« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření č. 92/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0762 Rozpoctove opatreni c 92 22 usn RMC ze dne 08 08 2022
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
33.schůze rady městské části
<br> konaná dne 08.08.2022
číslo usnesení 0766/33/R/2022
<br> Rozpočtové opatření č.92/22 - přesun finančních prostředků na poskytnutí
mimořádného příspěvku na energie a vodné a stočné za rok 2021
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočtové opatření č.92/22 - přesun finančních prostředků v běžných výdajích rozpočtu
<br> MČ Praha 11 na rok 2022 ve výši 1.044 tis.Kč,a to z oddílu 64 - ostatní činnosti,z položky
rozpočtová rezerva neúčelová,do oddílu 31+32 - vzdělávání a školské služby,na položku
příspěvky na provoz ZŠ; na poskytnutí mimořádného příspěvku na energie za rok 2021 pro ZŠ
Mendelova ve výši 374 tis.Kč,ZŠ Donovalská ve výši 340 tis.Kč a na vodné a stočné za rok
2021 pro ZŠ Květnového vítězství 1554 ve výši 330 tis.Kč
<br>
Starosta MČ Praha 11: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Mgr.XXXXXX XXXXX,radní
<br> Předkladatel: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/5575565


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz