« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Most - Informace Ččeského telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Most.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Kamenný MostInformace o správci
Kamenný Most
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje ...
RSS
Úřední deska – Kamenný Most
Úřední deska – Kamenný Most
Informace Ččeského telekomunikačního úřadu pro občany,kteří přijímají televizi přes anténu
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.4/2022
Upozornění pro občany na povolenou legální akci - technopárty
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
ČSAD MHD Kladno - nabídka zaměstnání
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Memoriál Pavla Richtra ve Zvoleněvsi
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Schválený závěrečný účet obce Kamenný Most za rok 2021
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.1/2022
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.3/2022
Volby do zastupitelstva obce - potřebný počet podpisů na peticích
Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet - oznámení o zveřejnění
Ať vaše děti září - podpočte s námi bezpečnost malých chodců a cyklistu
Kotlíkové dotace - výměna starých neekologických kotlů na tuhá paliva
Úpravy jízdného na linkách PID ve Středočeském kraji
Nabídka pečovatelské služby
Zveřejnění poskytnuté informace
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.2/2022
Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Dokončení investiční akce Rekonstrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most
Rekontrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most je spolufinancován Evropskou unií.Hlavní cíl projektu představuje zajistit zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší pomocí rekonstrukce pěší komunikace v obci Kamenný Most <.>
Informace o mobilní aplikaci PID Lítačka
Válka na Ukrajině - chcete pomoci? - psychologická pomoc pro občany
Nabídka Pečovatelské služby Velvary
Časový plán obce Kamenný Most pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Čechy
Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů obce Kamenný Most za rok 2021
Zpráva MV GŘ HZS ČR k otázce ochrany obyvatelstva,varování a ukrytí
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2021 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb <.>
Integrovaná doprava - Jízdní řády od 1.1.2022
Svazek měst a obcí VKM - Schválený rozpočet na rok 202...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Kamenný MostVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Veřejné projednání Posuzování vlivů na Smlouvy o dílo Výzva Vyhlášení nálezu pronájem zveřejnění Opatření obecné pova Záměr obce zřídit vě Záměr obce Nabídka pozemků k pr Poskytnutí informace Rozhodnutí Usnesení vlády Mimořádné opatření Původce (bez omezení) Kamenn Most Real Satis s.r.o.Kl Svazek měst a obcí V Městský úřad Slaný Exekutorský úřad KÚ SK Skupina ČEZ DSO Finanční úřad Slaný Krajský úřad Středoč Pozemkový úřad Kladn Pozemkový fond ČR Kl Krajská veterinární správ Celní úřad Praha D1,Ministerstvo zeměděl Celní úřad Praha D 8 Finanční úřad Děčín Finanční úřad pro Pr Ministerstvo životní Zeměměřický úřad Pra Městský úřad Velvary Celní úřad Kladno Celní úřad Mělník Finanční úřad Kladno ČEZ Děčín Exekutorský úřad Lit Finanční úřad Ústí n Finanční úřad Mělník Krajské ředitelství Exekutorský úřad Rak Mgr.Tomáš Pospíchl,Exekutorský úřad Kla Český statictický úř Exekutorský úřad Svi Ing.XXX XXXXXX draž Exekutorský úřad Pře Úřad pro civilní let Hasičský záchranný Okresní bytové družs Exekutorský úřad Pra Úřad pro zastupování Okresní bytové družs VZP Finanční úřad Praha Přemyslovské střední České dráhy Exekutorský úřad Kla Exekutorský úřad Pra Královské Město Slan EKO-KOM a.s.Praha Úřad práce Kladno CETIM Obec Zvoleněves Asekol Statutární město Kla Azyl XXXXXX - hospic Ministerstvo vnitra Obec Olovnice Státní pozemkový úřa Marketing Asistant S Krajská hygienická s S...
Aktuální stav
Úřední deska - Kamenný MostNalezeno 63 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 13:23:57
Název
Značka
Typ
Původce
07.06.2022
30.06.2023
07.06.2022
07.01.2022
31.12.2022
07.01.2022
RSS
Úřední deska – Kamenný Most
Úřední deska – Kamenný Most
Informace Ččeského telekomunikačního úřadu pro občany,kteří přijímají televizi přes anténu
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.4/2022
Upozornění pro občany na povolenou legální akci - technopárty
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
ČSAD MHD Kladno - nabídka zaměstnání
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Memoriál Pavla Richtra ve Zvoleněvsi
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Schválený závěrečný účet obce Kamenný Most za rok 2021
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.1/2022
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.3/2022
Volby do zastupitelstva obce - potřebný počet podpisů na peticích
Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet - oznámení o zveřejnění
Ať vaše děti září - podpočte s námi bezpečnost malých chodců a cyklistu
Kotlíkové dotace - výměna starých neekologických kotlů na tuhá paliva
Úpravy jízdného na linkách PID ve Středočeském kraji
Nabídka pečovatelské služby
Zveřejnění poskytnuté informace
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.2/2022
Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Dokončení investiční akce Rekonstrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most
Rekontrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most je spolufinancován Evropskou unií.Hlavní cíl projektu představuje zajistit zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší pomocí rekonstrukce pěší komunikace v obci Kamenný Most <.>
Informace o mobilní aplikaci PID Lítačka
Válka na Ukrajině - chcete pomoci? - psychologická pomoc pro občany
Nabídka Pečovatelské služby Velvary
Časový plán obce Kamenný Most pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Čechy
Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů obce Kamenný Most za rok 2021
Zpráva MV GŘ HZS ČR k otázce ochrany obyvatelstva,varování a ukrytí
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2021 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb <.>
Integrovaná doprava - Jízdní řády od 1.1.2022
Svazek měst a obcí VKM - Schválený rozpočet na rok 202...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Kamenný MostInformace o správci
Kamenný Most
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje ...
RSS
Úřední deska – Kamenný Most
Úřední deska – Kamenný Most
Informace Ččeského telekomunikačního úřadu pro občany,kteří přijímají televizi přes anténu
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.4/2022
Upozornění pro občany na povolenou legální akci - technopárty
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
ČSAD MHD Kladno - nabídka zaměstnání
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Memoriál Pavla Richtra ve Zvoleněvsi
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Schválený závěrečný účet obce Kamenný Most za rok 2021
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.1/2022
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.3/2022
Volby do zastupitelstva obce - potřebný počet podpisů na peticích
Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet - oznámení o zveřejnění
Ať vaše děti září - podpočte s námi bezpečnost malých chodců a cyklistu
Kotlíkové dotace - výměna starých neekologických kotlů na tuhá paliva
Úpravy jízdného na linkách PID ve Středočeském kraji
Nabídka pečovatelské služby
Zveřejnění poskytnuté informace
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.2/2022
Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Dokončení investiční akce Rekonstrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most
Rekontrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most je spolufinancován Evropskou unií.Hlavní cíl projektu představuje zajistit zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší pomocí rekonstrukce pěší komunikace v obci Kamenný Most <.>
Informace o mobilní aplikaci PID Lítačka
Válka na Ukrajině - chcete pomoci? - psychologická pomoc pro občany
Nabídka Pečovatelské služby Velvary
Časový plán obce Kamenný Most pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Čechy
Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů obce Kamenný Most za rok 2021
Zpráva MV GŘ HZS ČR k otázce ochrany obyvatelstva,varování a ukrytí
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2021 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb <.>
Integrovaná doprava - Jízdní řády od 1.1.2022
Svazek měst a obcí VKM - Schválený rozpočet na rok 202...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Kamenný MostVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Veřejné projednání Posuzování vlivů na Smlouvy o dílo Výzva Vyhlášení nálezu pronájem zveřejnění Opatření obecné pova Záměr obce zřídit vě Záměr obce Nabídka pozemků k pr Poskytnutí informace Rozhodnutí Usnesení vlády Mimořádné opatření Původce (bez omezení) Kamenn Most Real Satis s.r.o.Kl Svazek měst a obcí V Městský úřad Slaný Exekutorský úřad KÚ SK Skupina ČEZ DSO Finanční úřad Slaný Krajský úřad Středoč Pozemkový úřad Kladn Pozemkový fond ČR Kl Krajská veterinární správ Celní úřad Praha D1,Ministerstvo zeměděl Celní úřad Praha D 8 Finanční úřad Děčín Finanční úřad pro Pr Ministerstvo životní Zeměměřický úřad Pra Městský úřad Velvary Celní úřad Kladno Celní úřad Mělník Finanční úřad Kladno ČEZ Děčín Exekutorský úřad Lit Finanční úřad Ústí n Finanční úřad Mělník Krajské ředitelství Exekutorský úřad Rak Mgr.Tomáš Pospíchl,Exekutorský úřad Kla Český statictický úř Exekutorský úřad Svi Ing.XXX XXXXXX draž Exekutorský úřad Pře Úřad pro civilní let Hasičský záchranný Okresní bytové družs Exekutorský úřad Pra Úřad pro zastupování Okresní bytové družs VZP Finanční úřad Praha Přemyslovské střední České dráhy Exekutorský úřad Kla Exekutorský úřad Pra Královské Město Slan EKO-KOM a.s.Praha Úřad práce Kladno CETIM Obec Zvoleněves Asekol Statutární město Kla Azyl XXXXXX - hospic Ministerstvo vnitra Obec Olovnice Státní pozemkový úřa Marketing Asistant S Krajská hygienická s S...
Aktuální stav
Úřední deska - Kamenný MostNalezeno 63 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 13:23:57
Název
Značka
Typ
Původce
07.06.2022
30.06.2023
07.06.2022
07.01.2022
31.12.2022
07.01.2022
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Kamenný MostInformace o správci
Kamenný Most
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje ...
RSS
Úřední deska – Kamenný Most
Úřední deska – Kamenný Most
Informace Ččeského telekomunikačního úřadu pro občany,kteří přijímají televizi přes anténu
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.4/2022
Upozornění pro občany na povolenou legální akci - technopárty
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
ČSAD MHD Kladno - nabídka zaměstnání
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
Memoriál Pavla Richtra ve Zvoleněvsi
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Schválený závěrečný účet obce Kamenný Most za rok 2021
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.1/2022
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.3/2022
Volby do zastupitelstva obce - potřebný počet podpisů na peticích
Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet - oznámení o zveřejnění
Ať vaše děti září - podpočte s námi bezpečnost malých chodců a cyklistu
Kotlíkové dotace - výměna starých neekologických kotlů na tuhá paliva
Úpravy jízdného na linkách PID ve Středočeském kraji
Nabídka pečovatelské služby
Zveřejnění poskytnuté informace
Rozpočtové opatření na rok 2022 č.2/2022
Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Dokončení investiční akce Rekonstrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most
Rekontrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most je spolufinancován Evropskou unií.Hlavní cíl projektu představuje zajistit zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší pomocí rekonstrukce pěší komunikace v obci Kamenný Most <.>
Informace o mobilní aplikaci PID Lítačka
Válka na Ukrajině - chcete pomoci? - psychologická pomoc pro občany
Nabídka Pečovatelské služby Velvary
Časový plán obce Kamenný Most pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Čechy
Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů obce Kamenný Most za rok 2021
Zpráva MV GŘ HZS ČR k otázce ochrany obyvatelstva,varování a ukrytí
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2021 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb <.>
Integrovaná doprava - Jízdní řády od 1.1.2022
Svazek měst a obcí VKM - Schválený rozpočet na rok 202...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Kamenný MostVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Veřejné projednání Posuzování vlivů na Smlouvy o dílo Výzva Vyhlášení nálezu pronájem zveřejnění Opatření obecné pova Záměr obce zřídit vě Záměr obce Nabídka pozemků k pr Poskytnutí informace Rozhodnutí Usnesení vlády Mimořádné opatření Původce (bez omezení) Kamenn Most Real Satis s.r.o.Kl Svazek měst a obcí V Městský úřad Slaný Exekutorský úřad KÚ SK Skupina ČEZ DSO Finanční úřad Slaný Krajský úřad Středoč Pozemkový úřad Kladn Pozemkový fond ČR Kl Krajská veterinární správ Celní úřad Praha D1,Ministerstvo zeměděl Celní úřad Praha D 8 Finanční úřad Děčín Finanční úřad pro Pr Ministerstvo životní Zeměměřický úřad Pra Městský úřad Velvary Celní úřad Kladno Celní úřad Mělník Finanční úřad Kladno ČEZ Děčín Exekutorský úřad Lit Finanční úřad Ústí n Finanční úřad Mělník Krajské ředitelství Exekutorský úřad Rak Mgr.Tomáš Pospíchl,Exekutorský úřad Kla Český statictický úř Exekutorský úřad Svi Ing.XXX XXXXXX draž Exekutorský úřad Pře Úřad pro civilní let Hasičský záchranný Okresní bytové družs Exekutorský úřad Pra Úřad pro zastupování Okresní bytové družs VZP Finanční úřad Praha Přemyslovské střední České dráhy Exekutorský úřad Kla Exekutorský úřad Pra Královské Město Slan EKO-KOM a.s.Praha Úřad práce Kladno CETIM Obec Zvoleněves Asekol Statutární město Kla Azyl XXXXXX - hospic Ministerstvo vnitra Obec Olovnice Státní pozemkový úřa Marketing Asistant S Krajská hygienická s S...
Aktuální stav
Úřední deska - Kamenný MostNalezeno 63 záznamů.Poslední změna: 5. 8. 2022 13:23:57
Název
Značka
Typ
Původce
07.06.2022
30.06.2023
07.06.2022
07.01.2022
31.12.2022
07.01.2022

Načteno

edesky.cz/d/5561913

Meta

Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Most      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz