« Najít podobné dokumenty

Obec Topolany - Rozpočtové opatření č. 9/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Topolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - TopolanyInformace o správci
Obec Topolany,51,682 01 Topolany,IČO 00368784
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: topolany@iol.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desc...
RSS
Úřední deska – Topolany
Úřední deska – Topolany
Rozpočtové opatření č.9/2022
Rozpočtové opatření č.8/2022
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o konání prvního zasedání OVK
Rozpočtové opatření č.7/2022
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k 1.8.2022
Rozpočtové opatření č.6
Darovací smlouva TOPLAJK 2022
Rozpočtové opatření č.5/2022
Jmenování zapisovatele- volby do zastupitelstev obcí
Oznámení- volby do zastupitelstev obcí- stanovení minimálního počtu členů OVK
Oznámení- Volby do zastupitelstev obcí- Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení pro volby do zastupitelstev obcí
Schválený Závěrečný účet DSO IVANOVICKÁ BRÁNA za rok 2021
Rozpočtové opatření č.1/2022 DSO Ivanovická brána
Závěrečný účet obce Topolany za rok 2021
Návrh závěrečného účtu DSO Ivanovická brána za rok 2021
Oznámení o zveřejněných dokumentech na elektronické úřední desce obce
Rozpočtové opatření č.4/2022
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce na volební období 2022-2026
Rozpočtové opatření č.3/2022
Schválený rozpočet DSO IB na rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Rozpočtové opatření č.1/2022
Záznam o změně rozpočtu na rok 2022
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k datu 1.2.2022
Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce Topolany o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k i
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Schválený rozpočet obce Topolany na rok 2022
Nařízení Státní veterinární správy
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Darovací smlouva TOPLAJK 2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka k datu 1.8.2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k 1.2.2021
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
Darovací smlouva 2020
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka k datu 1.8.2020
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Ceník traverzí
Darovací smlouva 2019
Seznam nedostatečn...
Domů
Obec TopolanyTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Obec Topolany
Topolany patří do dřívějšího okresu Vyškov a náleží pod Jihomoravský kraj.Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Vyškov.Obec Topolany se rozkládá asi čtyři kilometry východně od Vyškova.Na území této menší vesnice má hlášený trvalý pobyt kolem 350 obyvatel.Pro využití volného času je v obci k dispozici víceúčelové hřiště.Dále bychom v obci našli knihovnu,společenské centrum,kostel a hřbitov.Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod.Vesnice Topolany leží v průměrné výšce 234 metrů nad mořem.První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1349.Celková katastrální plocha obce je 451 ha,z toho orná půda zabírá osmdesátjedna procent <.>
Kontakty
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - TopolanyVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Veřejná vyhláška Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Usnesení Nařízení Jihomoravsk Rozbor hospodaření Záměr obce - prořezá Záměr obce pronájem Rozhodnutí - stavebn Územní rozhodnutí Kolaudační řízení Stavební povolení Závěrečný účet obce Vyhláška Nařízení Státní vete Nařízení Pozvánka Rozpočet Nařízení KHS JMK Vydání stanoviska Rozhodnutí Záěr obce o výpůjčce Zpráva auditora DSO Závěrečný účet DSO Nařízení Města Vyško Návrh rozpočtu Nové volby 13.6.2015 pronájem pozemku Rozhodnutí Záměr obce prodej po Návrh závěrečného úč Rozpočtové opatření Opatření obecné pova Střednědobý výhled o Jmenování zapisovate Záměr obce- pacht Záměr pronájmu pozem Střednědobý výhled r Poskytnutí informace Řády a nařízení obce Volby Záměr výpůjčky nemov Záměr směny pozemku Původce (bez omezení) OÚ Topolany JMK Exekutorský úřad Brn DSO Ivanovická brána Finančí úřad Vyškov Okresní soud Vyškov Městský úřad Vyškov Zeměměřický úřad Pra ÚPÚřad práce PFČR Ministerstvo dopravy ESOM Brno Magistrát města Brna Ministerstvo životn E-ON Česká republika Celní úřad Katastrální úřad pro České dráhy,a.s.Br Celní úřad Vyškov Pozemkový úřad Respono Vyškov Vodovody a kanalizac ERA MAMA reality Brn OHS Vyškov RWE - JMP Krajská veterinární SDH Topolany Charita Vyškov Městský úřad Ivanovi Ministerstvo zeměděl TJ Sokol Topolany ESOM Brno VERONICA Krajská hygienická s Finanční úřad Moravs Elektrowin Praha MAS Společná cesta R Úřad pro civilní let Knihovna Karla Dvořá Český stati...
Aktuální stav
Úřední deska - TopolanyNalezeno 53 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2022 8:15:19
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Topolany
Úřední deska – Topolany
Rozpočtové opatření č.9/2022
Rozpočtové opatření č.8/2022
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o konání prvního zasedání OVK
Rozpočtové opatření č.7/2022
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k 1.8.2022
Rozpočtové opatření č.6
Darovací smlouva TOPLAJK 2022
Rozpočtové opatření č.5/2022
Jmenování zapisovatele- volby do zastupitelstev obcí
Oznámení- volby do zastupitelstev obcí- stanovení minimálního počtu členů OVK
Oznámení- Volby do zastupitelstev obcí- Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení pro volby do zastupitelstev obcí
Schválený Závěrečný účet DSO IVANOVICKÁ BRÁNA za rok 2021
Rozpočtové opatření č.1/2022 DSO Ivanovická brána
Závěrečný účet obce Topolany za rok 2021
Návrh závěrečného účtu DSO Ivanovická brána za rok 2021
Oznámení o zveřejněných dokumentech na elektronické úřední desce obce
Rozpočtové opatření č.4/2022
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce na volební období 2022-2026
Rozpočtové opatření č.3/2022
Schválený rozpočet DSO IB na rok 2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Rozpočtové opatření č.1/2022
Záznam o změně rozpočtu na rok 2022
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k datu 1.2.2022
Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce Topolany o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k i
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Schválený rozpočet obce Topolany na rok 2022
Nařízení Státní veterinární správy
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Darovací smlouva TOPLAJK 2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka k datu 1.8.2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k 1.2.2021
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
Darovací smlouva 2020
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka k datu 1.8.2020
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Ceník traverzí
Darovací smlouva 2019
Seznam nedostatečn...
Kontakty
Kontakty | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Česká národní banka,pobočka Brno,číslo účtu:  94–5212731/0710
Komerční banka,pobočka Vyškov,číslo účtu: 115-9688150277/0100
Datová schránka: wkubj2k
E-mail: obec@obectopolany.cz
Kontaktní formulář:
Jméno - povinné E-mail - povinné Telefon Vaše zpráva - povinné Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi.Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů Prosím potvrďte - povinné Nechte prosím toto pole prázdné,používá se pro ochranu proti spamu.- povinné
Kontakty
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
Mikroregion Ivanovická brána
Rozpočet Ivanovická brána | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Účel svazku: koordinace hospodářského,sociálního a kulturního rozvoje tohoto regionu
Celkový počet obyvatel : 7 608 (stav 2006)
 
koordinace investičních akcí,čištění odpadních vod,rozvoj cestovního ruchu,propagace regionu,udržení a obnova lidových tradic,podpora kultury,sportu,tělovýchovy a jiných zájmových činností,koordinace sociálních služeb,zajišťování ochrany veřejného pořádku,majetku a bezpečnosti osob,včetně požární ochrany a integrovaného záchranného systému
koordinace územních plánů,školství,zdravotnictví,veřejné dopravy
podpora podnikání v regionu a dalších činností nezbytných pro rozvoj regionu
Právní forma: svazek obcí dle § 47 a násl.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
Založení: 24.3.2004
Předseda: Vojtěch Baláš
Orgány svazku obcí jsou: valná hromada,správní XXXX a dozorčí rada
Sídlo: Městský úřad Ivanovice na Hané,Palackého nám.796,Ivanovice na Hané 683 23,mesto@ivanovicenahane.cz
Charakteristika krajiny
V jižní části národopisné oblasti Haná,východně od města Vyškova,se rozprostírá mikroregion Ivanovická brána.Sídlem svazku obcí jsou Ivanovice na Hané <.>
Tato krajina je od nepaměti spojována s přívlastkem úrodná,začíná se však také prosazovat jako turisticky zajímavá.Centrem oblasti a sídlem mikroregionu jsou nejníže položené Ivanovice na Hané.Na pozvednutí území měl v minulosti velkou zásluhu rytířský řád johanitů a rod pánů ze Švábenic.Na přelomu 13.a 14.století nechali johanité vystavět velký hrad v Orlovicích,na místě staršího pravěkého hradiska.Zbytky mohutného hradního příkopu jsou patrné dodnes a z místa je nádherný výhled do celého kraje.K historickým památkám mikroregionu patří kostel sv...
Užitečné odkazy
Užitečné odkazy | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
Společenské centrum
Společenské centrumTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
 
Místní společenské centrum se nachází v areálu Obecního úřadu a těsně sousedí s víceúčelovým hřištěm,  hřištěm pro děti a pergolou.Nyní může plně sloužit pro pořádání rodinných oslav,kulturních akcí a podobně <.>
Kapacita společenského centra je 80 míst <.>
Ceník
Soukromé využití (oslavy aj.)
Společenské centrum                         1 500,- Kč         Vratná kauce    2 000,- Kč
Pergola + víceúčelové hřiště              1 000,- Kč         Vratná kauce    2 000,- Kč
Pro ostatní zájemce: ( fyzické osoby)
Společenské centrum                          3 500,- Kč        Vratná kauce    2 000,- Kč
Pergola + víceúčelové hřiště               1 500,- Kč        Vratná kauce    2 000,- Kč
V topné sezoně bude účtován příplatek za energie ve výši 1 500,- Kč <.>
Cena zahrnuje pronájem společenského centra na 1 víkend (předání nejdříve ve čtvrtek a vrácení správci v neděli nebo dle ústní domluvy),úklid včetně čistících a hygienických prostředků (hrubý úklid zajistí odpovědná osoba viz.Provozní řád Centra) <.>
Cena nezahrnuje čištění ubrusů.Čištění ubrusů zajistí obecní úřad Topolany.Cena za vyčištění ubrusu činí 50,- Kč za kus <.>
V případě požadavku uzavření víceúčelového hřiště budou tyto prostory uzavřeny pro veřejnost pouze v den konání akce <.>
Školení,aj.firemní akce:
Osvobozeni od poplatku:
pohřební hostiny – zemřelý/á s trvalým pobytem v obci – pronájem prostor centra- zdarma,kromě praní ubrusů   (zpoplatněno dle ceníku),v topné sezoně bude účtován příplatek za energie ve výši 1 500,- Kč
společenské organizace působící v obci - při zapůjčení prostor a vybavení za účelem pořádání kulturních akcí pro občany pronájem prostor centra zdarma,kromě ...
Fotogalerie
Fotogalerie | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Fotogalerie
←Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující→ Štítky: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 historie obec
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
Geoportál
Geoportál | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
Historická letecká mapa
Historická letecká mapa | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
Panorama
Panorama | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Topolany Panorama
 
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
Letecké snímky
Letecké snímky | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Letecký snímek Topolan a okolí
Po kliknutí dojde ke zvětšení obrázku,obrázky mají větší velikost a jejich načtení může trvat delší dobu (záleží na připojení) <.>
Datum pořízení snímku 8.5.2011
Datum pořízení snímku 8.5.2011
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
Katastrální mapa
Katastrální mapa | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
Nahlížení do katastru nemovitostí
ČÚZK - ÚvodZeměměřictví
Odkazy určené pro osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti a ověřovat jejich výsledky.<.> <.>
RÚIAN
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace,adres a nemovitostí
Geoportál – vše na jednom místě
Přístup ke geodatům resortu ČÚZK,prodej dat,mapové služby
Mapy, snímky, katastr
Mapy,snímky,katastr | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
PRORADOST Topolany,z.s.
PRORADOST Topolany,z.s.Tato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Kontakty
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00
TJ Sokol
TJ Sokol | www.obectopolany.czTato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies,které slouží pro personalizaci obsahu a reklam,analýzy návštěvnosti a další účely <.>
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“.Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies,klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“ <.>
Historie sokola v Topolanech
Odbor Sokola v Topolanech byl založen v r.1909 jako společný pro obec Topolany-Křížanovice.Prvním starostou Sokola v Topolanech se stal XXXXXX XXXXXXXXX,náčelníkem XXXXX XXXXXX z Křížanovic.Po založení bylX XX členů,cvičilo se ve staré škole č.p.60,kde bylo i tělocvičné nářadí <.>
V r.1911 se stal náčelníkem XXXXX XXXXXXXXX.V r.XXXX je budova č.p.60 vedena jako dům obcí Topolan a Křížanovic,nájemníkem za opravu obchodník se smíšeným zbožím,v dalších místnostech sídlil spolek hasičů a Sokola.V Topolanech byly v činnosti tyto spolky: Čtenářsko-pěvecký XXXXXX XXXXXXX,založen r.XXXX,XX členy Hasičský,založen r.1892,22 členů z Topolan a Křížanovic Odbor Národní jednoty,zaIožen r.1908,31 členů z Topolan a Křížanovic <.>
Po vypuknutí 1.světové války r.1914 byla byla činnost těchto spolků zastavena.V r.1921 má Sokol 87 členů -mužů a žen,starostou je XXXX XXXXXX - řídící učitel a zároveň je i vzdělavatelem.Náčelníkem XXX XXXXXXXXX XXXXXXX,náčelnicí Věra Provazníková <.>
Činnost Sokola v r.1921: 3 divadla,12 přednášek,vycházka na Macochu -15 členů,zájezd na Slovensko -2 členové,zájezd do Přerova -4 členové,do Nového Jičína - 4 členové,do Kyjova -2 členové.Účastnili se cvičení v Lulči,župního v Rousínově,dne 17.9.1921 vítali prezidenta T.G.Masaryka ve Vyškově a to 12 mužů v krojích,8 v civilu,14 žen v krojích,12 členů dorostu a 40 žactva v krojích a s praporem <.>
Cvičilo se pravidelně a to dvě hodiny týdně pro každou kategorii.Sokolská knihovna měla 95 knih zábavných,26 poučných,18 knih pro dorost a 6 knih pro žactvo <.>
Uběhlo dalších 30 let,byla 2.světová válka,po válce poslední akcí,které se zúčastnili čle...

Načteno

edesky.cz/d/5668538

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Topolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz