« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Oznámení o zah. řízení - Jundrovská 48 - přístavba a nástavba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jundrovská 48 - změna stavby před dok - oznámení.pdf (PDF 222.09 kB)
Úřad městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno
Odbor stavební
<br> Číslo jednací: MCBKOM 03717/2022/SÚ/Nýv V Brně dne 15.09.2022
<br> Spisová značka: S-MCBKOM 01885/2022/2
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXX,CSc.Vypraveno: XX.XX.XXXX
<br> Tel: 541428188,nyvlt@komin.brno.cz
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
<br>
<br> NBK Invest,spol.s r.o <.>,IČO: 45478481,Jundrovská 1101/48,624 00 Brno,6xzdmpz
<br> (dále jen "stavebník") dne 04.05.2022 podal žádost o povolení změny stavby před jejím
<br> dokončením na stavbu s názvem:
<br> „Přístavba a nástavba polyfunkčního domu Jundrovská 48,Brno-Komín“
<br> (dále jen "stavba") na pozemku p.č.1615/1 a 1615/2 v katastrálním území Komín ve vlastnictví
<br> žadatele.Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno.Úřad
<br> městské části města Brna,Brno-Komín,Odbor stavební,jako stavební úřad (dále jen "stavební
<br> úřad"),příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),vydal na stavbu
<br> společné povolení č.j.MCBKOM 04768/2020/SÚ/Nýv ze dne 21.10.2020,s nabytím právní
<br> moci dne 24.11.2020 (dále jen „společné povolení“) <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Předmětem projednávané změny stavby před dokončením je změna dílčí stavby,povolené podle
<br> společného povolení <.>
<br> V aktuální dokumentaci došlo k následujícím úpravám oproti schválené dokumentaci:
<br> 1.PP: Koncové části podzemního podlaží vedle výtahové šachty byly od prostoru garáží
<br> stavebně odděleny.Vznikl prostor pro sklepní kóje a kolárna (P1.1).V hranách poloramp byly
<br> navrženy ŽB stěny,které polorampy vynášejí (P1.2) <.>
<br> 1.NP: N1.1 - Změna dispozičního řešení v severní části podlaží.Komerční pronajímatelný
<br> prostor byl zmenšen,vlastní soc.zázemí zůstalo,ale bylo přizpůsobeno nové dispozici.Namísto
<br> kočárkárny byl vyčleněn nový prostor pro umístě...

Načteno

edesky.cz/d/5666736

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz