« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí - Zpevněná manipulační plocha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí - Zpevněná manipulační plocha (2.08 MB)
Městský úřad Kunštát,stavebni odbor 679 72 Kunštát Nám.Krále Jiřího 106 tel.515 534 302,mobil 602 507 542 e-maíl: spaneleunstat-mestoez Č.j.: MKU 2192/2022/Šp Kunštát,dne 20.7.2022 Sp.zn.: SMKU 1897/2022/Šp
<br> Město Kunštát
<br> IČ: 002804 70
<br> Nám.Krále Jiřího 106 679 72 Kunštát
<br> “Územní rozhodnutí VEREJNÁ VYHLÁSKA
<br> Městský úřad Kunštát,stavební odbor,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení čj 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),a podle 5 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řá “),vúzemním řízení posoudil podle š 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen“rozhodnutí o umístění stavby“),kterou dne 16.6.2022 podalo
<br> Město Kunštát,IČ: 002804 70,se sídlem 679 72 Kunštát,Nám.Krále Jiřího 106 (dále jen „Žadatel“) <,>
<br> a na základě tohoto posouzení podle 5 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006
<br> vvv;
<br> LVydává rozhodnutí o umístění stavby
<br> „Zpevněná manipulační plocha“
<br> na pozemcích parc.225/1,231/1 v katastrálním územíKunštát na Moravě <.>
<br> Druh (: účel umisťované stavby:
<br> Jedná se vybudování zpevněné plochy v lokalitě „za hřbitovem“,která bude sloužit k jeho technickému zabezpečení,kparkování osobních automobilů a jako nástupová plocha na hřbitov <.>
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> Vlastní manipulační plocha půdorysných rozměrů 20,1 x 24,6m bude umístěna na pozemku parc.č.225/1 v souladu s koordinační situací,která je nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.Zpevněná plocha bude realizována ve vzdálenosti 4,0m od pozemků parc.č.26/2,29/4 & 1,35m od pozemku parc.č.225/2 <.>
<br> Sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny,<.>
<br> II.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
<br> 1.Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentaci vypracovanou Ing.Aloi Dobeš (autorizace Bc.XXXXX XXXXX,ČKAIT XXXXXXX),z které jsou zřejmě vzdáleností od ...

Načteno

edesky.cz/d/5562072

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz