« Najít podobné dokumenty

Obec Postřelmov - Konání Zastupitelstva obce Postřelmov 21.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřelmov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konání Zastupitelstva obce Postřelmov dne 21.9.2022 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov - program jednání 
OBEC POSTŘELMOV
Starosta obce svolává dle § 103 odst.5,zák.č.128/2000 Sb.(o obcích)
<br>
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE <,>
<br>
které se koná
21.září 2022 v 17.00 hod <.>
<br>
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu
Postřelmov <.>
<br>
PROGRAM JEDNÁNÍ:
<br> - zahájení
- volba členů návrhové komise,ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
- program jednání
- kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce
- zpráva starosty o činnosti rady obce od 29.6.do 21.9.2022
- informace o rozpočtovém opatření č.3,rozpočtu obce Postřelmov pro
<br> rok 2022
- informace o plnění rozpočtu obce Postřelmov pro rok 2022 za období
<br> leden – srpen 2022
- „Dražební vyhláška č.01/2022“
- prodej části pozemku odděleného z parc.č.683 v k.ú.Postřelmov z
<br> vlastnictví obce
- koupě pozemku parc.č.1938/17 v k.ú.Postřelmov z vlastnictví Českých
<br> drah a.s.do vlastnictví obce Postřelmov
- rozpočtové opatření č.4 rozpočtu obce Postřelmov pro rok 2022
<br> - různé
- závěr
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXXX v.r <.>
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5668694

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřelmov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz