« Najít podobné dokumenty

Obec Pikárec - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP RADENICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pikárec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PikárecInformace o správci
Pikárec
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Pikárec
Úřední deska – Pikárec
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP RADENICE
Záměr prodat
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Pikárec
Územní plán
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.4
Střednědobý výhled rozpočtu
Oznámení o zveřejnění RO
Závěrečný účet za rok 2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PIKÁREC ZA ROK 2021
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.3
Stav obecního systému odpadového hospodářství obce Pikárec
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.6
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Rozpočet obce Pikárec 2022
Rozpočet MVMB 2022
Střednědobý výhled rozpočto MVMB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Informace o zveřejnění záverečného účtu MVMB 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr pronajmout místní pohostinství
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pikárec
Žádost o součinnost
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PikárecFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Pozvánka Rozpočtový výhled Veřejná vyhláška Územní plán Zápis o výsledku vol Rozhodnutí Katastrál Usnesení Katastrální Rozhodnutí Pozemkové Konkurzní řízení Nařízení Státní vete Mimořádné opatření Obecně závazná vyhlá Program rozvoje Kraj Žádost o součinnost Posuzování vlivů na informace o volbách Sdělení Výzva Původce (bez omezení) Obecní úřad Pikárec KV Mikroregion Velkomez Finanční úřad HS Pikárec DSO Moravecko Energetické sdružení Městský úřad Velké M Obec Pikárec Soudní exekutor Ministerstvo zeměděl Celní úřad Oblastní charita Žďá Krajská veterinární Katastrální úřad pro Ministerstvo zeměděl Ministerstvo ŽP Městys Bobrová Ministerstvo zdravot Magistrát města Brna Úřad pro zastupování Městský úřad Velké M Státní pozemkový úřa Lesy ČR Nové Město n E.ON Distribuce,a.Exekutorský úřad Brn Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - PikárecNalezeno 29 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2022 11:15:08
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Pikárec
Úřední deska – Pikárec
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP RADENICE
Záměr prodat
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Pikárec
Územní plán
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.4
Střednědobý výhled rozpočtu
Oznámení o zveřejnění RO
Závěrečný účet za rok 2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PIKÁREC ZA ROK 2021
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.3
Stav obecního systému odpadového hospodářství obce Pikárec
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.6
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Rozpočet obce Pikárec 2022
Rozpočet MVMB 2022
Střednědobý výhled rozpočto MVMB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Informace o zveřejnění záverečného účtu MVMB 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr pronajmout místní pohostinství
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pikárec
Žádost o součinnost
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PikárecInformace o správci
Pikárec
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Pikárec
Úřední deska – Pikárec
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP RADENICE
Záměr prodat
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Pikárec
Územní plán
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.4
Střednědobý výhled rozpočtu
Oznámení o zveřejnění RO
Závěrečný účet za rok 2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PIKÁREC ZA ROK 2021
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.3
Stav obecního systému odpadového hospodářství obce Pikárec
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.6
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Rozpočet obce Pikárec 2022
Rozpočet MVMB 2022
Střednědobý výhled rozpočto MVMB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Informace o zveřejnění záverečného účtu MVMB 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr pronajmout místní pohostinství
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pikárec
Žádost o součinnost
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PikárecFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Pozvánka Rozpočtový výhled Veřejná vyhláška Územní plán Zápis o výsledku vol Rozhodnutí Katastrál Usnesení Katastrální Rozhodnutí Pozemkové Konkurzní řízení Nařízení Státní vete Mimořádné opatření Obecně závazná vyhlá Program rozvoje Kraj Žádost o součinnost Posuzování vlivů na informace o volbách Sdělení Výzva Původce (bez omezení) Obecní úřad Pikárec KV Mikroregion Velkomez Finanční úřad HS Pikárec DSO Moravecko Energetické sdružení Městský úřad Velké M Obec Pikárec Soudní exekutor Ministerstvo zeměděl Celní úřad Oblastní charita Žďá Krajská veterinární Katastrální úřad pro Ministerstvo zeměděl Ministerstvo ŽP Městys Bobrová Ministerstvo zdravot Magistrát města Brna Úřad pro zastupování Městský úřad Velké M Státní pozemkový úřa Lesy ČR Nové Město n E.ON Distribuce,a.Exekutorský úřad Brn Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - PikárecNalezeno 29 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2022 11:15:08
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - PikárecInformace o správci
Pikárec
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje osob navšt...
RSS
Úřední deska – Pikárec
Úřední deska – Pikárec
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP RADENICE
Záměr prodat
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Pikárec
Územní plán
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.4
Střednědobý výhled rozpočtu
Oznámení o zveřejnění RO
Závěrečný účet za rok 2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PIKÁREC ZA ROK 2021
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.3
Stav obecního systému odpadového hospodářství obce Pikárec
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č.4
Rozpočtové opatření č.6
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Rozpočet obce Pikárec 2022
Rozpočet MVMB 2022
Střednědobý výhled rozpočto MVMB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Informace o zveřejnění záverečného účtu MVMB 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr pronajmout místní pohostinství
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pikárec
Žádost o součinnost
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - PikárecFulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Pozvánka Rozpočtový výhled Veřejná vyhláška Územní plán Zápis o výsledku vol Rozhodnutí Katastrál Usnesení Katastrální Rozhodnutí Pozemkové Konkurzní řízení Nařízení Státní vete Mimořádné opatření Obecně závazná vyhlá Program rozvoje Kraj Žádost o součinnost Posuzování vlivů na informace o volbách Sdělení Výzva Původce (bez omezení) Obecní úřad Pikárec KV Mikroregion Velkomez Finanční úřad HS Pikárec DSO Moravecko Energetické sdružení Městský úřad Velké M Obec Pikárec Soudní exekutor Ministerstvo zeměděl Celní úřad Oblastní charita Žďá Krajská veterinární Katastrální úřad pro Ministerstvo zeměděl Ministerstvo ŽP Městys Bobrová Ministerstvo zdravot Magistrát města Brna Úřad pro zastupování Městský úřad Velké M Státní pozemkový úřa Lesy ČR Nové Město n E.ON Distribuce,a.Exekutorský úřad Brn Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - PikárecNalezeno 29 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2022 11:15:08
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/5668544

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Pikárec
21. 09. 2022
13. 01. 2022
09. 01. 2022
09. 01. 2022
09. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Pikárec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz