« Najít podobné dokumenty

Obec Hostěrádky-Rešov - Milostivé léto II - 1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostěrádky-Rešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Milostivé léto - kontakty
Kdy? 1.září 2022 až 30.listopadu 2022
<br> Při zaplacení jistiny dluhu + administrativního
poplatku 1 815 Kč odpuštění úroků a penále.nabízí?
<br> Co
<br> Jakých
<br> se týká?
dluhů
<br> Dluhů vzniklých u veřejnoprávních věřitelů
exekuci vede soudní exekutor dlužníci
<br> nejsou v oddlužení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jak na to?
1.Zjistěte,kolik dluhů máte a v jaké výši v Centrální evidenci exekucí <,>
<br> nebo se objednejte do naší bezplatné dluhové poradny <.>
2.Oznamte exekutorovi doporučeným dopisem nebo e-mailem,že máte
<br> zájem využít milostivé léto II.Zároveň ho požádejte o vyčíslení jistiny
vaší exekuce <.>
<br> 3.Zaplaťte zjištěnou výši jistiny + 1 815 Kč náklady na zastavení exekuce <.>
Milostivé léto II
O co se jedná?
Jedná se o tříměsíční období (1.září 2022 – 30.listopadu 2022),během kterého má dlužník
(povinný) v  exekučním řízení možnost uhradit pouze nesplacenou jistinu dluhu spolu
s poplatkem ve výši 1 815 Kč.Pokud tak učiní v exekucích vedených pro „veřejnoprávní dluh“ <,>
<br> bude exekuce ukončena splněním,dlužník nebude muset platit další příslušenství <.>
<br> Kdy LZE využít
této možnosti?
Řízení – vedené soudním exekutorem <.>
<br> Charakter dluhu – „veřejnoprávní“ <.>
<br> Dluhy vůči veřejné správě,nejčastěji:
Česká republika,kraj,obec,městská část,státní fond <,>
veřejná výzkumná instituce,veřejná vysoká škola <,>
státní nebo národní podnik,zdravotní pojišťovna <,>
Český rozhlas a televize a jiné subjekty s většinovou
veřejnou majetkovou účastí,např.dopravní podniky <,>
nemocnice či společnost ČEZ,včetně pokut <.>
<br> Kdy NELZE využít
této možnosti?
Řízení – insolvenční řízení – daňové
a správní exekuce <.>
<br> U dluhů,které nejsou ve vykonávací fázi
(nejsou vymáhány).Nelze využít ani
dlužníkem,který je v oddlužení <.>
<br> Charakter dluhu – soukromoprávní a jiné <.>
<br> Nelze využít u dluhů vzniklých z úvěrů a hypoték či
jiných � nančních produktů,ledaže se k milostivému
létu dobrovolně připojí poskytovatel půjčky.Možnost
se nevztahuje na výživné ze zákona,náhradní
výživné,náhradu škody způsobené na zdraví.Dále se
nevztahuje na peněžité tresty a jiné majetkové sankce <,>
které byly uloženy v trestním řízení pro úmyslný
trestný čin,a pohledávky na náhradu škody způsobené
úmyslným porušením právní povinnosti <.>
<br>
<br> Jak postupovat?
1.Zmapovat dluhovou situaci – vedená exekuční řízení <.>
Možno se obrátit na charitní odborné poradny,které vám bezplatně
pomohou zorientovat se v exekucích a s následnými kroky k využití
milostivého léta.Také lze využít službu České pošty nebo obecního úřadu
CzechPoint pro získání Výpisu z Centrální evidence exekucí <.>
<br> 2.Zhodnotit exekuční řízení ve vztahu k osobě oprávněné
tj.zda dlužíte státní instituci ...

Načteno

edesky.cz/d/5668858

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostěrádky-Rešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz