« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Splacení exekuce bez úroků - tzv. "Milostivé léto II"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Milostivé léto II
Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace <.>
<br> Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022 <,>
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II <.>
<br> Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv.Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30.listopadu 2022 <.>
<br> Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou,požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč) <.>
<br> Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu <.>
<br> Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*,tedy veřejným institucím či státním firmám <.>
<br> Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021 <.>
<br> Dluh je vymáhán soukromým exekutorem <.>
<br> JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např.uvedeno,že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč <.>
<br> Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II <.>
<br> To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu,a to za velmi výhodných podmínek.Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH,veškerý zbytek dluhu je následně
odpuštěn.Není tedy třeba hradit úroky,penále a odměny exekutorů,které přesahují uvedených 1.500,– Kč
(1.815,– Kč s DPH).Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1.září 2022 do 30.listopadu 2022 <.>
<br> Milostivé léto II
<br> Pokud si nevíte rady,obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou <.>
Např.na organizaci Člověk v tísni <.>
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800
<br> * VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
Jedná se o státní instituce a organizace,případně společnosti,v nichž má stá...

Načteno

edesky.cz/d/5668791

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz