« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č. 1630/1 v k.ú. Letovice/MLE/08864/22/FO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LetoviceInformace o správci
Město Letovice,Masarykovo nám.210/19,679 61 Letovice,IČO 00280518
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: podatelna@letovice.net
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že ...
RSS
Úřední deska – Letovice
Úřední deska – Letovice
MěÚ Letovice: VV/Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí/č.j.MLE/08848/22/OVŽP
Veřejná vyhláška: Rozhodnutí o změně umístění stavby - Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě "Komenského" Letovice
MěÚ Boskovice: VV/OOP k omezení užívání pitné vody - Sulíkov,Kladoruby/č.j.DMBO 20362/2022
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Sulíkov a v místní části města Letovice - Kladoruby - prodloužení
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje částí pozemků p.č.2325/3,2326/1 a poz.p.č.2325/10 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/08868/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu podílu ve výši id.534/14484 pozemku p.č.362/71 v k.ú.Letovice/MLE/08858/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu pozemku p.č.134/6 v k.ú.Kněževísko/č.j.MLE/08861/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.209/1 v k.ú.Zboněk /č.j.MLE/08871/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č.348/1 v k.ú.Letovice/MLE/08872/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č.773 v k.ú.Letovice /MLE/08873/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č.1630/1 v k.ú.Letovice/MLE/08864/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č.1121/2 v k.ú.Třebětín u Letovic/č.j.MLE/08887/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR uzavření budoucí darovací smlouvy -bezúplatného převodu částí pozemků v k.ú.Letovice/č.j.MLE/08889/22/FO
záměr uzavření budoucí darovací smlouvy týkající se bezúplatného převodu částí pozemků p.č.1317/1 a 1318/1 v k.ú.Letovice
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č.2326/1 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/08891/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č.898/5 v k.ú.Třebětín u Letovic/č.j.MLE/08893/22/FO
MěÚ Boskovice: VV/OOP-Stanovení PÚP - ul.Podlesí,Letovice/č.j.DMBO 20194/2022/DOP
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu V Letovicích,ul.Podlesí
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č.1839/1 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/08856/22/FO
VOLBY 2022: Oznámení o době a místě konání voleb do...
Domů
Město Letovice - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
Provoz parkovacích automatů na Masarykově náměstí a v ulici Českobratrská.Od 1. 8. 2022 zaplatíte v Letovicích parkovné na 3 kliknutí!
Služba MPLA je komfortní a bezpečný způsob bezhotovostní platby za parkování na ulici,na parkovištích i v garážích.Jedná se o nejrychlejší bezhotovostní platbu parkovného.Bez hledání parkovacího automatu a drobných po kapsách <.>
Prostřednictvím stažené aplikace v mobilu MPLA.IO pro Android ke stažení na Google Play či MPLA.IO pro iOS ke stažení na App Store
Prostřednictvím aplikace ve webovém prohlížeči http://mpla.io/
Načtením QR kódu umístěném na parkovacích automatech,na dveřích městského úřadu a dalších místech v blízkosti parkovacích ploch <.>
A to s možností kdykoliv a odkudkoliv si parkovací dobu prodloužit.Stačí několik kliknutí a parkovací automat budete mít v mobilu,tabletu nebo počítači.Služba MPLA je uživatelsky jednoduchá a přívětivá.Jedná se o nejrozšířenější službu tohoto typu v ČR,více než 35.000 transakcí/den.Díky službě MPLA můžete platit platební kartou MasterCard a Visa,palivovými kartami CCS a Axigon (Shell Cards,Euro Oil),kartou MPLA,Twisto kartou nebo lze využít jednorázové platby prostřednictvím Google Pay a Apple Pay <.>
Stejnou aplikaci na platbu parkovného můžete použít v zónách placeného stání nejen v Letovicích,ale také v Brně,Praze,Olomouci,Liberci,Pardubicích,Kolíně,Kosmonosech,Mladé Boleslavi,Litomyšli,Kroměříži,Příbrami,Vrchlabí,Rychnově nad Kněžnou,Vyškově,Jeseníku,Mnichově Hradišti,České Třebové,Litoměřicích,Písku,Svitavách,Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi,Novém Jičíně,Hranicích,Chomutově,Uničově a v Mohelnici <.>
První hodina...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LetoviceFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada města Usnesení Rady Komise Rady OZV a nařízení Veřejná vyhláška Uložení písemnosti Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nařízení Nálezy ústav.soudu Rozhodnutí KÚ Smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozpočet obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Řízení stavebního úřadu Vodoprávní řízení Výběrová řízení Opatření obecné povahy Mikroregion Letovicko Svazek VaK E.ON - oznámení Dotační program Výzva občanům Nabídky Volby Nařízení DSO TS MH Ministerstvo EG.D-vypnutí el.en.Výzva Usnesení vlády ČR Mimořádné opatření Záměr obce-pronájem VV Záměr obce - pacht Záměr obce-výpůjčka Návrh rozpočtu Střednědobý výhled r Návrhy střednědobých Rozhodnutí závěrečný účet města záměr obce Návrh závěrečného úč Honební společenstvo Aukční vyhláška Původce (bez omezení) MěÚ L Město Letovice SPÚ Svazek VaK ÚZSVM Mikroregion Let.MěÚ Boskovice Krajský úřad JmK E.ON Exekutorský úřad Mateřská škola Základní škola Ministerstvo SVS Finanční úřad Město VAS TS Malá Haná Povodí Moravy,s.p.PROKONZULTA,a.s.CSSML Jiný OVM KÚ pro JmK Vláda ČR ČSÚ Exekutorský úřad MěÚ Boskovice EG.D,a.s.Dražby.net s.r.o.Správa železnic Honební společenstvo Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - LetoviceNalezeno 67 záznamů.Poslední změna: 21. 9. 2022 14:03:30
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Letovice
Úřední deska – Letovice
MěÚ Letovice: VV/Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí/č.j.MLE/08848/22/OVŽP
Veřejná vyhláška: Rozhodnutí o změně umístění stavby - Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě "Komenského" Letovice
MěÚ Boskovice: VV/OOP k omezení užívání pitné vody - Sulíkov,Kladoruby/č.j.DMBO 20362/2022
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Sulíkov a v místní části města Letovice - Kladoruby - prodloužení
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje částí pozemků p.č.2325/3,2326/1 a poz.p.č.2325/10 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/08868/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu podílu ve výši id.534/14484 pozemku p.č.362/71 v k.ú.Letovice/MLE/08858/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu pozemku p.č.134/6 v k.ú.Kněževísko/č.j.MLE/08861/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č.209/1 v k.ú.Zboněk /č.j.MLE/08871/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č.348/1 v k.ú.Letovice/MLE/08872/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č.773 v k.ú.Letovice /MLE/08873/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č.1630/1 v k.ú.Letovice/MLE/08864/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č.1121/2 v k.ú.Třebětín u Letovic/č.j.MLE/08887/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR uzavření budoucí darovací smlouvy -bezúplatného převodu částí pozemků v k.ú.Letovice/č.j.MLE/08889/22/FO
záměr uzavření budoucí darovací smlouvy týkající se bezúplatného převodu částí pozemků p.č.1317/1 a 1318/1 v k.ú.Letovice
Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č.2326/1 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/08891/22/FO
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č.898/5 v k.ú.Třebětín u Letovic/č.j.MLE/08893/22/FO
MěÚ Boskovice: VV/OOP-Stanovení PÚP - ul.Podlesí,Letovice/č.j.DMBO 20194/2022/DOP
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu V Letovicích,ul.Podlesí
Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č.1839/1 v k.ú.Letovice/č.j.MLE/08856/22/FO
VOLBY 2022: Oznámení o době a místě konání voleb do...
Ceny vodného a stočného Svazku VaK Blansko
Ceny vodného a stočného Svazku VaK Blansko - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
 
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Místní části
Místní části - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Interaktivní mapa
Interaktivní mapa - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Organizace zřízené městem
Organizace zřízené městem - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Termíny jednání RM a ZM
Termíny jednání RM a ZM - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
 
 
 
Termíny schůzí Rady města Letovice ve 2. pololetí 2022 do konání ustavujícího ZM:
20.července,22. srpna,14. září,12. října
 
Informace starosty,místostarostů a tajemníka
Různé
            předkládá: starosta města
předkládá: starosta města
předkládá: vedoucí finančního odboru
8.září 2022 -
 
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
Zastupitelstvo  
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Rada města
Rada města - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
Složení rady města
mu.novotny@letovice.net 775 292 443
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
Zastupitelstvo  
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Kontakty
Kontakty - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
Kontakty
Adresa
 
 
  
 
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX tel.:    XXX XXX XXX mobil:  XXX XXX XXX e-mail: mu.prochazka@letovice.net
Městský úřad:
TAJEMNÍK MěÚ
 
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Úřední deska-0
Úřední deska-0 - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
Hledaný výraz:
Vyhledat dok.v rozmezí:
Poslední aktualizace: 22.09.2022
e-podatelna, podatelna
e-podatelna,podatelna - Oficiální stránky Města LetoviceKalendář
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
16 °C 5 °C sobota 24.9 <.>
16/7 °C neděle 25.9 <.>
13/11 °C pondělí 26.9 <.>
18/9 °C
Bannery
Obsah
 
 
  úterý a čtvrtek:            8:00 – 14:00   pátek:                              8:00 – 13:00
                      Polední přestávka      11:30 – 12:00
Poslední aktualizace: 22.09.2022
Безкоштовні дзвінки з перекладом з української на чеську мову.jpg  (29.91 kB)
„Volání pro Ukrajince“ www.volaniproukrajince.cz 
Tento projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí <.>
Služba umožňuje ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady,komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. Obdobnou službu „Hovor s přepisem" provozujeme již několik let pro osoby se sluchovým postižením (Linka 1221,Ministerstvo zdravotnictví,Úřad práce atd.).Ve verzi "Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to,že přepisovatel je nahrazen překladatelem,který ovládá ukrajinský i český jazyk,a to umožňuje komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka. Službu lze využít oboustranně,tedy i za účelem telefonního spojení s ukrajinsky hovořícími občany <.>
Hovor s překladem lze realizovat z webové stránky (www.volaniproukrajince.cz),kde jsou volajícímu zapsány nejdůležitější informace do textové podoby <.>
Nově je však možné telefonovat s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem i bez chytrého telefonu nebo internetu,to znamená bez nutnosti přístupu na výše uvedenou webovou stránku.Stačí zavolat na linku (+420) 228 229 941 – číslo zřízené pro úřady a instituce,zadat číslo volaného a hovor s překladatelem bude zahájen! Cena hovoru je stejná jako při volání na běžnou pevnou linku <.>
Pro jednání tváří v tvář (na úřadě; v terénu) se lze spojit s překladatelem na lince (+420) 228 229 941 a dle pokynů zvolit křížek,poté stačí zapnout hlasitý odposlech a překladatel bude tlumočit mezi oběma jazyky <.>
Princip služby:
Jedná se o telefonní konferenci tří stran: 1.klient bez znalosti českého jazyka,2.překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka,3.volaná strana (úřad,zdravotní pojišťovna atd.)
<br>
Přínosy služby:
·       klient služby komunikuje ve svém rodném jazyce,a i volaná strana komunikuje přirozeně v českém jazyce <,>
·       efektivní využití pracovních kapacit osob se znalostí českého a ukrajinského jazyka <,>
·       mož...
zde 
Vážení spoluobčané <,>
<br> znovu se na vás obracíme s prosbou o zajištění potřeb nově ubytovaným ukrajinským uprchlíkům v našem městě <.>
<br> Tentokrát potřebujeme:
· darovat ledničku s mrazákem
<br> Kontakt:  607 087 058 <.>
Vážíme si vaší pomoci a děkujeme za ni <.>
zde
Jihomoravský kraj 
DŮLEŽITÁ INFORMACE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
pro uprchlíky z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou (vízum za účelem strpění)
для біженців з України,яким надано тимчасовий захист (віза з метою толерантності)
Bezplatná linka sociální asistence
Pro uprchlíky z Ukrajiny funguje od 18.srpna 2022 nová asistenční linka Ministerstva práce a sociálních věcí: 800 60 10 20 <.>
Nabízí bezplatné sociální poradenství a krizovou pomoc <.>
Operátoři jim odpoví na otázky ohledně zaměstnanosti,vzdělávání školáků,sociální péče a dávek,ochrany dětí a mnoho dalších témat.A to v pěti jazycích: kromě češtiny v ukrajinštině,ruštině,romštině a maďarštině <.>
Informace Jihomoravského Asistenčního centra pomoci Ukrajině:
 
 
 
 
V jihomoravském Asistenčním centru pomoci uprchlíkům je vše kompletně zadarmo.Objevily se případy,kdy uprchlíci platí tzv.překupníkům,kteří jim slibují,že je „rychleji protáhnou“ centrem a pomůžou jim s vyplněním formulářů. 
 
!! DŮLEŽITÉ !!
Adresa:
 
Přehled sbírek na pomoc Ukrajině
Charita Česká republika: veřejná sbírka Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi <.>
Připravuje pomoc lidem na Ukrajině.Chce nyní pomoci distribucí poukázek na potraviny a hygienické potřeby. 
Český červený kříž – dlouhodobější pomoc Ukrajině
Materiální pomoc
Kontaktujte konkrétní sběrná místa.Než něco donesete,napište jim nebo zavolejte a zjistěte,jaká je aktuální poptávka. Roztrhané a špinavé věci prosím nenoste.Sledujte například: 
 
 
Důležité weby,infolinky,odkazy Ministerstva vnitra:
Důležité informace pro občany Ukrajiny v češtině i ukrajinštině najdete zde na webu Ministerstva vnitra <.>
Byla zřízena infolinka +420 974 801 802 odboru azylové a migrační politiky,kde se dozví občané Ukrajiny praktické pobytové informace.V této souvislosti je k dispozici i e-mailová adresa ukrajina@mvcr.cz <.>
Konkrétní nabídky na ubytování hromadného typu (20 a více lůžek) se stravováním se mohou pos...

Načteno

edesky.cz/d/5668684

Meta

Pronájem   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Volby   Pronájem   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Dopravní informace   Rozpočet   Volby   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Nabídka zaměstnání   Pronájem   EIA   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Volby   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz