« Najít podobné dokumenty

Obec Lísek - Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Lísek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lísek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LísekInformace o správci
Obec,Lísek 80,592 45 Lísek
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obeclisek@tiscali.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Oso...
RSS
Úřední deska – Lísek
Úřední deska – Lísek
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Změny č.2 Územního plánu Lísek
Rozpočtové opatření č.6 k 17.8.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva
Volby 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Rozpočtové opatření č.5 k 18.7.2022
Rozpočtové oopatření č.4 k 10.6.2022
Rozpočtové opatření č.3 k 18.5.2022
Obec Lísek - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidllech územních rozpočtů
Informace pro volby do zastupitelstev obcí
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Oznámení o počtu členů do ZO Lísek pro volební období 2022-2026
Závěrečný účet obce Lísek za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2 k 11.4.2022
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb <.>,<.>
Rozpočtové opatření č.1 k 16.3.2022
Obec Lísek - Rozpočet na rok 2022
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidllech územních rozpočtů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Střednědobý výhled rozpočtu obce XXXXX do roku XXXX
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhlýáška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LísekVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Původce (bez omezení) Kubíková Obecní úřad Lísek Pozemkový úřad Finanční úřad Bystři K Ú kraje Vysočina KÚ kraje Vysočina,KVS pro kraj Vysočina MěÚ Nové Město na Mo Katastrální úřad pro KÚ kraje Vysočina,Exekutorský úřad Brn Policie ČR,Žďár nad Sáz.MěÚ Bystřice,odbor úz.pl Mikroregion Bystř.ČSÚ Ministerstvo ŽP ČR MěÚ Nové Město n.M.Městys Bobrová Magistrát města Brna Exekutor.úřad Chrudim Exekutorský úřad Jih Exekutorský úřad Šum Město Bystřice nad P hejtman Kraje Vysoči ÚZSVM CETIN MZ ČR Ministerstvo vnitra MěÚ Bystřice n.P <.>,o Obecní úřad Písečné Krajský úřad Kraje V Krajský úřad Kraje V Exekutorský úřad Zlí Ministerstsvo zemědě Lesy ČR AOPK ČR-reg.prac.SCH AGENTURA OCHRANY PŘÍ KHS Vysočina Krajský úřad Kraje V Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - LísekNalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2022 11:01:35
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
RSS
Úřední deska – Lísek
Úřední deska – Lísek
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Změny č.2 Územního plánu Lísek
Rozpočtové opatření č.6 k 17.8.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva
Volby 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Rozpočtové opatření č.5 k 18.7.2022
Rozpočtové oopatření č.4 k 10.6.2022
Rozpočtové opatření č.3 k 18.5.2022
Obec Lísek - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidllech územních rozpočtů
Informace pro volby do zastupitelstev obcí
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Oznámení o počtu členů do ZO Lísek pro volební období 2022-2026
Závěrečný účet obce Lísek za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2 k 11.4.2022
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb <.>,<.>
Rozpočtové opatření č.1 k 16.3.2022
Obec Lísek - Rozpočet na rok 2022
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidllech územních rozpočtů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Střednědobý výhled rozpočtu obce XXXXX do roku XXXX
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhlýáška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LísekInformace o správci
Obec,Lísek 80,592 45 Lísek
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obeclisek@tiscali.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Oso...
RSS
Úřední deska – Lísek
Úřední deska – Lísek
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Změny č.2 Územního plánu Lísek
Rozpočtové opatření č.6 k 17.8.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva
Volby 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Rozpočtové opatření č.5 k 18.7.2022
Rozpočtové oopatření č.4 k 10.6.2022
Rozpočtové opatření č.3 k 18.5.2022
Obec Lísek - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidllech územních rozpočtů
Informace pro volby do zastupitelstev obcí
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Oznámení o počtu členů do ZO Lísek pro volební období 2022-2026
Závěrečný účet obce Lísek za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2 k 11.4.2022
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb <.>,<.>
Rozpočtové opatření č.1 k 16.3.2022
Obec Lísek - Rozpočet na rok 2022
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidllech územních rozpočtů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Střednědobý výhled rozpočtu obce XXXXX do roku XXXX
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhlýáška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LísekVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Původce (bez omezení) Kubíková Obecní úřad Lísek Pozemkový úřad Finanční úřad Bystři K Ú kraje Vysočina KÚ kraje Vysočina,KVS pro kraj Vysočina MěÚ Nové Město na Mo Katastrální úřad pro KÚ kraje Vysočina,Exekutorský úřad Brn Policie ČR,Žďár nad Sáz.MěÚ Bystřice,odbor úz.pl Mikroregion Bystř.ČSÚ Ministerstvo ŽP ČR MěÚ Nové Město n.M.Městys Bobrová Magistrát města Brna Exekutor.úřad Chrudim Exekutorský úřad Jih Exekutorský úřad Šum Město Bystřice nad P hejtman Kraje Vysoči ÚZSVM CETIN MZ ČR Ministerstvo vnitra MěÚ Bystřice n.P <.>,o Obecní úřad Písečné Krajský úřad Kraje V Krajský úřad Kraje V Exekutorský úřad Zlí Ministerstsvo zemědě Lesy ČR AOPK ČR-reg.prac.SCH AGENTURA OCHRANY PŘÍ KHS Vysočina Krajský úřad Kraje V Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - LísekNalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2022 11:01:35
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - LísekInformace o správci
Obec,Lísek 80,592 45 Lísek
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obeclisek@tiscali.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Oso...
RSS
Úřední deska – Lísek
Úřední deska – Lísek
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Změny č.2 Územního plánu Lísek
Rozpočtové opatření č.6 k 17.8.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva
Volby 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Rozpočtové opatření č.5 k 18.7.2022
Rozpočtové oopatření č.4 k 10.6.2022
Rozpočtové opatření č.3 k 18.5.2022
Obec Lísek - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidllech územních rozpočtů
Informace pro volby do zastupitelstev obcí
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Oznámení o počtu členů do ZO Lísek pro volební období 2022-2026
Závěrečný účet obce Lísek za rok 2021
Rozpočtové opatření č.2 k 11.4.2022
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb <.>,<.>
Rozpočtové opatření č.1 k 16.3.2022
Obec Lísek - Rozpočet na rok 2022
Mikroregion Bystřicko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidllech územních rozpočtů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Střednědobý výhled rozpočtu obce XXXXX do roku XXXX
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhlýáška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Tabulka nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - LísekVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Původce (bez omezení) Kubíková Obecní úřad Lísek Pozemkový úřad Finanční úřad Bystři K Ú kraje Vysočina KÚ kraje Vysočina,KVS pro kraj Vysočina MěÚ Nové Město na Mo Katastrální úřad pro KÚ kraje Vysočina,Exekutorský úřad Brn Policie ČR,Žďár nad Sáz.MěÚ Bystřice,odbor úz.pl Mikroregion Bystř.ČSÚ Ministerstvo ŽP ČR MěÚ Nové Město n.M.Městys Bobrová Magistrát města Brna Exekutor.úřad Chrudim Exekutorský úřad Jih Exekutorský úřad Šum Město Bystřice nad P hejtman Kraje Vysoči ÚZSVM CETIN MZ ČR Ministerstvo vnitra MěÚ Bystřice n.P <.>,o Obecní úřad Písečné Krajský úřad Kraje V Krajský úřad Kraje V Exekutorský úřad Zlí Ministerstsvo zemědě Lesy ČR AOPK ČR-reg.prac.SCH AGENTURA OCHRANY PŘÍ KHS Vysočina Krajský úřad Kraje V Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - LísekNalezeno 26 záznamů.Poslední změna: 22. 9. 2022 11:01:35
Název
Značka
Typ
Původce
Přílohy

Načteno

edesky.cz/d/5668527

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lísek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz