« Najít podobné dokumenty

Obec Náklo - Usnesení o odročení dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Náklo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o odročení dražebního jednání (106.8 kB)
Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXX
Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí
adresa: Vrbová 655,562 01 Ústí nad Orlicí,Česká republika
tel.: +420739977373 datová schránka: nih2m5k
e-mail: podatelna@exekuceuno.cz internetové stránky: www.exekuceuno.cz
<br> č.j.: 229 EXD 7/22-2
<br> Usnesení o odročení dražebního jednání
Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí,se sídlem Vrbová 655,562 01
Ústí nad Orlicí,Česká republika,na základě smlouvy o další činnosti exekutora,provedení veřejné
dražby dobrovolné,uzavřené dne 09.06.2022 mezi jím a fyzickou osobou
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Růžová 170,Lutín <,>
<br> jako vlastníkem dražené nemovité věci <,>
<br> vydává <,>
v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 76 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b a násl.zákona č.99/1963
Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") <,>
<br> toto usnesení o odročení dražebního jednání:
<br> I.Dražba nemovitých věcí nařízená dle usnesení soudního exekutora č.j.: 229 EXD 07/22-1 ze
dne 13.06.2022,se zahájením elektronické dražby dne 20.07.2022 v 10.00 hod prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese: www.portaldrazeb.cz <,>
<br> se odročuje
<br> a zahájení elektronické dražby je nově stanoveno na den 21.09.2022 ve 11.00 hod.(od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání),a ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne
21.09.2022 ve 11.30 hod <.>,neboť toto odročení dražebního jednání navrhl a požadoval vlastník dražené
nemovité věci svým podáním doručeným dnešního dne <.>
<br> II.Všechny ostatní výroky usnesení soudního exekutora č.j.: 229 EXD 07/22-1 ze dne
13.06.2022 zůstávají zachovány,pro upřesnění soudní exekutor sděluje následující rozhodné
skutečnosti:
<br> - Označení dražené nemovité věci a jejího příslušenství:
- - pozemek p.č.St.149/1 (zast.plocha),součástí je stavba: Náklo,č.p.331,bydlení <,>
stavba...

Načteno

edesky.cz/d/5561899

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Náklo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz