.2022
28.02.2022
16.03.2022
Střelby březen 2022
25.02.2022
18.03.2022
17.02.2022
05.03.2022
14.02.2022
25.02.2022
Odstávka dodávky vody 2.3.2022-lokalita u nového domu s pečovatelskou službou
11.02.2022
03.03.2022
10.02.2022
28.02.2022
10.02.2022
26.02.2022
10.02.2022
26.02.2022
25.01.2022
11.02.2022
17.01.2022
28.01.2022
10.01.2022
28.01.2022
30.12.2021
17.01.2022
Střelby leden 2022
23.12.2021
31.01.2022
18.12.2021
03.01.2022
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na rok 2022
13.12.2021
07.02.2022
06.12.2021
31.12.2021
06.12.2021
17.12.2021
06.12.2021
17.12.2021
Střelby prosinec 2021
03.12.2021
14.12.2021
OZV č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
01.12.2021
17.12.2021
29.11.2021
16.12.2021
18.11.2021
07.12.2021
15.11.2021
26.11.2021
15.11.2021
26.11.2021
09.11.2021
25.11.2021
02.11.2021
18.11.2021
20.10.2021
05.11.2021
11.10.2021
21.10.2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Pa...
Čevak
Čevak | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceV příloze naleznete kontakty na provozovatele vodovodů a kanalizací v obci Dražice - ČEVAK a.s <.>
Přílohy k článku
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice,okres Tábor | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceV souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje Obec Dražice na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Dražice a jí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice,okres Tábor.Jedná se o: - rozpočet obce Dražice - výkazy plnění rozpočtu obce Dražice - rozpočtová opatření obce Dražice - střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice - Závěrečný účet obce Dražice - rozpočet ZŠ a MŠ Dražice - střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Svazek obcí mikroregionu Táborsko
Svazek obcí mikroregionu Táborsko | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceOznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
Níže uvedené dokumenty svazku obcí mikroregionu Táborsko naleznete na webových stránkách DSO  http://www.mikroregiontaborsko.cz/uredni-deska/zverejnovane-dok-dle-zakona-o-rozp-odpovednosti/ nebo https://www.obecdrazice.cz/obec/rozpocet/svazek-obci-mikroregionu-taborsko/  : - Rozpočet včetně rozpočtových opatření - Střednědobý výhled rozpočtu - Závěrečný účet
 
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů | Úřední deska - Úřad - Obec Dražice 
 
 
 
 
 
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy | Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Veřejná vyhláška - OOP
Veřejná vyhláška - OOP | Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec
Veřejná vyhláška - OOP kůrovec | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceObec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Dražice
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 - TJ Dražice | Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Veřejná vyhláška - OOP
Veřejná vyhláška - OOP | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceVeřejná vyhláška - OOP
VV se týká likvidace kůrovcových souší a zalesnění holin v důsledku nahodilé těžby.Více v přílohách <.>
Přílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceÚřad - Úřední deska Úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 2.4.2020,kdy došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.Více v příloze <.>
Přílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
DRIVE IN COVID-19 Tábor
DRIVE IN COVID-19 Tábor | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceDRIVE IN COVID-19 Tábor
Od pondělí 9.listopadu bude na parkovišti před Stop Shop Tábor zřízeno odběrové místo,kam můžete přijet vozem na odběr <.>
Podrobné informace naleznete na odkazu  https://www.klt.cz/aktuality/odberove-misto-drive-pred-stop-shop-tabor  nebo v přiloženém letáku. Registrační systém bude spuštěn v pátek 6.listopadu <.>
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - TJ Dražice
Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - TJ Dražice | Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceOpatření obecné povahy
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020.Více informací naleznete v příloze <.>
Přílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Nařízení Státní veterinární správy
Nařízení Státní veterinární správy | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceV příloze naleznete mimořádná veterinární opatření pro drobnochovatele drůbeže v naší obci <.>
Přílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
AP PZKO - časový plán
AP PZKO - časový plán | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceV příloze naleznete časový plán provádění opatření vedoucích ke zlepšení ovzduší v naší obci <.>
Přílohy k článku
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - TJ Dražice
Smlouva o poskytnutí dotace 2022 - TJ Dražice | Úřední deska - Úřad - Obec DražicePřílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Obdržené dotace od Jihočeského kraje v roce 2022
Obdržené dotace od Jihočeského kraje v roce 2022 | Úřední deska - Úřad - Obec DražiceV roce 2022 obdržela obec Dražice tyto dotace z Jihočeského kraje:
- 15 000 000,- Kč z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje na financování akce "Komunitní dům pro seniory Dražice" - 204 000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na financování akce "Dražice - obnova a rozšíření bezdrátového rozhlasu"
Velice děkujeme poskytovateli za obdržené finanční prostředky.Bez této pomoci bychom mohli naše plánované projekty jen velice těžko realizovat <.>
Platnost: 23.5.2022 Aktualizováno: 23.5.2022 Datum sejmutí: 31.12.2023
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa
Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR - podrobné informace k volbám
Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR - podrobné informace k volbám | Úřední deska - Úřad - Obec DražicePodrobnosti v příloze
Přílohy k článku
Obec Dražice
Dražice 166 39131 Dražice Starosta: XXXXXXX XXXXXX Tel: XXXXXXXXX E-mail: urad@obecdrazice.cz IDDS: sgXbsXi
Fakturační údaje
Úřední hodiny
PO: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ÚT: 08:00 - 12:00,13:00 - 15:00 ST: 08:00 - 12:00,13:00 - 17:00 ČT: nejsou PÁ: 08:00 - 12:00
Mapa

Načteno

edesky.cz/d/5668861

Meta

Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz